ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

گلچین شعرهایی در باره تلافی

گلچین شعرهایی در باره تلافی

 

شعر در مورد تلافی ،شعر درباره تلافی،شعری در مورد تلافی،شعر درباره ی تلافی،شعر تلافی کردم،شعر تلافی،شعر درباره تلافی،شعر در مورد تلافی،شعر تلافی از سعدی،شعر تلافی از حافظ،شعر تلافی از مولوی،شعر تلافی از مولانا،شعر تلافی ازمثنوی،شعر تلافی از صائب تبریزی،شعر تلافی از عطار،شعر تلافی از دیوان خاقانی،شعر تلافی از ثنایی،شعر تلافی از شیخ بهایی،شعر تلافی از دیوان انوری،شعر تلافی از بیدل دهلوی

 

 

1516724983 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

 

زانصاف است دورای جان جوانم

تو را  اهل  ادب  اصلاً  نـــــدانم

ولی این را بدان در آخـــــر کــــار

تلافــــی می کنم  هر چـــه بــدانم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

روزی از همین روزها

تلافی میکنم نبودنت را

اما نه آنگونه که تو کردی

من خودم را تلافی میکنم

تو را – یعنی خودم

و نخواهم بود

دیگر

تا هرگز کسی نباشد که با نبودنت

بیازاری اش!!

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

کردیم به جان و دل تلافی

چون دعوت «ارجعی » شنیدیم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعری در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

حاشا که پذیرد این تلافی

از پرده شعر حیله بافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره ی تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

می خواست ز تار مهربافی

آن زخم گذشته را تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دود دل را اشک چشم تر تلافی می کند

هر چه دوزخ می کند کوثر تلافی می کند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

هر ستم کز چشمش آمد عذر می خواهد لبش

تلخی بادام را شکر تلافی می کند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

تلافی کن تلافی کن ز بیعت آنچه ضایع شد

ترقی کن ترقی کن درآ در مشهد عرفان

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

کند تلافی ذوق آن چنان حکیم فرنگ

فروغ باده فزون تر کند بجام عقیق

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از سعدی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

در وبال و هبوط و بعد و شرف

گه تلافی گرند و گاه تلف

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از حافظ

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

چرخ می گفت که برکیست تلافی وجود

همتت دست ببر بر زد و گفتا که علی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

در هر صفت تلافی غفلت غنیمت است

تاوان زچشم گیر به تقصیر خواب پا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولانا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

جز انفعال ندارد هلاک مور تلافی

دیت همین عرق جبهه ایست کشتن ما را

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی ازمثنوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

عارفی را گفتند: از که آموختی محبت را ؟!

گفت: از درخت

پرسیدند: چگونه؟!

گفت: هر موقع به او لگدی زدم، به جای تلافی بر سرم شکوفه ریخت …

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از صائب تبریزی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

این همه اصرار و خواهش

دیگه فایده ای نداره

این همه ایثار و سازش

انگاری جواب نداره

مگه عاشقت نبودم

که منو زدی شکستی

منو بین این همه غم

رفتی و تنها، گذاشتی

این همه به پات نشستم

اما تو وجدان نداشتی

عشق تو همش فریب بود

پا روی دلم گذاشتی

این همه صبوری کردم

اما دیدم، که نمیشه

نفرت از ،چشات می باره

بدیهات تلافی میشه

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از عطار

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

گر نباشد اشک خجلت هم تلافی میکند

بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان خاقانی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دل بامید تلافی میطپد اما کجاست

آنقدر زخمی که خواباند به بستر تیغ را

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از ثنایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

افسردگی تلافی جولان چه همت است

ای قطره از محیط گذشتی گهر برا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از شیخ بهایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

صبری مگر تلافی آزار ما کند

مینا شکسته آنچه بدل بست سنگ بود

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان انوری

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

سعی قاتل را تلافی مشکلست از بسملم

تا بعذر آیم زمان عذرخواهی میرود

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از بیدل دهلوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

خورشید در تلافی سودای همت است

گر یک دو دم چو صبح زهستی زیان کنید

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

کشیده اند درین معرض پشیمانی

عسل تلافی نیش از طبیعت زنبور

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

خودشناسی است تلافی گر پرواز دلت

نیست بر آئینه ها منت روشنگر خویش

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعری در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

سعی خود را خود تلافی کرده ایم

هم سر خویش است پاانداز شمع

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره ی تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

بترک های و هویم بی تلافی نیست سامانش

نی بزمم غنا گر بینوا شد بوریا کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

حالم بد است…

خیلی بد…

تمام باران خیابان را قدم زدم…

کنج کافه تنها نشسته ام و به آهنگ ملایم و دردآور گوش میکنم…

و با گوش دیگر؛

صدای بوق لعنتی زجرآور…

چندین بار شمردمش،

ازین صدا متنفرم،

حال قلبم خیلی بد است…

تو بی رحم ترین مرد زمینی…

اگر روزی،

جایی،

خواستی در آغوشم بکشی،

تلافی این روزها را سرت خواهم آورد…

با تمام قدرت به سینه ات مشت میزنم،

مشتهای پشت هم و بی پایان،

مثل صدای این بوقهای لعنتی،

آنجا هم اشک میریزم اما…

من مترصد تلافی کردنم…

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

هزار دفعه هم اگر ملال خود به من دهی

تلافی اش هزار بار تو را حلال میکنم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

وقت تلافی با من است

هر آنچه می خواهی بگو

هر قدر می خواهی بزن

هر لحظه می خواهی برو

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

بترک های هویم بی تلافی نیست آسایش

نی بزم غنا گر بینوا شد بوریا کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از سعدی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

جهان تلافی شغل ترددی که ندارد

تو فرض کن که من هیچکار کردم و دیدم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از حافظ

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

پوچست قماش تو باظهار تلافی

ای کسوت موهوم فنا رنگ نبافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

زان پیش که احسان فلک شعله فروشد

(بیدل) عرقی ریز بسامان تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولانا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی ازمثنوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

گر خرمن امید سراسر تلف شود

از کیل روزگار تلافی آن مخواه

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از صائب تبریزی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

به تلافی مال دنیی و دین

کی کنم خیره ای ملک نفرین

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از عطار

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

وصل تو گر نصیب شد از سعی ما نبود

گر دون تلافی ستم خویش می کند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان خاقانی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

سختی ایام را مردن تلافی می کند

عذرخواهی هست چون مغز استخوان سخت را

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از ثنایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

داشتم شکوه ز ایران، به تلافی گردون

در فرامشکده هند رها کرد مرا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از شیخ بهایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

بختم اگر تلافیِ شب‌های غم کند

یک روزِ خوش به مردم عالم نمی‌رسد!

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان انوری

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

تلافیه اشکامودرمیارم،تلافیه هرچی که بادلم شد

تلافیه گذشته های خامم،این همه سهم من که ازتوکم شد

دوباره پیدامی کنم حسمو تو جاده های مخمل انتظار

تموم نمیشه حرف عاشقونم تو نامه هایی که نخوندی یکبار

من به تومیرسم ولی نه بااین آرزوهای بودنه کنارت

اهمیت نداره واسم میخوادهرکس وهرجاباشه بیقرارت

من که بلورعشقتوشکستم شایدتوهم یه گوشه خلوت کنی

بشکنی ازخیانت وهوایی که توش خیالتومسلط کنی

رؤیای خیستوبه حدفریاد

اززیرپلکام دیگه میندازم دور

خیال نکن گریه ی عاشقونه ست

چون توی چشمام دیگه هستی منفور

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از بیدل دهلوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

مثل خدا باش …

خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !

مثل خدا باش ،

با مظلومان و درمانده گان دوستی کن …

مثل خدا باش ،

عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …

مثل خدا باش ،

در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت کن …

مثل خدا باش ،

بدون توقع و چشمداشت نیکی کن …

مثل خدا باش ،

بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …

مثل خدا باش ،

با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …

مثل خدا باش ،

اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش …

مثل خدا باش ،

برای اطرافیانت دلسوزی کن …

مثل خدا باش ،

مهربان تر از همه …

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

از غبار دل ما عشق تلافی ها کرد

خاک اگر طعمه سیلاب شد از گریه ما

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

رتبه گفتار را حیرت تلافی می کند

چاره خاموشی است شعری را که از تحسین گذشت

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعری در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دامن شب را ز غفلت گر نیاوردی به دست

در تلافی دامن آه سحر باید گرفت

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره ی تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شهباز انتقام تلافی کند به زخم

هر خنده ای که کبک به کهسار کرده است

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دلجویی بهار تلافی کند مگر

از زندگانی آنچه مرا در قفس گذشت

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

چشم و دهان یار تلافی کند مگر

عمر عزیز را که به خواب و خیال رفت

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

در تلافی کوه غم از خاطرش برداشتم

دوش هرکس را گرانی از سبوی من رسید

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

روی تلخ بحر را گوهر تلافی می کند

تلخی از معشوق شیرین کار می باید کشید

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از سعدی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

سهل باشد، نوشخند گل تلافی می کند

صد جواب تلخ اگر از باغبان باید شنید

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از حافظ

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

تلافی را مکافات عمل در آستین دارد

دهن گوینده را تلخ اول از دشنام می گردد

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

در فراسوها :

انجا که هر انچه ندیدنی “قابل رویت میشود!

انجا که هیچ ها جمعند

انجا که انسوی هرچیزیست

به دیدارم بیا!

تورا در بر خواهم گرفت!و بوسه ات خواهم داد

گرم!

گرم!

گرم!

به تلافی تمام سردیها!

به تلافی دستهای منجمدم در قبال مرداد دستانت!!!

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از مولانا

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

زن محبت را تلافی می‌کند

خستگی را ترمه بافی می‌کند

زن درخشان می‌کند الماس را

زن تجلی می‌دهد احساس را

زن، گل و آواز شبنم، با هم است

زن، پر از سجاده و ابریشم است

دسترنجِ جسم ما، جانِ زن است

نیمی از آیینه‌ی عرفان، زن است

زن فقط آویز‌ه‌ی آغوش نیست

زن همین یک گوشوارِ گوش نیست

بلبلان، آواز در گُل یافتند

شاعران، در زن، تکامل یافتند.

” تقدیم به مهربانوهای یه جمله

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی ازمثنوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

به تلافی نگاهت

دل را می سپارم به امواج مست دریا

تا آن زمان

به تو اثبات کنم

راز قلب دیوانه ام

فراتر از نگاه سردت بود

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از صائب تبریزی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

لب پرخنده گرفتند گر از من صائب

به تلافی مژه اشک فشانم دادند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از عطار

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

خط غبار به وجه حسن تلافی کرد

اگر دو سلسله مشکبار رفت به گرد

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان خاقانی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

زخط زمانه ترا می کشد به پای حساب

تلافی ستم بی حساب خواهد شد

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از ثنایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

ز باج وخرج مسلم شدن تلافی کرد

ز سیل هرچه به این کشور خراب رسید

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از شیخ بهایی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دیوان عاشقان به قیامت نمی کشد

ایام خط تلافی بیداد می کند

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از دیوان انوری

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

در تلافی کاسه زانو شود جام جمش

هر که یک چندی گذاردسربه زانو در خمار

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از بیدل دهلوی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شوخی مژگان تلافی می کند رخسار را

می زند ناخن به دلها خاراین گلشن هنوز

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

حریف تلخی بادام چشم او که شود؟

تلافی ار ننماید لب شکرخایش

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

باردوش هرکه گردم چون سبوی پرشراب

در تلافی از غم عالم سبکبارش کنم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعری در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

نوشته ی یک کودک…!

هیچ وقت زیر افتاب اخم نکردم!!!

حتی اگه خورشید چشمم را اذیت کند…!

بذار برای یک بار هم خورشید محبت را ببیند…!

دوست ندارم تلافی اخمم را سر پدرم که در افتاب کار میکند دربیارد!

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره ی تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شادی اگر برایم از ،سوی خدا نمی رسد

بهر تلافی اش به او ،ناله ی ما نمی رسد

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی کردم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

اسمان نوحه سرایی میکند

آه و ناله میکند

گریه ها سر میکند

چاره ای نیست ولی

وقت رفتن آمده

کوچه ها خالی شده

دست تنها ، چشم در راه

زیر این باران غم

من ماند ه ام

بی وفایی ها فراموشم شده

لیکن اما زخم این دل فراموشم نشد

اینبار دیگر وقت تلافی آمده

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

یروز تلافی میکنم

دنیارو به هم میریزم

برای پیدا کردنت

عمرمو میدم عزیزم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر درباره تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

تو برای من همیشه پاک بودی مثل اقاقی

ولی رفتی و نموندی میذارم پای تلافی

من برات هیچی نبودم جز یه سرگرمی ساده

انگاری تقدیر من بود چیده شم مثل یه لاله

واسه زنده بودن من تو بودی تنها بهانه

من همونم که همیشه می خوندم واست ترانه

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر در مورد تلافی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

چیست کار زنده گی جز غصه و غم بهر ما?

هر کی را پایش به سنگ خورد ما تلافی داده ایم

خسته ام از زنده گی و کار نیرنگ جهان

طاقت جور و جفا را حد کافی داده ایم

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از سعدی

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

می نویسم به تلافی

به روزایی که گذشتن

حرفایی که از دلم بود

اما تو نکردی باور

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

شعر تلافی از حافظ

1516724984 jazzaab net گلچین شعرهایی در باره تلافی

دست هایت را به دستانم تلاقی کن

با کمی لبخند عشقم را تلافی کن

سایه ی گرم نگاهت را تو ارزان ده

جلوه کن روز سیه را افتابی کن

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی