ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

مجموعه شعر در مورد تکبر

مجموعه شعر در مورد تکبر

 

شعر در مورد تکبر،شعر در مورد غرور و تکبر،شعر درباره تکبر،شعر حافظ در مورد تکبر،شعری درباره تکبر،شعر درباره تکبر،شعر درباره غرور و تکبر،شعر درباره تکبر و غرور،شعر درباره ی تکبر،شعر تکبر،شعر تکبر،شعر تکبر وغرور عراقی،شعر تکبر قصیره،شعر تکبر النساء،شعر تکبر وعزه نفس،شعر تکبر عراقی قصیر،شعر تکبر البنات،شعر تکبر محمود درویش ،شعر درباره تکبر،شعر تکبر الحبیب،شعر تکبر تویتر،شعر شعر درباره تکبر و غرور،شعری درباره تکبر،شعر در مورد تکبر،شعری در مورد تکبر،شعر درباره ی تکبر

 

1516724079 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

 

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک                           پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت                           تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت

به عزت هر آنکو فروتر نشست                         به خواری نیــــــفتد ز بالا به پســت

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

 چند غرور ای دغل خاکدان

چند منی ای دو سه من استخوان

پیشتر از ما دگران بوده اند

کز طلب جاه نیاسوده اند

حاصل آن جاه ببین تا چه بود

سود بد اما بزیان شد چه سود

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

زمین له شده زیر گام های تکبر

مشامش ز بوی تعفن پر

سینه ای لبریز بغض

به آستانه یک فوران بزرگ رسید

باز از زمین پرسیدم:

زمین منتظر کدامین گام تکبر هستی؟

منتظر کدامین جرقه هستی؟

پاره کن پوستین صبر را

به کام فرو بر دیو خونین لب را

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تواضع سر رفعت افرازدت

تکبر به خاک اندر اندازدت

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تو نیز ار تکبر کنی همچنان

نمایی، که پیشت تکبر کنان

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

آمده بودم که نشینی دمی

چون ز تکبر ننشستی، برو

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر حافظ در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

به دولت کسانی سر افراختند

که تاج تکبر بینداختند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تکبر کند مرد حشمت پرست

نداند که حشمت به حلم اندرست

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تکبر مکن بر ره راستی

که دستت گرفتند و برخاستی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

چند خرامی و تکبر کنی؟

دولت پارینه تصور کنی؟

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر و غرور

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

بر مال و جمال خویشتن غره مشو کان را به شبی برند و این را به تبی

بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره ی تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد…

آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

بی تکبر دستانم

در انتظار هیچ ند

در پوچی

احساس خشک

دستانی

که بی رقص هم

شادند

دستانت را می فشارم

بی تکبر

در انتظار

لبخند مهر …

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وغرور عراقی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

هم صورت آهویی به دیده

زنیست تکبر پلنگت

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر قصیره

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

این تواضع نمای پر تلبیس

وآن تکبر فزای چون ابلیس

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر النساء

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

برعنایی و سالوس و تکبر

نگردد کیسه مقصود تو پر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وعزه نفس

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تکبر میکنی و می ندانی

که هستی گلخنی اما روانی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر عراقی قصیر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تو خون تکبر ار نریزی

خون جوش کند خناق خیزد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر البنات

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

پنهان گشتند این رسولان

از ننگ و تکبر ملولان

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر محمود درویش

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تواضع بیجا

 آخرین حد تکبر است

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

ما بدهکاریم به یکدیگر

و به تمام ” دوستت دارم” های ناگفته ای

که پشت دیوار غرورمان ماند

و آنها را بلعیدیم

تا نشان دهیم که منطقی هستیم

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر الحبیب

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

عجب دارم ز آنکس در فضا هست

تکبر در وجودش چو هوا هست

ز نطفه پا به دنیا باز کرده

که آخر هم بگندد مبتلا هست

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر تویتر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

به تبختر قدمی برمی داشت

وز تکبر علمی می افراشت

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر شعر درباره تکبر و غرور

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو

گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

از سادگی و سلیمی و مسکینی

وز سرکشی و تکبر و خود بینی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

از چشم راست بین همه را، کز کژی بود

کردن به مردمان ز تکبر نگاه کج

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

چشم یارم دوش بی هنگام خواب آورده بود

وز تکبر غمزه شوخش عتاب آورده بود

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره ی تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

با دگران سرکشی نمود و تکبر

سرکش و بیدادگر به طالع ما شد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

اینقدر خودت رو نگیر !

اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن !

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد

فکر نکن که فوق العاده ای !

شاید اون کم توقعه

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

برای بودنِ با تو غرورم پایمال شد

تو هم اندکی احساس بگذار

مساوی که نمی شویم

حداقل به من نزدیک شو

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

با چشمهای تو

دنیای خویش را نگریستم.

دیدم که چشمهای متکبرت

تنها دنیای ترا مبیند و بس.

با چشمهای خویش

برایت گریستم.

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

به تکبر برین زمین نرود

بر در خلق جز به دین نرود

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

به تکبر مریز بر کس زهر

گر امام دهی شوی، یا شهر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر حافظ در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

مکن تکبر و بهر خدای راست بگوی

که تا حدیث منت هیچ بر زبان آمد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

آزادگان روی زمینش رهی شوند

گر راه سرکشی و تکبر رها کند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

بر چیست این تکبر وین را همی چه خوانند

آخر دلت نگیرد زین خویشتن ستودن

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

جهان به تیغ درآورده جمله زیر نگین

پس از تکبر دامن بدو نیالوده

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر و غرور

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

برخیزم و بنگرم که حالش

در حبس تکبر از چه سانست

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره ی تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد،

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می دارد،

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

با تکبر ز سر کوچه گذشتی به نماز

در بهایش نتوان حور بهشتی بخری

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وغرور عراقی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شاد باش ای مصطفی سیرت که خلق شاملت

بی تکلف بر تکبر داغ بیزاری نهاد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر قصیره

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

نه آن دامن کشیدست از تکبر

که گردون گرد منت برفشاند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر النساء

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

گفتم که گهی چند نپرسم خبرش

تا بوک برون شد تکبر ز سرش

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وعزه نفس

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

از اهل تکبر مطلب ساز شگفتن

چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگیست

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر عراقی قصیر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

از شکست است رگ گردن امواج بلند

عاجزی هم چقدر ناز و تکبر دارد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر البنات

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید

کبریاییست که در حشمت درویشان است

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر محمود درویش

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

عقل باور نکند کان شه خوبان خواجو

از تکبر نفسی پیش گدا بنشیند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

بگذرد هر نفس آن عمر گرامی از من

وز تکبر نکند در من بیچاره نگاه

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر الحبیب

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

گاهی دلم می خواهد

وحشــیانه غرورت را

پاره کنم!

قلب ترا

در مشتم بگیرم

و بفـشارم

تا حال مرا لحظه ایی بفهمی…!

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر تویتر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

ناگهانی حضورت را جشن می گیرم

در درونم عبورت را جشن می گیرم

بی تکبر با خدا آمدی این بار

من شکست غرورت را جشن می گیرم

حیف وقتی آمدی که رفتنم قطعیست

خانه راه دورت را جشن می گیرم

می روم ولی در دلم امید است

بازهم حضورت را جشن می گیرم

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر شعر درباره تکبر و غرور

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تکبر آفت اهل توکل بود، چون زاهد،

که نور حق ورا زین خود نمای از جبین افتد.

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

ز جادوی فلک، تزویر و نیرنگ

تکبر از پلنگ آهنین چنگ

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

کلاه ناز و تکبر بنه کمر بگشای

که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی

که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره ی تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

این پنجروزه مهلت ایام، آدمی

بر خاک دیگران به تکبر چرا رود؟

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

عاشقی راست نیاید به تکبر سعدی

چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود؟

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

با دوستان خویش نگه می کند چنانک

سلطان نگه کند به تکبر سپاه را

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

به دولت کسانی سر افراختند

که تاج تکبر بینداختند

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر در مورد غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

یکی در نجوم اندکی دست داشت

ولی از تکبر سری مست داشت

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شکر عاقل از دست آن کس نخورد

که روی از تکبر بر او سر که کرد

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر حافظ در مورد تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

تکبر مکن چون به نعمت دری

که محرومی آید ز مستکبری

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعری درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

فصل مشترک من و تو

عشقی است

که به پای غرور

قربانی می شود…!

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

حضور حریری تو

بر ساقه ی زمخت تکبر

یادآوری خاطره ی کوه است

در زیر شال برف

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره غرور و تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

همیشه عاشق آدمای مغرور بودم

چون گفتن دوستت دارم خیلی واسشون سخته

ولی وقتی میگن عجیب به دلت میشینه

میدونی چرا..؟!!

چون مطمئنے از سر عادت نگفته

چون مطمئنے تیکه کلامش نیست

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره تکبر و غرور

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

آماده می شوم که از تو شکایت کنم:

تا کی تکبر و خودخوا… نیلوفری شده

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر درباره ی تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

هر شبانگاه

ان موسم

که لشکر ستارگان

فلک را به زنجیر می کشند

وشب با تکبر

سرود تاریکی میخواند

چشمهایم را

زخم میزنم

تا ترنم مهتاب را

به نظاره بنشینم

دوباره لالائی بخوان

مادر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

چون که میدانی خریداری کنم ناز تو را

تکیه بر تخت تکبر همچو شاهان میکنی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وغرور عراقی

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

روزی برای خویش کسی بودم

موجی پُر از تکبر و ویرانگر

اما به جای اوج تنی سنگی

در هم شکست قلب مرا،آخر

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر قصیره

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

نگاهت همه تکبر

و خنده هایت

همه تمسخر

من ندیدمت.

غرور من خسته است،

برای این بار سنگین

کتف من شکسته است.

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر النساء

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

معذرت خواهی

شکستن غرور نیست

نمایش شعوره !

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

شعر تکبر وعزه نفس

1516724080 jazzaab net مجموعه شعر در مورد تکبر

گفت خورشید خرامان دیدم و ماه سما

کز تکبر دوش او ابر بر زهره زهرا گذشتپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی