ads
adsads


مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

سخنان جذاب و آموزنده ناپلئون هیل

 

fu6325 سخنان جذاب و آموزنده ناپلئون هیل

 

یك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پندارها، فرماندهان دنیای ما هستند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!  ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پیروزی با كسانی است كه پشتكار بیشتری دارند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست! ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد. ناپلئون هیل

منبع:jomalatziba.blogfa.com

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی