ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

کف بینی خطوط دست

1501856925 jazzaab net کف بینی خطوط دست

کف بینی خطوط دست

خواندن کف دست به عنوان کف بینی یا پیشگویی آینده شناخته شده است که در سراسر دنیا انجام می شود. کف بینی ریشه در طالع بینی هندی و پیشگویی روما دارد. هدف از انجام این کار ارزیابی شخصیت و آینده فرد به وسیله مطالعه و بررسی کف دست افراد است. خواه شما یک کف بین پر شور و علاقه باشید یا تنها به دنبال راهی برای سرگرمی و تفریح و گذراندن وقت خود و دوستانتان باشید، می توانید تنها با نگاه کردن به خطوط کف دست، کف بینی را یاد بگیرید.

بخش 1 از 2: رمزگشایی از خطوط

1501856928 jazzaab net کف بینی خطوط دست

1. یک دست را انتخاب کنید.

برای زنان، خطوط دست راست درباره اتفاقات آینده خبر می هد و خطوط دست چپ به تجربیات گذشته و حال در سر تا سر زندگی مربوط می شود. برای مردان این وضعیت برعکس است. دست چپ مربوط به آینده است و دست راست به گذشته و حال شما مربوط می باشد. همچنین می توانید آن دستی که دارای خطوط واضحی است را به عنوان دستی که از اتفاقات گذشته و حال زندگی شما خبر می دهد، برداشت کنید (بنابراین دستی که دارای خطوط ناواضح است، مربوط به آینده شما می شود).

درباره این موضوع مکتب های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که دست چپ بیانگر اتفاقاتی است که امکان وقوع دارند و می توانند برای شما پیش آیند نه لزوما آنچه قطعا پیش خواهد آمد. یک تفاوت در آنچه پیش بینی می شود و آنچه رخ می دهد، به این معنی است که آن افراد با حادث شدن آن اتفاق در زندگی شان، آن را تغییر می دهند.

1501856930 jazzaab net کف بینی خطوط دست

2. 4خط اصلی را شناسایی  کنید.

آن خطوط ممکن است شکستگی داشته یا کوتاه باشند اما حداقل سه خط وجود خواهند داشت. (1) خط قلب، (2) خط سر، (3) خط زندگی، (4) خط سرنوشت (تنها برخی از افراد این خط را دارند).

3. خط قلب را تفسیر کنید.

این خط می تواند در دو جهت (از انگشت کوچک به انگشت اشاره یا بالعکس) خوانده شود که به سبک و سنت کف بینی که انجام می شود، بستگی دارد. اعتقاد بر این است که خط قلب نشان دهنده ثبات عاطفی، دیدگاه های عاشقانه، افسردگی و سلامت قلب است. تفسیر آن به شرح زیر است:

* از زیر انگشت اشاره آغاز می شود _ تجربه عشق در زندگی.

1501856932 jazzaab net کف بینی خطوط دست

* از زیر انگشت وسط شروع می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

1501856934 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*از وسط آغاز می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

1501856936 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*مستقیم و کوتاه است _ کمتر به روابط عاشقانه علاقه دارد.

1501856939 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط زندگی را لمس می کند _  به راحتی دل شکسته می شود.

1501856941 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*دراز و منحنی است _ احساسات و عواطفش را به راحتی بیان می کند.

1501856943 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*مستقیم و به موازات خط سر _  به خوبی احساساتش را کنترل می کند.

1501856945 jazzaab net کف بینی خطوط دست

 *موج دار است _  فرد دوستداران و روابط بسیاری دارد اما رابطه جدی ندارد.

1501856947 jazzaab net کف بینی خطوط دست

 * دایره در خط _ غم یا افسردگی.

1501856949 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط شکسته _ اضطراب.

1501856952 jazzaab net کف بینی خطوط دست

خطوط ریزی از میان خط قلب عبور می کنند _ اضطراب.

1501856954 jazzaab net کف بینی خطوط دست

4 خط سر را بررسی کنید. این خط بیانگر سبک یادگیری فرد، شیوه برقراری ارتباط، روشنفکری و شور و اشتیاق برای کسب دانش است. یک خط منحنی به خلاقیت و ایده های نو مربوط می شود در حالی که خطی مستقیم بیان کننده طرز تفکری کاربردی و برنامه ریزی شده است. تفسیر آن به شرح زیر است:

*خط کوتاه _ موفقیت های فیزیکی را به موفقیت های روحی روانی ترجیح می دهد.

1501856956 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط منحنی و شیب دار _ خلاقیت.

1501856958 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط زندگی را لمس نمی کند _ ماجرا جویی، شور و اشتیاق برای زندگی.

1501856958 jazzaab net کف بینی خطوط دست

* خط موج دار _ دامنه توجه کوتاه (کوتاه بین).

1501856960 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط طولانی و عمیق _ طرز تفکر روشن و متمرکز.

1501856962 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط مستقیم _ طرز تفکر واقع بینانه.

1501856964 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*علامت ضربدر یا گره در خط سر _ بحران عاطفی.

1501856966 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خط سر به صورت شکسته _ طرز تفکر متناقض.

1501856969 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*چندین خط ریز خط سر را قطع می کنند- تصمیم گیری های مهم.

1501856971 jazzaab net کف بینی خطوط دست

5 خط زندگی را ارزیابی کنید. این خط از نزدیکی انگشت شست شروع می شود، قوس پیدا کرده و به مچ دست ختم می شود. این خط نشان دهنده سلامت جسمی، به طور کلی رفاه و تغییرات مهم در زندگی است (به عنوان مثال، حوادثی که به تحولات عظیم منتهی می شود، آسیب های فیزیکی). طول آن به طول عمر درزندگی مربوط نمی شود. تفسیر آن به شرح زیر است:

*نزدیک به انگشت شست _ اغلب خسته.

1501856973 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*منحنی _ پر انرژی.

1501856975 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*بلند و عمیق _ شاداب و سرزنده.

1501856977 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*کوتاه و کم عمق _ به راحتی تحت تاثیر دیگران.

1501856979 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*مانند یک نیم دایره _ قدرت و شور و اشتیاق.

1501856981 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*مستقیم و نزدیک به کناره دست _ در روابط خود محتاط.

1501856983 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*خطوط زندگی چندگانه _ سرزندگی و شادابی مفرط.

1501856986 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*وجود گره در خط _ بستری یا زخمی شده.

1501856988 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*بریدگی در خط _ تغییر ناگهانی در سبک زندگی.

1501856990 jazzaab net کف بینی خطوط دست

6 خط سرنوشت را بررسی کنید. این خط به عنوان خط سرنوشت شناخته شده است و نشان دهنده میزان حوادث و پیشامد هایی است که خارج از کنترل فرد، زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. این خط در مرکز دست قرار دارد. تفسیر آن به شرح زیر است:

*خط عمیق _ به شدت توسط سرنوشت و تقدیر کنترل می شود.

 

1501856992 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*بریدگی ها و تغییراتی در مسیر خط _ از طرف نیروهای خارجی به تغییرات بسیاری در زندگی مستعد است.

1501856995 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*در ابتدا به خط زندگی می پیوندد _ فردی خود ساخته که آرمان هایش را عملی می کند.

1501856997 jazzaab net کف بینی خطوط دست

*از وسط به خط زندگی می پیوندد _ به مسیری دلالت می کند که در آن باید منافع خودش را تسلیم منافع دیگران کند.

1501856999 jazzaab net کف بینی خطوط دست

* از ابتدای انگشت شست شروع می شود و خط زندگی را قطع می کند _ حمایت از طرف خانواده و دوستان.

1501857003 jazzaab net کف بینی خطوط دست

بخش 2 از 2: تفسیر دست ها، انگشتان و غیره.

1501857005 jazzaab net کف بینی خطوط دست

1. تفسیر دست ها انگشتان و غیره

شکل دست را تفسیر کنید.شکل هر دست به صفات شخصیتی خاصی مربوط می شود. طول کف دست از مچ تا ابتدای انگشتان در نظر گفته می شود. تفسیر آن به شرح زیر است:

·زمین _ کف دست و انگشتان مربع و گسترده، پوست ضخیم یا خشن و قرمز رنگ، طول کف دست مساوی با طول انگشتان.

·دارای انرژی و ارزش های مشخص در زندگی،گاهی اوقات سر سخت و لجوج.

· اهل عمل و مسئولیت پذیر، گاهی اوقات مادی گرا.

·انجام کار به صورت دستی،راحت با واقعیت (واقع بین).

· هوا _ کف دست مربع یا مستطیل شکل با انگشتان بلند و گاهی اوقات انگشتان بیرون زده، شست کمی به سمت پایین برآمدگی دارد و پوست خشک، طول کف دست کمتر از طول انگشتان.

·اجتماعی، پر حرف و شوخ طبع.

· می تواند سطحی نگر، کینه توز و سرد باشد.

·تخیلی.

· انجام کارها به شیوه های متفاوت و کامل.

· آب _ کف دست کشیده گاهی اوقات بیضی شکل با انگشتان دراز، انعطاف پذیر و نوک تیز (مخروطی شکل)، طول کف دست مساوی با طول انگشتان اما عرض آن از پهن ترین قسمت کف دست کمتر است.

·خلاق، باهوش و دلسوز.

· می تواند بد اخلاق، کم اعتماد به نفس و احساساتی باشد.

·درون گرا.

· انجام کارها بی سر و صدا و با درک احساسی.

·آتش _ کف دست مربع یا مستطیل شکل، پوست صورتی یا قرمز رنگ و انگشتان کوتاه تر، طول کف دست بیشتر از طول انگشتان.

·بی اختیار، مشتاق و خوش بین.

·گاهی اوقات خود خواه، بدون برنامه ریزی و حساس.

·برون گرا.

· انجام کارها با شهامت بدون آموزش قبلی.

1501857007 jazzaab net کف بینی خطوط دست

2 به برآمدگی های کف دست نگاه کنید.

این برآمدگی ها به قسمت گوشتی که در زیر انگشتان دست، در مقابل بند انگشتان قرار دارد، گفته می شود.کف دست خود را همانند وقتی که با دست آب می نوشید، شکل دهید تا برآمدگی های کف دست واضح شوند.کدام برآمدگی بزرگترین است؟

• برآمدگی زهره در زیر انگشت شست قرار دارد که نشان دهنده استعداد برای خوش گذرانی و لا قیدی است. برآمدگی زهره که در جای خودش قرار نداشته باشد، نشان دهنده علاقه کم به امور خانوادگی است.

• برآمدگی زیر انگشت اشاره برآمدگی مشتری نامیده می شود. اگر این برآمدگی به خوبی برجسته است، این بدان معنی است که شما در اکثر موارد، احتمالا خود محور و پرخاشگر هستید و کمبود اعتماد به نفس دارید.

• برآمدگی زحل در زیر انگشت میانی قرار دارد. برآمدگی زحل به صورت کاملا برجسته و بالا نشان می دهد که شما خیره سر، بد بین و عیب جو و مستعد به افسردگی هستید. اگر برجستگی زحل کم است، آن نشان دهنده سطحی نگری و بهم ریختگی شما است.

• برآمدگی خورشید در زیر انگشت انگشتر قرار دارد. اگر برآمدگی خورشید خیلی برجسته است، شما سریع عصبانی می شوید، غیر منطقی و ولخرج و مغرور هستید. برجستگی کم برآمدگی خورشید بدان معنی است که شما فردی تخیلی نیستید.

• برآمدگی تیر در زیر انگشت کوچک قرار دارد. اگر آن کاملا برجسته است، بدان معنی است که شما بیش از حد پر حرف هستید. برجستگی کم برآمدگی تیر در مقابل به معنی این است که شما خجالتی می باشید.

• هیچ یک از این موارد بر اساس مبنای علمی نیست و اینگونه شناخته شده است که دست در طول زمان تغییر می کند. هیچ یک از این مواد را زیاد جدی نگیرید!

1501857009 jazzaab net کف بینی خطوط دست

3 اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید.

اندازه دست و انگشتان به اندازه بدن مربوط می باشد. برخی می گویند دست های کوچک نشان دهنده آن است که فرد فعال بوده و مدام درباره آنچه که انجام می دهد، صحبت نمی کند. در مقابل کسانی که دست های بزرگی دارند به این معنی است که در انجام کارها بسیار فکر می کنند و آهسته عمل می کنند.

– به یا داشته باشید اندازه دست با اندازه بدن ارتباط دارد. اگر قد شما 8 فوت (2.4 متر) است، در این صورت، شما دست های بزرگی خواهید داشت که کاملا با اندازه بدنتان متناسب است.

– هرچه انگشتان شما کشیده تر باشد ممکن است بیانگر این باشد که شما فردی مضطراب و نگران، مودب و محترم، زیبا و زود رنج هستید. انگشتان کوتاه نشان دهنده صفات بی قراری و خلاقیت است.

– به عبارتی دیگر ناخن های کشیده به معنی آن است که شما مهربان و رازدار هستید. ناخن های گرد و کوتاه به این معنی است که شما فردی انتقاد گر و سرزنش کننده هستید. اگر ناخن ها بادام شکل هستند، شما فردی شیرین و با سیاست هستید.

1501857012 jazzaab net کف بینی خطوط دست

فال کف بینی دست, آموزش کف بینی دست ازدواج,آموزش کف بینی

 

نکات

1-  همیشه کف بینی دقیق و صحیح نیست. سرنوشت زندگی شما و تصمیماتتان نباید تحت تاثیر فال و پیش گویی باشد. به جای آن تلاش و شهامت واقعا آن چیزی است که برای موفقیت در زندگی به شما کمک می کند.

2- مطمئن شوید که در مکانی که کف بینی می کنید، نور خوب و کافی وجود دارد زیرا در هنگام کف بینی عدم نور کافی در آن مکان، کف بینی را سخت و دشوار می کند. به هر چیزی اعتقاد نداشته باشید. شما می توانید بدون توجه به این مسائل در زندگی تصمیم بگیرید.

3- در هنگام کف بینی برای دیگران، در مورد آن ها قضاوت نکنید!

4- خود را با خطوط نازک و سطحی (کم عمق) نگران نکنید. فقط چهار خطوط اصلی را که عمیق ترین خطوط هستند، دنبال کنید. با خطوط دیگری که منجر به سردرگمی و گیج شدن شما می شود، درگیر نشوید. تفسیر آن خطوط را به فرد حرفه ای واگذار کنید.

5- کف بینی همیشه درست نیست.

6- خط تعداد فرزند خود را بیابید. دست راست خود را مشت کنید. به نمای بیرونی دست خود نگاه کنید. در نزدیکی انگشت کوچک تعدادی خطوط نمایان هستند که نشان دهنده تعداد فرزندان شما در آینده می باشند (خط اتصال انگشت کوچک به دست به عنوان خط فرزند حساب نمی شود) البته، سلیقه و انتخاب شخصی و جلوگیری از بارداری در تعداد فرزند شما در آینده تاثیرگذار است.

7- به بافت دست در پشت و کف دست توجه کنید. دست نرم دلالت بر حساسیت و پاکی شما دارد در حالی که دست زبر نشان دهنده خلق و خوی زمخت و خشن است.

8- درحالی که در مسیر زندگی پیش می روید، خطوط کف دست تغییر می کنند، بنابراین، کف بینی برای بیان آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، انجام می شود نه برای پیش بینی اتفاقات آینده.

9- تنها با اجازه افراد، کف بینی را انجام دهید.

 

1501857013 jazzaab net کف بینی خطوط دست

هشدارها

ο اگر قصد دارید برای فردی کف بینی کنید، این کار را به صورت جدی انجام ندهید. هیچگونه پیش بینی ناراحت کننده و تیره ای را انجام ندهید چرا که با این کار افراد در مورد زندگی شان نگران و آشفته خواهند شد و شما چیزی بیشتر از افراد دیگر نمی دانید. هیچ کس واقعا در مورد آنچه با کف بینی پیش گویی می شود، مطمئن نیست، بنابراین، از پیش بینی هایی که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد که به هر جهت به خودشان آسیب برسانند یا زندگیشان را خراب می کند، پرهیز کنید.

ο به یاد داشته باشید که کف بینی برای سرگرمی و تفریح است و هیچ گونه شواهد علمی مبنی بر ارتباط کف بینی با ویژگی های روانی وجود ندارد.

منبع: wikihow

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی