ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

 

شعر درباره رقیب عشقی،شعر در مورد رقیب عشق،شعر درباره رقیب عشق،شعر رقیب عشقی،شعر رقیب عشقی،شعر درباره رقیب عشقی،شعر برای رقیب عشقی،شعر عاشقانه رقیب،شعر در مورد رقیب عشقی،شعر رقیب عشق،شعر درباره رقیب عشق،شعر در مورد رقیب عشق،شعر در وصف رقیب عشقی،شعری برای رقیب عشقی،شعر رقیب عشقی از سعدی،شعر رقیب عشقی از حافظ،شعر رقیب عشقی از عطار،شعر رقیب عشقی از مولانا،شعر رقیب عشقی از خسرونامه،شعر رقیب عشقی صائب تبریزی

 

1554300597 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

 شعر رقیب عشقی

 

گوش کن ای رقیب عشقی من،

عشق کشک است و عاشقی باد است!

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در مورد رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

چون پیش یار قید و رهائی برابر است

آن جا اگر روی و گر آئی برابر است

یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت

با صد هزار سال جدائی برابر است

لطفی نمی‌کنی که طفیل رقیب نیست

لطفی چنین به قهر خدائی برابر است

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر درباره رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

نخواست او به من خسته بی گمان برسد

شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت

کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

چه می کنی که اگر او را خواستی یک عمر

به راحتی کسی از راه ناگهان برسد

رها کنی برود از دلت جدا باشد

به آنکه دوست ترش داشته به آن برسد

رها کنی بروند تا دو پرنده شوند

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

گلایه ای نکنی و بغض خویش را بخوری

که هق هق تو مبادا به گوششان برسد

خدا کند که نه …!! نفرین نمی کنم که مباد

به او که عاشق او بودم زیان برسد

خدا کند که فقط این عشق از سرم برود

خدا کند که فقط آن زمان برسد

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در مورد رقیب عشق

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

    تو غافل و سپهر کشنده رقیب

تو  فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر درباره رقیب عشق

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بی تابم و از غصه ی این خواب ندارم

دلتنگمو با هیچکسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

با رقیب آخر شب دوش به میخانه شدیم

هردو باز از می و از عشق تو دیوانه شدیم

تا به نزدیک سحر همدم پیمانه شدیم

مست گشتیم و ز هر جای در افسانه شدیم

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

افسوس هرگز فاتح قلبت نخواهم شد

پیش رقیبانم کم آوردست تدبیرم

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر درباره رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

قصهٔ می خوردن شبها و گشت ماهتاب

هم حریفان تو می‌گویند پیش از آفتاب

آگهم از طرح صحبت تا شمار نقل بزم

گر نسازم یک به یک خاطر نشانت بی حساب

مجلسی داری و ساغر می‌کشی تا نیمشب

روز پنداری نمی‌بینیم چشم نیمخواب

باده گر بر خاک ریزی به که در جام رقیب

می‌خورد با او کسی حیف از تو و حیف از شراب

وحشی دیوانه‌ام در راستگوییها مثل

خواه راه از من بگردان خواه رو از من بتاب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر برای رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

چه را به رخ میکشی؟

قرارهای عاشقانه ات؟

دوستی های یکروزه ی پنهانی ات؟

یا عاشقانه های پوچت؟

کدام را . . .؟

نگو وفادارت بودم، خدا شاهد است که نبودی . . .

اما من پای همه چیز ماندم،

پای حرفها، قولها . . .

و حتی عاشقانه هایم . . .

بگذریم

راستی، رقیب جدیدت را دیدی؟

بهانه ی یک عمر حسرت خوردنت را پیدا کردم…

سیگار!

بوسه هایمان را ببین و آتش بگیر . . .

او برای من، و تو برای هردویمان بسوز.

منصفانست . . .

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر عاشقانه رقیب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

فتنه زمن چه نویسد که مرا دانش و دین

دو رقیبند که فتان شدنم نگذارند

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در مورد رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

 گفت حال تو  چرا گشت چنین زار  و خراب

گفتمش هیچ،گرفتست مرا باز شراب

گفت اگر مستی از این راست ترم گوی جواب

گفتمش باز دلم دسته گلی داده به آب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشق

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

 ای شده خوی تو با من بتر از خوی رقیب

روزم از هجر سیه ساخته چون روی رقیب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر درباره رقیب عشق

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

گاه بدزدیم چشم از تو ز بیم رقیب

گه به نظر بشکنیم چشم رقیب تو را

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در مورد رقیب عشق

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

در نیمه شبِ خسته ی تهران بغلم کن

در بارش بی وقفه ی باران بغلم کن

در ساعت تنهایی یک کوچه ی بن بست

در اوج ترافیک خیابان بغلم کن ..

من ساده از احساس دلت دست کشیدم

حالا که شدم سخت پشیمان بغلم کن

نگذار که سرما به تنم اُخت بگیرد

این بار تو در چشم رقیبان بغلم کن ..

بی دلهره و دغدغه از مهر گذر کن

یکبار دگر چندم آبان بغلم کن ..

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در وصف رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

 نیست در حضرت حسن تو مرا باک رقیب

خاصه خلوت شه طاعت دربان نبرد

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعری برای رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

گفته بودی که سگ ما ز رقیب تو بهست

لیک پیش تو به از ماست سگ کوی رقیب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی از سعدی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

گر تو هم نام نگارت نبری نیک تر است

گرچو پروانه بسوزی و ننالی هنر است

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی از حافظ

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

رفتم که حلقه زنم پنهان ز چشم رقیب

آمد رقیب و سبک در ره گرفت مرا

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی از عطار

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

رقیب انگشت می‌خاید که سعدی چشم بر هم نه

مترس ای باغبان از گل که می‌بینم نمی‌چینم…….

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی از مولانا

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

بس که از کعبهٔ کوی تو مرا مانع شد

گر همه قبله شود رو نکنم سوی رقیب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی از خسرونامه

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

این رقیبش به دانش اندوزی

وآن رقیبش به مجلس فروزی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر رقیب عشقی صائب تبریزی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

ای خدا یار کسی یار به اغیار مکن

هیچ دل را به چنین درد گرفتار مکن

بیشتر ز امشب من کار مرا زار مکن

یک طبیب است دو دل بیهده بیمار مکن

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر در مورد رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

آن همه چین که در ابروی رقیبت دیدم

کاش در زلف تو بودی نه در ابروی رقیب

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

شعر درباره رقیب عشقی

1554300598 jazzaab net گلچین شعر در مورد رقیب عشقی

رقیبانی که مشکو داشتندی

شکر لب را کنیز نگاشتندیپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی