ads
adsads
+

مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

سلامت

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

مصاحبه شغلی یک تخم مرغ

تخم مرغی رفته بود اینترویو                                      تا مگر کوکو شود یا نیمرو

 تخم مرغی بود با شور و امید                                خواست تا مرغانه ای باشد مفید

فرم استخدام را پر کرده بود                                   عکس هم همراه خود آورده بود

 توی مطبخ از  برای شرح حال                                پشت هم کردند هی از او سوال:

کیستی تو، از کدامین لانه ای؟                                  بوده ای قبلاً در آشپزخانه ای؟

 کی ز پشت مرغ افتادی برون؟                                توی ماهیتابه بوده ای  تاکنون؟

تجربه داری و فرزی در عمل                                  جای دیگر کار کردی فی المثل؟

 داغ گشتی توی روغن یا کره؟                                     حل شدی در شنبلیله یا تره؟

 با نمک فلفل بهم خوردی دقیق؟                              خوب کف کردی شدی کلاً رقیق؟

 پشت و رویت سرخ شد روی اجاق؟                               باد کردی از فشار احتراق؟

 تخم مرغ  این حرف ها را که شنید                     روی وحشت زرده اش هم شد سفید!

 ژوری اینترویو هم بی مجال                                    لحظه‌ای غافل نمیشد از سوال:

 گر”رزومه” داری و “سی.وی” بیار                             ورنه بیخود آمدی دنبال کار

 گر نداری توی کارت سابقه                                          ردّ ردّی گرچه باشی نابغه

 گفت لرزان تخم مرغ بینوا                                        نیست قانون شما بر من روا

 خوب من تازه ز مرغ افتاده ام                                        صفرکیلومترم و آماده ام

 هرکسی کرده ز یک جائی شروع                          می کند خورشیدش از یکجا طلوع

 گر نه در جائی خودم را جا کنم                                    تجربه پس از کجا پیدا کنم؟

 گر که مرواری نباشد در صدف                               پس چگونه تجربه آرد به کف؟

 گر که در میدان نرفته کره اسب                       تجربه را پس چه جوری کرده کسب؟

گفت “شف” با او که: – زر زر کافیه!                        بیش از این هم ماندنت علافیه

 تخم مرغ هم اینقدر پر مدعا                               دست به نطقش را ببین بهر خدا!

 تجربه اول برو پیدا بکن                                       بعد فکر پخت و پز با ما بکن

 تخم مرغ بینوا با قلب خون                                        آمد از آن آشپزخانه برون

 رفت غمگین، صاف پیش مادرش                            تا که گرما گیرد از بال و پرش

 گفت مادرجان مرا هم جوجه کن                             جزو باند جوجه های کوچه کن

 مرغ مادر گفت که: دیر آمدی                                  پس چرا طفلم به تأخیر آمدی؟

 من به تو گفتم بگیر اینجا قرار                               تو خودت عازم شدی دنبال کار

 مهلت جوجه شدن شد منقضی                             پس چه شد کوکوپزی، نیمروپزی؟

تخم مرغ اشکش درآمد پیش مام                               ماجرا را گفت از بهرش تمام

 گفت در نیمروپزی گشتم کنف                            چونکه از من تجربه میخواست شف

 سابقه یا تجربه با من نبود                                        آشپزخانه مرا ریجکت نمود

 موعد جوجه شدن هم که گذشت                               آه مادر بچه ات بیچاره گشت!

 من از آنجا مانده، زینجا رانده ام                             فاتحه بر هستی خود خوانده ام

 رفت فرصت های عالی از کفم                                    حال دیگر کاملاً بی مصرفم

 پس در این دنیا به چه چیزی خوشم؟                         میروم الان خودم را میکشم!

 گفت مادر: طفلکم قدقدقدا                                         چند مدت صبرکن بهر خدا

صبر کن طفلم بیاید نوبهار                                       باز پیدا میشود بهر تو کار

 گرچه اکنون فرصتت سرآمده                                       تو نگو دنیا به آخر آمده

 تخم مرغ آنجا به حال انتظار                                      ماند تا از ره بیاید نوبهارپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی