ads
adsads


مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

سلامت

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

فال عطسه در روز های هفته !!

جمعه 5شنبه 4شنبه 3شنبه 2شنبه 1شنبه شنبه  
کمی صبر کن نامه دریافت میکنی خواب تو را می بیند  یک خیال روز بدی داری کمی صبر کن روز خوب میگذرد 6-7
فامیل میشوید دیدارغیر منتظره درموردت کنجکاوی میکند  مواظب دوستانت باش همان می آید امروز خوشحالی مواظب کارهایت باش 7-8
زیبایی امامغرور جوابش رابده مغرورنباش دررویایی هستی ولی نمیدانی زدست1 نفر ناراحت می شوی دیدار مطمئن باش دوستت دارد 8-9
به مسافرت میروی صحبت مهمی میشود اتفاقی برایت می افتد خوابهایت به حقیقت می پیوندد به تو فکرمیکند می خواهد تو را ببیند خوشحالی 9-10
با او رابطه برقرار میکنی دوست دارد تو را ببیند هرگز فراموشت نمیکند با او رابطه برقرار میکنی دیداربا کسی که دوستش داری باتوصحبت میکند نامه دریافت میکنی 10-11
اولین عشقش هستی دیدار به تو فکر میکند از خوابی وحشت داری به تو می اندیشد دوستت دارد دعوا میکنی 11-12
صحبت درباره توست خبر خوش هوشیار باش غمگینی به آرزویت میرسی مواظب خودت باش دیدار 12.13
به میهمانی میروی دلت پیش اوست به تو احترام میگذارد بیش از حد کنجکاوی به آرزوهایت میرسی به گذشته فکر کن دیدار با کسی 13-14
عاشق او میشوی دوستت دارد به حرف مردم اعتماد دارد فامیل میشوید طرفداری از تو زیبا به نظر می رسد یک اتفاق بد 14-15
او را میبینی اذیتش نکن از تو خوشش می آید به زیبائیت نناز یک سختی در راه داری عجله در دوستی داری مهربانی می بینی 15-16
مطمئن باش اولین عشقشی بعدازظهر خوشی داری درست فکر کن به فکر آرزوهای گذشته ات باش دوستت دارد در کارهایت کمی ناراحتی یک روزخوب و عالی 16-17
خیانت کار نباش مواظب اوقات باش یک خبر جدید دیدار با کسی که دوستش داری صحبت در مورد توست در کارهایت به تو کمک می کند به تو قکر میکند 17-18
ازدواج کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی دوست عزیزت می آید نامه ای دریافت میکنی ازدواج صبور باش برای او ارزشمندی 18-19
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش هیچ اتفاقی نمی افتد در تکاپویی منتظری تهدید منتظر باش کمکش کن 19-20
در رنج و سختی قرار می گیرد به کارهایش فکر کن بعدازظهر خوشی داری به فکر فردا باش دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای خیانت      می کنی دیدار غیر منتظره 20-21
کمی درباره خودت فکر کن خیانت کار نباش صحبت درباره توست مضطربی یک شب ترسناک صحبت در مورد توست درباره تو صحبت میکند 21-22
به حرف مردم اهمیت نده دیدار منتظر کسی هستی کسی راجع به تو حرف می زند یک اتفاق خوب به رفتارت اهمیت می دهد درباره تو صحبت کرده 22-23
مواظب خودت باش خوش بختی ازدواج به فکرت می رسد خوابهای خوش خواب خوشی می بینی در خواب تو را می بیند 23-24

 

پسنیده دیدم مطالبی از اهل بیت درباره عطسه بنویسم:هرگاه عطسه کردی این دعا را بخوان:
امام صادق فرمودند:هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:
الحمدلله رب العالمین کثیرا”کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم
از سمت او مرغی که از ملخ
کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرودو در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند
در حدیثی دیگر فرمودند: کسی که عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است
مطلبی جالب:از حضرت رسول (ص) منقول است که فرمودند:عطسه تصدیق میکند سخنی را که مقارن او واقع شود و علامت راستی آن سخن است یعنی : اگر سخنی گفتیمو فورا” خودمان یا اطرافیان عطسه ای کردیم دلیل بر درستی آن است و اگر تصمیم به انجام داریم بهتر است انجامش دهیم نه اینکه بگوییم صبر آمد باید صبر کنیم و انجام ندهیم!!!

از حضرت علی (ع) منقول است که هر که بعد از عطسه بگوید: الحمدلله رب العالمین علی کلِّ حال درد گوش و درد دنداننیابد و از حضرت امام صادق منقول است هر که عطسهکسی را بشنود حمد الهی کند و صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود که این را بگو اگرچه دریا در میان تو و او فاصله باشد در حدیث دیگر فرمودبرای رفع درد دندان و درد گوش که چون کسی عطسه کند حمد خدا را بگوید در حدیث دیگر منقول است که ترسایی عطسه نمود آن حضرت به او گفتند: یرحمک اللهدر حدیث دیگر منقول است که چون مسلمانی عطسه کندو ساکت بماند از برای علتی ملائکه از جانب او میگویند :الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکهمیگویند :یغفرالله لک و فرمودند: عطسه نمودن بیمار علامت عافیت او و راحت بدن اوست.از امام صادق منقول است که فرمودند: عطسه نفع میبخشدبه بدن مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیادهاز سه مرتبه شود درد و بیماریست .منبع: کتاب حلیة المتقین (آداب عطسه…صفحه ۳۰۵ پ۲و۳)
از حضرت رسول (ص) منقول است که چون کسی عطسه
کند او را دعا کنید اگرچه دریا در میان فاصله باشداز امام رضا(ع) منقول است که دهن دره از شیطان است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است در حدیثی دیگر منقولاست که حق تعالی را نعمتهای بسیار بر بنده است در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح بنده فراموش میکندکه خدا را بر آن نعمتها شکر کند پس به این سبب خداوند امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند و از بینی اشبیرون می آید.پس از این جهت مقرر نموده اند که در این حال خداوند را حمد کندکه این حمد تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش نموده است . حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که نیکو چیزی ایست عطسه نفع میرساند به بدن و خدا را یاد می آورد.پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی