ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 

مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 

شعر در مورد سنگ ،شعر در مورد سنگدلی،شعر در مورد سنگ قبر پدر،شعر در مورد سنگ قبر،شعر در مورد سنگ صبور،شعر در مورد سنگ قبر مادر،شعر در مورد سنگ فیروزه،شعر در مورد سنگ کلیه،شعر در مورد سنگ و شیشه،شعر در مورد سنگ دل،شعر درباره سنگدلی،شعر در مورد سنگدل،شعر کوتاه در مورد سنگدلی،شعر برای سنگ قبر پدر،شعر برای سنگ قبر پدرم،شعر برای سنگ قبر پدر و مادر،شعر برای سنگ قبر پدربزرگ،شعر برای سنگ قبر پدر شهید،شعر برای سنگ قبر پدرم،شعر برای سنگ قبر پدر ترکی،شعری برای سنگ قبر پدر،شعر زیبا برای سنگ قبر پدر،شعر در باره سنگ قبر،شعر در مورد مادربرای سنگ قبر،شعر در مورد پدر روی سنگ قبر،شعر در مورد مادر روی سنگ قبر،شعر برای سنگ قبر مادر،شعر برای سنگ قبر جوان ناکام،شعری در مورد سنگ صبور،شعر درباره سنگ صبور،شعر برای سنگ قبر مادر شهید،شعر برای سنگ قبر مادرم،شعر برای سنگ قبر مادر جوان،شعر درباره سنگ قبر مادر

 

 

1516814176 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 شعر سنگ

 

چون سنگی لال

با اشاره ات

برشیب های جهان می غلطم

کمی به دره مانده

در مِهی ابدی

مرا دوباره می نامی

سنگ پشت!

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

خط ِ آخر همیشه غمگین است

اشک آخر همیشه خونین است

بی “تو” شعر و کلام و قافیه مُرد

بی “تو” جانم چقدر مسکین است

رفتم از عشق سوی عقل افسوس

پای عقل و دلیل چوبین است

حال من را فقط کسی داند

کو اسیر بلای سنگین است

خورده ام زخم از همه ، اما

از “تو” زخم زبان چه شیرین است

دل من سنگ بوده است آری

عشق پاکم  به “تو” دروغین است!!

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شنیدستم که اندر معدنی تنگ

سخن گفتند با هم، گوهر و سنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد

سنگی که فکر و ذکر دلم را، دچار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنـــــــگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

کدامین سکوت شیشه ای را

به بهانه داشتنت

با سنگ فریادم

و کمان نگاهم بشکنم

نمی دانم

همشگیست تردید من

بی پایان مثل سکوتم …

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

هر سنگی را که برداری

تکه ای از نام شکسته ی من می گرید

پنج شنبه ها

نامم بر سنگ منتظر است

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ فیروزه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما مگر ان روز که درخاک شود منزل ما

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ کلیه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

آن گنج نهان در دل خانه پدرم

هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود

هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند

آوازه نامش سند معتبرم بود

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ و شیشه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

از ذهن من گذشت که با سنگ می شود

آیا چه کارها که در این روزگار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ دل

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مو به مو دارم سخن ها

نـــکته ها از انجمن ها

بشنـــو ای سنگ بیابان

بشنویــد ای باد و باران

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

می گفت:

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

شب، سحر شد

صحرا شد گلستان

گل پژمرد

اما

سنگ همان ماند

همان سنگ و همان سنگ و

همان سنگ …

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگدل

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگی عاشق

در دست تو بودم

که به شکل شکستن

از پنجره بیرون زده ام…!

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر کوتاه در مورد سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر

فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس

دستم شده کوته زدامان تو مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

پدرم بارش باران خدا بود / پدرم جلوه ایمان وصفا بود

پدرم حاکم پیمان ووفا بود / پدرم درهمه جا کار گشا بود

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت

طغیان رودهای روان را، مهار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر و مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنـــــــگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدربزرگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

من سنگ صبور هق هقت می مانم

با خوب و بدِ دقایقت می مانم

هرچند بریدی از دل من امّا…

تا آخر عمر عاشقت می مانم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر شهید

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 رنگ شوخی به مجلس آمیزد

سنگ فتنه به لشکر انداز

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مادرم فردا که زهرا پا به محشر می نهد

در صف خدمتگزارانش ترا جا می دهد

باز ان جا هم مرام مادری را پیشه گیر

جان مولا پیش زهرا دست ما را هم بگیر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر ترکی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت

بی سرپناه ها همه را، خانه دار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مو به مو دارم سخن ها

نـــکته ها از انجمن ها

بشنـــو ای سنگ بیابان

بشنویــد ای باد و باران

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر زیبا برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

باید سوخت و خاموش شد

از سنگ باید شد خسته تر …

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در باره سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 ببرد سنگ ما و آخر سنگ

بر سبوی قلندر انداز

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد مادربرای سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است

حیف باشد که زکار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف

گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

یا می شود که نام کسی را بر آن نوشت

با ذکر چند فاتحه، سنگ مزار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد مادر روی سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگ و صدف

کنار هم

مرجان ، خزه ها

تابش خورشید رو به سوی دریا

هاله می سازد نور بر صدف

جان می گیرد

گل مروارید

در باغ صدف

سنگ ، رنگ چهره می بازد

ذرات وجودش

از سوزش عشق ، به دور مروارید

پروانه وار می رقصد

شمع گونه می سوزد

آری ، زیباتر از مروارید چه می توان دید ؟

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

باورم نیست پدر رفتی وخاموش شدی / ترک ما کردی وبا خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود / ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر جوان ناکام

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مادرم ای رفته در خوابی دراز

یاس هایت توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند

با شقایق های آن دنیا بساز

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری در مورد سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

با سنگ مفت می شود اصلاً به لطف بخت

گنجشک های مفت زیادی شکار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

من آن سنگ مغرور ساحل نشینم

که می ران از خویشتن موج ها را

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادر شهید

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 پدرم دیده به سویت نگران است هنوز / غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو / نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم

گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادر جوان

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

یا می شود که سنگ کسی را به سینه زد

جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مگر مغاک زمین دریاست

که را اگر که سوزن اگر سنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادر ترکی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

 روح پاکت با امیر المومنین محشور باد / خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر / خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری برای سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

در گلستان ادب اموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

اولین معشوق من در روزگار مادر است

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری برای سنگ قبر مادرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

یا سنگ روی یخ شد و القصه خویش را

در پیش چشم ناکس و کس، شرمسار کرد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگ کلیه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

خوش آمده یی مادر بر سنگ مزارم

خوش آمده یی بنشین یکدم به کنارم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد دل سنگی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر / من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

تکیه گاهی بودی وتنها امید وارزو  پدر / بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگدل

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

گل های بهشت سایبانت مادر

یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

ناگاه بی مقدمه آمد به حرف، سنگ

این گونه گفت و سخت مرا بی قرار کرد:

تنها به یک جوان فلسطینی ام بده

با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد!

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

من آیینه ام با سنگ نام تو شکست

من بی نام تو قطره ای از باران ترس

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

پدر  ای آیت عشق خدایی / گل خوشبوی باغ اشنایی

از آن روزی که رفتی در دل خاک / دلم میسوزد از درد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر

فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس

دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

بر سنگ قبر من بنویسید خسته بود

اهل زمین نبود نمازش شکسته بود

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم / به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم / ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ فیروزه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود

محبوب همه  یار همه تاج سرم بود

هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند

اوازه همه نامش سند معتبرم بود

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ کلیه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

برسنگ قبر من بنویسید شیشه بود

تنها از این نظر که سراپا شکسته بود

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ و شیشه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگ در آبگینه خانه چرخ

این دل غصه پرور اندازد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگ دل

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

آبگینه ز سنگ می زاید

لیک سنگ آبگینه می شکند

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

گر سنگ دلان زنندتان سنگ

با گوهر خویش یار غارید

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد سنگدل

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

بازار وجود بی عقیقش

گو باش خراب سنگ بر سنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر کوتاه در مورد سنگدلی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

لیلی گفتی و سنگ خوردی

در خوردن سنگ رقص کردی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

در این صحن یاقوت و خوان زرم

همه سنگ شد سنگ را چون خورم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

چگونه خورد آدمی سنگ را

طبیعت کجا خواهد این رنگ را

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر و مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

بخندید نوشابه در روی شاه

که چون سنگ را در گلو نیست راه

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدربزرگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

چرا از پی سنگ ناخوردنی

کنی داوری های ناکردنی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر شهید

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

چو ناخوردنی آمد این سفله سنگ

درو سفلگانه چه آریم چنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدرم

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

در این ره که از سنگ باید گشاد

چرا سنگ بر سنگ باید نهاد

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر پدر ترکی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

کسانی که این سنگ برداشتند

نخوردند و چون سنگ بگذاشتند

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگ ازان آستان شه کندی

بردی و خود بسویش افگندی

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر زیبا برای سنگ قبر پدر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

مانده ترازوی تو بی سنگ و در

کیل تهی گشته و پیمانه پر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در باره سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگ زمی سنگ ترازو مکن

مهره گل مهره بازو مکن

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد مادربرای سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

تو نیز ار نه ای مرد سنگ آزمای

سبک سنگ شو زانچه مانی به پای

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سخن نیک گفتی که جوهر پرست

ز جوهر بجز سنگ نارد بدست

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر در مورد مادر روی سنگ قبر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

گفت: از سنگ بینم آزاری

سنگ آن آستان بود یاری

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر مادر

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

بسکه طفلان زدند سنگ برو

عرصه شهر گشت تنگ برو

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر برای سنگ قبر جوان ناکام

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

زمین سنگ، در سنگ، دیوار سنگ

فضا و دل و فرصت و کار، تنگ

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعری در مورد سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

نشنیده اید می شکند سنگ سنگ را

از سنگ بیشتر حذر از هم گهر کنید

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

شعر درباره سنگ صبور

1516814177 jazzaab net مجموعه زیبای شعر در مورد سنگ

سنگ در سنگ سنگ در دل کوه

و او بر این هر سه کامگار بودپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی