ads
adsads


مروری بر گذشته

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

 

شعر در مورد تلفن همراه،شعر در مورد تلفن همگانی،شعر طنز در مورد تلفن همراه،شعر درباره تلفن،شعری در مورد تلفن،شعر کودکانه در مورد تلفن،شعر طنز در مورد تلفن،شعر نو در مورد تلفن،شعر عاشقانه در مورد تلفن،شعری طنز در مورد تلفن همراه،شعری درمورد تلفن همراه،شعر خنده دار در مورد تلفن همراه،شعر درباره تلفن همراه،شعری درباره تلفن همراه ،شعر طنز درباره تلفن همراه،اشعار طنز در مورد تلفن همراه،شعر درباره تماس تلفنی،شعری درباره تلفن،شعر کودکانه درباره تلفن،شعر درباره ی تلفن همراه،شعری در مورد تلفن همراه،شعر نو درباره تلفن،شعر تلفن،شعر تلفن همراه،شعر تلفن عمومی،شعر درباره تماس تلفنی،تلفن شعر نو،شعر باز تلفن زنگ میزنه،شعر درباره تلفن،شعر زنگ تلفن،شعر طنز تلفن،شعر باجه تلفن،شعر درمورد تلفن همراه،شعر طنز درمورد تلفن همراه،شعر طنز تلفن همراه،شعر درباره تلفن همراه،شعر برای تلفن همراه،شعری درباره تلفن همراه،شعری درمورد تلفن همراه

 

 

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

 

عمر خود را پای بازی باختیم/ زندگی های مجازی ساختیم

گرچه از گوشی شدیدا خسته ایم/ ما به نت آلاتمان وابسته ایم

زندگی مان را مجازی زیستیم/ در حقیقت هیچ چیزی نیستیم

چت نمودم در ترافیکِ شدید/ تا ترافیکِ نت من ته کشید

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

زمانے تلفن ڪم بود

اما آدم هاے زیادےبودند

ڪه بهشان زنگ بزنیم و یڪدل سیر حرف بزنیم

حالا تلفن ها زیاده

اما آدم هاے ڪمے هستند

ڪه دلمان حرف هایشان را میخواهد

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دویدم و دویدم سر کوچه رسیدم

کنار جوی آبی یک تلفن رو د ید م

تلفن عمومی دوست قشنگ من بود

همیشه بی صدا بود ولی خیلی زرنگ بود

پاهاش توی زمین بود سرش توی آسمون

گوشه لبهای اون یک لبخند مهربون

تکه سیم سیاهی همیشه روی سر داشت

از همه آ د مها انگاری اون خبر داشت

آدمهای جور وا جور گوشی رو بر می داشتند

تو قللک کوچکش سکه ای می گذاشتند

صدای بوق که اومد شماره می گرفتند

اگر که اشغا ل می زد دوباره می گرفتند

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن همگانی

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

بیشتر آد مها شور و حالی دارند

در کنار خودشان یک موبایلی دارند

کوچک و پر شور و از همه آگاه است

طفلکی دوست من تلفن همراه است

می برم او را من بی صدا ، پنهانی

هر کجا هستم من توی هر مهما نی

می فشارم با دست دکمه های او را

می کنم در گوشم نغمه های او را

تلفن همراهم کوچک و رنگین است

چون ندارد آنتن طفلکی غمگین است

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

هر شب کنار باجه های تلفن قدم می زنم

هر که دستش به دهانش می رسد

به تو تلفن می زند

همه این جا دارند با تو صحبت می کنند

بعضی می خندند

بعضی غمگین اند

و بعضی عصبانی

نمی دانم تو چطور می توانی

همزمان با این همه عشق

صحبت کنی

و همه را هم راضی برگردانی

قبلاً که من هم به تو زنگ می زدم

متوجه نبودم

اما حالا کم کم

می فهمم

تو چه کارهای عجیب و غریبی

بلد بوده ای!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

میخواهم بمانم تنها

و دق کنم در تنهایی این چار دیواری

و در خلوت شبانه ام

نفرین کنم کسی را که تلفن همراه را آفرید

که هر وقت دلم برای صدایت تنگ شد

در دسترش نباشی

و هر وقت به لحظه ی دیدارت امیدوارم

خاموشش کنی !!

میخواهم برای همیشه خاموش شوم

یا بروم جایی که هیچ مشترکی

صدای بوق آزادم را نشنود

در دسترس نباشم همین !!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

ما چو مرغانی حریص و بی نوا»/ در کف نت مانده ایم آه ای خدا

ای خدا جانم، مده این قدر گیر/ جان بگیر از من، ولی نت را مگیر

نور چشمانم! چراغ وای فای!/ وای بر هر جای بی نت، وای وای

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر کودکانه در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

من پای تلفن با مامانم:

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: خدافز

من: باشه

من: باشه

من: باشه

من: باشه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

گوشه شهر همه

خانه ای ساخته اند

گوشه هر میدان

تلفن کاشته اند

رنگ زرد و سبز و

روی خندان دارد

جعبه ای پر د کمه

 روی دستان دارد

در کنار گوشش

 سیم و گوشی دارد

موقع تنهایی

 جنب و جوشی دارد

همه وقت آماده

 روز و شب بیدار است

می شناسند او را

 بس که او هوشیار است

تلفن کارتی را

همه جا می بینی

صورتش از آهن

 د ل او از چینی

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

قللکم توی خونه عزیز و مهربونه

دستا ش و تکون میده چقدر خوش زبونه

مثل زنگ تلفن من و صدا می کنه

وقت تنهایی من به من نگاه می کنه

قللکم سلام میده وقتی من و می بینه

دستا ش باز می کنه کنار من می شینه

رو سرش گوشی داره شماره گیر ، رو تنش

سیمهای گوشی اون پیچیده به گردنش

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر عاشقانه در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تلفن را هم که قورت بدهی

باز یخ دستانم آب نمی شود

حالا که حتی از

سیمای خواب هم سانسور شده ای!

التماس تمام رکعت های نخوانده چشمانم

فقط

یک ارتباط زنده است

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری طنز در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

در گروهم یک مدیر لایقم/ چون که شادی می‌گذارم لای غم

فیلتر و سانسور و قیچی چون بد است/ در قوانین گروهم آمده است:

«هیچ آدابی و ترتیبی مجوی/ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی»

چت بکن با هرکه در دافان سر است/ «این خطا از صد ثواب والاتر است!»

شِیر کن هر مطلبم را زود زود/ شعر و عکس و متن من را، پس درود-

-بر نژاد آریایی‌ ات عزیز/ پست من را این ور و آن ور بریز

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری درمورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دیگر منتظرت نیستم!

فقط جامانده ام!

پای تمام خطوطِ تلفن

پشتِ تمام پنجره ها

تویِ تمام ایستگاه ها

فقط جامانده ام

اما

دیگر منتظرت نیستم ….

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر خنده دار در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

صدای زنگ تلفن صدای آشنائیه

تو خلوت خانه ما رفیق خوش صدائیه

تا تلفن زنگ می زند گوشی رو من بر می دارم

با اشتیاق گوشی رو من کنار گوشم می ذارم

بعد سلام بفرمائید منتظر صدای ام

برای حرف و گفتگو عاشق یک پیامی ام

مادر بزرگ با خنده هاش صدای خوب و نازیه

برای من صدای اون صدای دل نوازیه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

بابام و خیلی دوست دارم عزیز و دوست داشتنیه

برای ما کار می کنه صورت اون دیدنیه

توی محل کار اون

دستگاههای عجیبیه

سیمهای جور وا جور داره

حال و روز غریبیه

سیمهای رنگ به رنگ اون با تلفن کار می کنه

صدای زنگ تلفن آ د م و بیدار می کنه

تا تلفن زنگ می زنه

دلم براش پر می زنه

فکر می کنم که پشت در

بابا م داره در می زنه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

مفاعلُن فعلاتُن مفاعلُن فعلُن

به عشق متصلم در خطوط یک تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز درباره تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

پیر شدن ربطی به شناسنامه ندارد

همین که دیگر میل خرید

یک جوراب سپید را نداشته باشی

همین که صدای زنگ تلفن و

یا شنیدن یک ترانه دلت را نلرزاند

همین که فکر سفر برایت کابوس باشد

همین که مهمانی دادن و

مهمانی رفتن برایت عذاب اور باشد

همین که در دیروز زندگی کنی و

از آینده بترسی و زمان حال را نبینی

بی آرزو باشی ؛؛ بی رویا باشی

بی هدف باشی ؛؛ عاشق نباشی

برای رسیدن به عشقت خطر نکنی …

برای آرزوهایت نجنگی

شک نکن حتی اگر جوان باشی

تو پیری…

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

اشعار طنز در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

بیشتر آدمها شور و حالی دارند

در کنار خودشان یک موبایلی دارند

کوچک و پر شور و از همه آگاه است

طفلکی دوست من تلفن همراه است

می برم او را من بی صدا ، پنهانی

هر کجا هستم من توی هر مهما نی

می فشارم با دست دکمه های او را

می کنم در گوشم نغمه های او را

تلفن همراهم کوچک و رنگین است

چون ندارد آنتن طفلکی غمگین است

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره تماس تلفنی

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

خط خطی شد تمام اشعارم

پشت بوق مکرر تلفن

وزن هایم چقدر بی وزنند!

فاعلاتن فعول منفعلن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری درباره تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

این سال ها

شماره تلفن ِ خیلی ها را خط زده ام

غزاله، هوشنگ، شاملو، محمد…

عدّه ای مرده اند

عدّه ای نیستند

عدّه ای رفته َند

و دور نیست روزی

که بسیاری شماره تلفن مرا خط خواهند زد.

زندگی همین است

یک روز می نویسیم و روز ِ دیگر خط می زنیم

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تلفن همراه شی جالبیست

اختراعش من نمی دانم زکیست

رحمتی بفرست بر روحش که شاد

گاه گاهی کن ز نامش نیک یاد

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره ی تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تمام حرفای بدی که بعد از تموم شدن رابطه ازش میشنوی…

دقیقا همون حرفایه که بعد از قطع شدن تلفن پشت سرت میگفت…!!! ?

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تلفن ها

پشت خاکریز هم

خط می دهند !

وپیامک بی صدا تیر را

می فرستد

آن سوی مرز های تو

لرزه ای وبعد

عاشق خواهی مرد .

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر نو درباره تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

حرفـ زدنـ بآ #خدآونــد،

مآننـد صحبــتـ کــردنـ بـــآ یکـ #دوستــ

پشتــ تلفنـــ استــ!

ممــکنـ استـ او رآ در طرفـ دیگر #نبینیمـ،

امآ میــدآنیمــ کـــهـ دآرد؛

#گوشـ می دهــد:)

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

سیم تلفن می لرزد

چه پیامی

در دل دارد؟!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تو را می خواهم

برای پنجاه سالگی

شصت سالگی

هفتاد سالگی

تو را می خواهم

برای خانه ای که تنهاییم

تو را می خواهم برای چای عصرانه

تلفن هایی که می زنند

و جواب نمی دهیم

تو را می خواهم برای تنهایی

تو را می خواهم وقتی باران است

برای راهپیمایی آهسته ی دوتایی

نیمکت های سراسر پارک های شهر

برای پنجره ی بسته

و وقتی سرما بیداد می کند

تو را می خواهم

برای پرسه زدن های شب عید

نشان کردن یک جفت ماهی قرمز

تو را می خواهم

برای صبح

برای ظهر

برای شب

برای همه ی عمر…

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

ازسر این کوچه تا تهِ تهش

هیچ خانه ای تلفن ندارد

و دنیا ؛

یک باجه ی تلفن عمومی ست ،

کمی آن طرف تر از وسط کوچه

و راستی

هر چند وقت یک بار

کسی به یک تلفن عمومی زنگ می زند ؟؟؟

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره تماس تلفنی

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

آدم ها آرام آرام پیر نمیشوند..

آدمها در یک لحظه ..

با یک تلفن…

با یک جمله …

با یک نگاه …

با یک اتفاق….

با یک نیامدن..

بایک دیر رسیدن.

بایک “باید برویم”..

وبایک “تمام کنیم” پیر میشوند

آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند..

آدم را آدم ها پیر می کنند.

سعی ڪنیم هوای دل همدیگر را بیشٺر داشٺہ باشیم.

همدیگر را پیر نڪنیم…

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تلفن شعر نو

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دیگر تلفن نزد که مزاحمم نشود،و اینگونه یک عمر مرا به زحمت انداخت….

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر باز تلفن زنگ میزنه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

هر چقدر

خودت را

از آفتاب پنهان کنی

هرچقدر که

پشت دیوارها

پناه بگیری

هرچقدر که

چشمانت را ببندی

بالاخره کسی تو را پیدا میکند…!

هرچقدر که

اسم ادمها را از دفترت خط بزنی

هرچقدر که

سیم های تلفن را بکشی

هرچقدر که

عکس های قدیمی را پاره کنی

بالاخره کسی پیدا میشود

که تو را پیدا کند…!

پشت یک پنجره

یا ته یک کوچه!

و یا مچاله در میان یک عکس کهنه!

آخرِسر کسی تو را پیدا می کند…!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

گوشی تلفن جیغ می کشید

از بوق های ممتد

هنوز

حرف های ناگفته در گلویش

گیر کرده بود !

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر زنگ تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شبیه شماره ای تنها، روی گوشی تلفن همراه…

نه نامی نه نشانی!

مدتهاست من یک تماس از دست رفته ام…

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دنبال سکه تلفن می گردم!!

می خواهم به جوانی مادرم زنگ بزنم

سالهاست که حالش را نپرسیده ام

دنبال سکه تلفن می گردم

می خوام به اداره از کار افتادگی زنگ بزنم؟

از پدرم خبری نیست!

نمی دانم در کدام سال

از دست دادمش؟

قعطه ش را گم کرده ام؟

دنبال سکه تلفن می گردم

هنوز دیر نشده است!!!

کودکی ام انتطارم را می کشد

دوچرخه کهنه ام

در ته اتبار

همچنین!!!

ونگاه نگران مادرم

از پشت پنحره

همچنین!!!!

دنبال سکه تلفن می گردم

میخواهم به مادرم بگویم!!

امروز در مدرسه صد افرین گرفته ام

ولی اکنون در زندگی

یک افرین هم

از کسی نشنیده ام!!!!!!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

میشود کمی با هم حرف بزنیم؟

دلـــــــــم…

برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده…

ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیا

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درمورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

می بینمت …

می خندی و من …

اصلا …

فراموش میکنم …

که انگار نه انگار همین دیروز بود …

که صدای زنگ تلفن …

برایم ارزو شده بود.

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز درمورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دلم یک اتفاق می خواهد…!

یک تلفن نا آشنا…

با بی میلی تمام جواب دهم و…

صدای تو…!!!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

لیلی سوار ماشین بود

و جاده گرم تر از همیشه

و مجنون

میرفت در پی اش

با اتوبوس!!

و مجنون تازه تلفن خریده بود

میرفت

تا شماره تلفن خانه اش را

به لیلی بدهد

و عشق

آغاز شده بود!!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

یادش بخیر :

از اینترنت در بیا ، میخوام تلفن بزنم

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر برای تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

دل خوش بودم به بودنت کنارم

دل داده و مجنون وبی قرارم

دل خوش بودم به اون صدای بی جون

خوابم می برد هر شب پای تلفن

دل خوش بودم صدات برام نفس بود

پر زدن و رهایی از قفس بود

دل خوش بودم به اون شب خیالی

راضی بودم به یک سلام خالی

دل خوش بودم غم ها مو بر میداری

به جاش تو نت برام پیغام میذاری

دل خوش بودم دله تو باورم کرد

فکری به حاله چشمای ترم کرد

دل خوش بودم دل حوشی پر کشیده

چقدر مونده تا صبح تا سپیده

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری درباره تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شاید تلفنت

عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند

کسی با یک سلام

قبل از سپیدهء سال بعد

دیوانه ات کند

اسفند که عاشق شوی

تمام دروغ ها را باور می کنی

و دلت غنج می زند.

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری درمورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

آبرویت را بردم؟

دستم درد نکند

فحش و نا سزا نثارت کردم؟

کمت بود

از عشقت خندیدم؟

بهتر…

به احساست لگد زدم؟

نوش جانت

بی ارزشی دیگر؟

حقت بود

تلفن قطع میکنم؟

آفرین ها بر من..

انگار آدم شده ام

باران زده ای اکنون

خودت را خشک کن.

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر درباره ی تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

چه نُتِ غم انگیزی دارد

بوقِ انتظارِ تلفنی

که به سلام ات نمی رسد….

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر کودکانه باز تلفن زنگ میزنه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

من فکر می کنم

الکساندر هم عاشق بود

که تلفن را آفرید

وگرنه

به عقل هیچ آدم عاقلی نمی رسید

که می توان

حضور گرم کسی را

از سیمهای سرد عبور داد

هرچند

به ذهن الکساندر هم نرسید

که می شود از حوصله سیمها

سر رفت

وگرنه…

آری حالا

روح سبز الکساندر

از سرمای این همه حرف تکراری

گرفته است.

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

متن شعر باز تلفن زنگ میزنه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

ناگهان سپیدی ترانه ی نگاه

در ستایش نگاه آسمان

و آن درخت سبزعاقل و صبور

شیشه های بارش شجاع قلب پر تپش

در شمیم خواب گوشی دلربای تلفن

ساعت دیواری

در وفای مهربان پر ثمر

میز و صندلی ساکت هوای آشنا

خودکار و دفترخوش زبان

در درون روزگار بی ریا

غرق غرق در نگاه بی نگاه

در نگاه شعر دل فریب قصه ها

ای ترانه ای ترانه یک غروب

جشن قلبها و چشم ها

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعری درباره تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

صبح وقت سحر آن راه زنم

یار را تلفن همراه زنم

گر بگوید که تو بگذار پیام

به ترین رام! دم از آه زنم!!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

صبح وقت سحر آن راه زنم

یار را تلفن همراه زنم

گر بگوید که تو بگذار پیام

به ترین رام! دم از آه زنم!!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر کودکانه درباره تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

منی که خیره و ماتم به گوشی تلفن

به انتظار صدای تو باز،دست دعا…

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر در مورد تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

درگیری من با خودم آغاز شدست

زنگ تلفن سکوت را می شکند

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر طنز درباره تلفن همراه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

پشت خط های سرخ یک تلفن

من به فکرت سکوت می خندم

تو که شب روی شب تلنباری

من که هر روز و لحظه می گندم!

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر ناگهان زنگ میزند تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

زیر بغضم نگیر! گریه نپاش … شعر های مرا کلافه نکن

من حسینم الو بفرمایید … هی غزل! با توام بیا تلفن

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

شعر تلفن زنگ میزنه

1516724658 jazzaab net مجموعه جالب شعر در مورد تلفن

تمام دلخوشی ام شد صدای تو – تلفن-

شبانه های غریبم به جای تو: «تلفن»

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی