ads
adsads


مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

سلامت

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شخصیت تان را محک بزنید

شخصیت تان را محک بزنید

1ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟
الف: چین و چروک
ب: لکه
ج: خال زیبایی
د: کک و مک
هــ : لبخند

2 ــ دوست دارید چه نوع پرندهای باشید؟
الف: شباهنگ
ب: جغد
ج: عقاب
د: فلامینگو
هــ : پنگوئن

 

3 ــ کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟
الف: پیانو
ب: ویولن
ج: سازدهنی
د: گیتار
هــ : دف

 

4 ــ کدام یک از برنامههای تلویزیونی برای شما جالبتر است؟
الف: اخبار و برنامههای مستند
ب: فیلمهای درام و زندگینامه
ج: هیجانی و پلیسی
د: عشقی و ماجرایی
هــ : کمدی و کارتون

 

5 ــ کدام یک از بازیهای شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟
الف: ترنهای هوایی سریعالسیر
ب: قطار یا قایق
ج: نمایش و اجرای کمدی
د: چرخ و فلک و وسایلی که سریع میچرخند
هــ : هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

 

6 ــ آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان میخندید؟
الف: هرگز
ب: بندرت
ج: برخی مواقع
د: معمولا
هــ : همیشه

 

 

7 ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت،چه عکسالعملی نشان میدهید؟
الف: عصبانی میشوید
ب: ناراحت میشوید
ج: برایتان جالب است
د: تلافی میکنید
هــ : چندین برابر تلافی میکنید

 

8 ــ اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور میکند،چیست؟
الف: کار یا تحصیل
ب: مشکلات زندگی
ج: صبحانه
د: روزی که در پیش دارید
هــ : کاری که تا شب انجام خواهید داد

 

9 ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟
الف: وقت طلاست
ب: سحرخیز باش تا کامروا باشی
ج: آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران هم بپسند
د: زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بده
هــ : بیخیال باش، هرچه باداباد

 

10 ــ آیا به حیوانات علاقهمندید؟
الف: اصلا
ب: تعداد کمی از حیوانات
ج: برخی از حیوانات
د: بیشتر حیوانات
هــ : تمام حیوانات

 

 

11 ــ شما لبخند میزنید؟
الف: هرگز
ب: بندرت
ج: گاهی اوقات
د: اغلب
هــ : آنقدر زیاد که برخی فکر میکنند دیوانه هستم

 

 

12 ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟
الف: بیرحم
ب: سرد و بیاحساس
ج: زیبا
د: دوستداشتنی
هــ : خوشگذران

 

13 ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان میدهید؟
الف: هرگز
ب: بندرت
ج: گاهی
د: اغلب
هــ : حداکثر تا جایی که امکان دارد

 

14 ــ شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی از روز را منحصرا صرف خودتان کنید؟

 

الف: اصلا
ب: احتمالا نه
ج: گاهی
د: بله
هــ : البته، تا جایی که امکان دارد به خودتان میرسید

 

15 ــ آیا زندگی شما با برنامهریزی پیش میرود؟
الـــف: مــن حـتــی در تـعـطـیــلات هــم برنامهریزی میکنم
ب: همیشه برنامهریزی میکنم
ج: بستگی به روز هفته دارد
د: درصورت امکان اجازه میدهم که خودش پیش آید
هــ : همیشه بدون برنامهریزی روزها را طی میکنم

 

حال امتیازات کنار گزینههایی را که انتخاب کردهاید،جمع کنید.
گزینه الف1 امتیار،گزینه ب 2 امتیاز،گزینه ج 3 امتیاز،گزینه د 4 امتیاز و گزینه هــ 5 امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان از 15 سوال تست را مطابق با متنهای زیر مقایسه کنید.

 

* اگر امتیاز شما بین یک تا 20 باشد:
بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به خاطر پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــنتــــان و مـوفـقـیـتهـایـتـان تقدیر میکنند.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا فرزند اول خانواده هستید.احساستان را بسختی ابراز میکنید. یکی از مهمترین نگرانیهای شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.اندیشههایتان کمی متمایل به بدبینی است.اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید که هدفی تعیین کنید و به آن برسید.بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریکبین مینگرید.احساس میکنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.مواظب باشید جدی بودنتان شما را از دنیای اطراف دور نکند.خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید.کارهایی انجام دهید کـه از آنـهـا لـذت مـیبرید.با انجام این دستورات قوه خلاقیتتان شکوفا میشود.سعی کنید که بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید.

 

اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:
بدین معنی است که شما یک گل رز هستید.کمی تیغ دارید ولی زیباییهای بسیاری دارید.حس شوخطبعی دارید ولی از شنیدن جوک لذت میبرید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.مردم دوست دارند دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بـا دیـد واقـعبـیـنـانـه مینگرید.آگاهید که زندگی از خوبیها و بدیها تشکیل شده است.قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـههـایـی کـه داریـد،امـتـحـان کـنید.سختکوش هستید و به اهدافتان پایبندید.دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس میدهد. مشکلترین مساله در زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است.یکنواختی در هر مسالهای شما را آزار میدهد و باعث کسل شدن روحیه شما میشود.
به شما پیشنهاد میگردد که افق دیدتان را وسیعتر کنید.
مسائل جدیدی را تجربه و کشف کنید.آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آوردهاید و مهمتر از همه اینکه فراموش نکنید که در همه چیز دنبال زیبایی بگردید مخصوصا در خودتان.

اگر امتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:
بـدیـن مـعـنـی اسـت که شما یک گل آفتابگردان هستید در بستری از گلهای رز.یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوهگری شــمـــا مـــیشـــود.
مــمــکـــن اســـت شــمــا کوچکترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید. در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوخطبع میشناسند.از گفتن جوک لذت میبرید.گاهی شیطنت میکنید.مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.با افرادی که هیچ وقت نمیخندند،راحت نیستید.
دید مثبتی به زندگی دارید.در همه چیز به دنبال خوبیها هستید.بیدی نـیـسـتـیـد کـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوستداشتنی،باوفا و اجتماعی هستید و هر کدام از این صفات میتواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.
انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزهتان کم است.برای شما مشکل است که فقط روی یک کار متمرکز شوید. به شما پیشنهاد میگردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند.همانطور که چهره شاد شما را میبینند.
در این صورت میخواهند که همیشه با شما بـاشـنـد.بـه احـسـاسـات دیـگـران احـتـرام بگذارید.از این شاخه به آن شاخه نپرید و کاری را که دوست دارید،انتخاب کنید و تا پایان آن را انجام دهید.

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی