ads
adsads

مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

سلامت

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

چالش‌های پیاده سازی نرم افزارERP در ایران

چالش‌های پیاده سازی نرم افزارERP در ایران

 

چالش‌های پیاده سازی نرم افزارERP در ایران

 

فرهنگ سازمانی جدیدی است که با یکپارچه سازی سیستم ها و منابع اطلاعاتی سازمان با استفاده از شبکه های کامپیوتری، نظام تصمیم گیری و روند برنامه ریزی و حتی رفتار سازمان را تغییر دهد. به نظر برخی اندیشمندان مدیریت و فناوری اطلاعات، ERP یک سیستم اطلاعاتی جامع برای یکپارچه سازی رفتارهای اطلاعاتی سازمان است. یکی از نقص های بزرگ سازمان ها به ویژه در ایران که تصمیم سازی ها را همیشه با تردید روبه رو می کند، نبود سیستمی برای یکپارچه سازی، یک دست کردن و به روز سازی کلی آمار و اطلاعات تولیدی بهنگام است.

برنامه ریزی منابع سازمانی سیستمی است که تمام تلاش خود را جهت یکپارچگی فرآیند های درون یک سازمان با استفاده از یک خط مشی واحد معطوف می سازد تا دسترسی سازمان به فرآیند ها و اطلاعات درون سازمانی به طور موثر و آسان صورت پذیرد. نرم افزار های  ERPبا گذر زمان پیشرفت و ارتقا پیدا کرده اند تا عملکرد و قابلیت های یکپارچه سازی خود را بهبود بخشند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را می توان به عنوان راهکار جامع نرم افزاری تعریف نمود که دارای اجزا و ماژول هایی برای برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات، نگهداری، تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است.

در واقع ERP به مشابه ستون فقرات یک کسب و کار از نظر بانک های اطلاعاتی و فرآیندها محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتینانی فرایندهای داخلی کسب و کار است. هسته اصلی و مرکزی تمامی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی یک پایگاه داده مشترک می باشد که تمامی عملیات ممکن در واحد های تجاری مختلف سازمان را پشتیبانی می کند فرایند های تجاری متنوعی ازقبیل مدیریت سفارشات موجودی، مدیریت روابط مشتری، مدیریت زنجیره تامین که همگی بر روی یک بستر مشترک و یکپارچه قرار گرفت اند تا سازمان را قادر به دسترسی ساده، موثر و سریع اطلاعات فرآیند های درون سازمانی کنند. معماری و ساختار نرم افزار  ERPبه گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریانی روان از اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان فراهم می آورد.

پیاده سازی نرم افزارهای  ERPعلاوه بر انجام تلاش های پیچیده تکینیکی در ایجاد بسترهای پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری در سازمان شامل تغییرات عمده در فرایندها و ساختار سازمانی و انجام مهندسی مجدد فرایندهای سازمان نقش دارد.

موانع پیاده سازی:

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، سیستمی است که باعث یکپارچگی و منسجم شدن فرآیندها و فعالیتهای سازمان میشود و به تصمیم گیری مدیران سرعت می بخشد و باعث بهبود در عملیات، تصمیم گیری و گزارش گیری میشود.

قابلیت های این سیستمها باعث شده که علاوه بر بخشهای کسب و کار، سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی نیز جهت استفاده از آنها اقدام نموده و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم مینماید. هر چند که در کشور ما راه اندازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با مشکلات بسیاری از جمله تحریم های اقتصادی، عدم وجود مشاور توانمند داخلی و محدودیت در دسترسی به تولیدکنندگان بزرگ جهان مواجه است، لیکن تفکر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در یکپارچه نمودن سازمان ها از ابعاد مختلف حائز اهمیت است.

پیاده سازی ای آر پی علاوه بر انجام تلاش های پیچیده تکنیکی در ایجاد بسترهای پیشرفت سخت افزاری و نرم افزاری در سازمان شامل تغییرات عمده در فرایندها و ساختار سازمانی و انجام مهندسی مجدد فرایندهای سازمان، نقش دارد . تحولات ذکر شده ب همراه خود در سر راه استقرار این سیستم موانعی را ایجاد میکند که بررسی آن موجب درک درستی از چگونگی حذف یا کاهش عوامل و مشکلات پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی میگردد.

عوامل بحرانی شکست:

داده دقیق یک نیاز مهم و ضروری جهت کارکرد صحیح یک نرم افزار  ERPمی باشد اگر داده های نادرست وارد پایگاه داده گردند، ممکن است کل سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد .داده های نادرست می توانند برنامه ریزی بازاریابی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد و مدیریت مالی سازمان را با مشکل و خطا مواجه سازد.

هر چند پروژه های ERP صرفا یک پروژه فن آوری اطلاعاتی نمی باشد از آن می توان به یک پروژه کاربر محور یاد کرد .بزرگترین چالش اجرای پروژه های  ERPنحوه تعامل با افراد می باشد. سازمان هائی که از درگیر کردن کاربران سیستم در مراحل مختلف پروژه و دادن آموزش های لازم امتنا می کنند، با کاربرانی مواجه می شوند که هیچ درک مناسبی از فوائد سیستم نداشته و در نهایت در مقابل تغییرات به شدت مقاومت می کنند .زمانیکه کاربران تنها در مراحل پایانی درگیر پروژه می گردند و در پیکربندی سیستم دخالتی ندارند، درک مناسبی از سیستم ، نحوه عملکرد و انتظارات از آن را نخواهند داشت و در نتیجه از نتایج آن بهره مند نخواهند شد.

عدم پشتیبانی مدیران ارشد سازمان ها در پیاده سازی سیستم های ERP یکی از علل شکست پروژه های ERP می باشد .اگر مدیریت ارشد تعهد لازم را در حین اجرای سیستم نداشت باشد، نمی توان نسبت به تغییرات عمیق ایجاد شده توسط  ERP برنامه ریزی و پیش بینی مناسبی را انجام داد و مستعد شکست خواهند بود. باز بودن یک کانال ارتباطی بین مدیران و کاربران در جهت تعهد افراد به پیاده سازی ERP ضروری است. نبود و یا کمبود این نوع ارتباطات در هر سطحی، مقاومت و در نهایت شکست این سیستم ها را در پی خواهد داشت.

یکی از دلائل مهم دیگر در شکست سیستم های  ERPانتخاب نامناسب بسته نرم افزاری است .این انتخاب نامناسب زمانی رخ می دهد که سازمان تعریف نادرستی از نیازمندی های خود را ارائه کرده باشد. تنها در صورتی یک پروژه  ERPموفق پنداشته خواهد شد که از انعطاف پذیری و مقیاس پذیری عملکرد فرآیند ها اطمینان حاصل کند .از طرف دیگر زیرساخت های ضعیف فن آوری اطلاعات قادر به تامین کلی منافع حاصل از پیاده سازی نرم افزار  ERPنخواهد بود لذا این زیرساختها بایستی کاملا مهیا گردد.

اساس یک پروژه موفق ERP به افراد و روابط و تعامل آنها در طول اجرای پروژه بستگی دارد. مدیریت پروژه ضعیف و ناکارآمد به دلیل سو مدیریت منابع سازمان منجر به شکست این پروژه ها میگردد. عدم ارتباط مناسب و تعامل ضعیف بین مشاوران خارجی سازمان نیز از چالش های دیگر این پروژه ها می باشد. بدون ارتباط و تعامل مناسب و موثر، اعضای پروژه قادر به شناسائی و کاهش خطرات احتمالی که منجر به شکست پروژه خواهند شد، نخواهد بود.

از علل قابل توجه دیگر در شکست سیستم های  ERPانتظارات غیر منطقی و غیر واقعی از منافع مالی و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده می باشد. هزینه های نرم افزاری ERP کاملا متفاوت با هزینه سایر امکانات سازمان می باشد .هزینه اصلی پیاده سازی ممکن است بسیار زیاد باشد اما هزینه های جانبی شامل هزینه های مرتبط با آموزش، مشاوره و اجرا ممکن است چندین برابر هزینه خود محصول باشد .در صورتی که یک تجزیه و تحلیل مالی و جامع و کاملی قبل از اجرای پروژه با در نظر گرفتن کلی هزینه های جانبی صورت نپذیرد، اجرای پروژه همراه با هزینه هائی به مراتب بیشتر از برآورد اولیه با شکست مواجه خواهد شد.پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی