چیزهای جالبی که از والدینمان آموختیم !

 


 

دعا:

 

دعا کن سر جاش باشه وگرنه…!

 

منطق:

 

به خاطر اینکه من می گم!

 

آینده نگری:

 

اگر از اون تاب بیافتی و گردنت بشکنه محاله با خودم ببرمت خرید!

 

رعایت آداب غذا خوردن:

 

موقع غذا خودن دهنت رو ببند!

 

توجه:

 

اگر بدونی پشت گوش هات چقدر چرکه!

 

استقامت:

 

تا وقتی کلم بروکلی هاتو نخوردی از جات تکون نمی خوری!

 

چرخه ی زندگی:

 

من تورو به دنیا آوردم و اگر بخوام خودم هم شرت رو از این دنیا می کنم!

 

اصلاح رفتار:

 

تو دیگه مثل بابات رفتار نکن!

 

قناعت:

 

میلیون ها بچه کم شانس توی دنیا هستن که آرزو می کردن من مادرشون بودم!

 

انتظار:

 

وایسا برسیم خونه…

 

مراقب از خود:

 

ژاکتت رو بپوش! یه جوری رفتار می کنی انگار من که مادرتم نمی دونم کی سردت میشه!

 

رشد کردن:

 

اگر اسفناج نخوری بزرگ نمیشی!

 

کنایه:

 

گریه می کنی؟ حالا یه کاری می کنم که واقعا اشکت در بیاد!

 

ژنتیک:

 

باید به خاطر ژن بابات باشه!

 

اصل و نصب:

 

این چه وضع اتاقه؟ مگه تو طویله به دنیا اومدی؟

 

 

وقتی به سن من برسی می فهمی!

 

عدالت:

 

یه روزی بچه داری میشی و امیدوارم بچه هات عین خودت بشن !!!