ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعر های زیبا در مورد مکه

شعر های زیبا در مورد مکه

 

شعر در مورد مکه و مدینه,شعر در مورد مکه رفتن,شعری در مورد مکه,شعر کریمی درمورد مکه,شعر طنز در مورد مکه,شعر طنز ترکی در مورد مکه,شعر ترکی درمورد مکه,شعر درباره مکه,شعر درباره مکه و مدینه,شعر در مورد حج رفتن,شعر در مورد زائر مکه,شعر در مورد حادثه مکه,شعر حافظ در مورد مکه,شعر کریمی در مورد مکه,شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه,دانلود شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه,شعر کریمی درباره مکه,دانلود شعر کریمی در مورد مکه,شعر جدید کریمی درباره مکه,شعر درباره حج,شعر درباره حج رفتن,شعر درباره حج عمره,شعر درباره ی مکه

 

1516723052 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

 

از بام و در کعبه به گردون رسد آواز

کامشب در رحمت به سماوات شده باز

بت های حرم در حرم افتاده به سجده

ارواح رسل راست هزاران پر پرواز

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دل خوش از آنیم که حج میرویم

غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم

او که همینجاست کجا میرویم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

حاجیان آمدند با تعظیم

شاکر از رحمت خدای کریم

آمده سوی مکه از عرفات

زده لبیک عمره از تنعیم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

گناه ماست شب وصل اگر بود کوتاه

کند به موسم حج کعبه جمع دامن را

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعری در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

سرکشی لازم حسن است در ایام وصال

کعبه در موسم حج جمع کند دامان را

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

درپذیر، ای کعبه، چو مردم به راه

گر نکردم حج، رهی پیموده ام

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

حج همه عمره دیدن اوست

بی او حج و عمره ام نه نیکوست

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز ترکی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

مؤمنان را فطرت افروز است حج

هجرت آموز و وطن سوزست حج

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر ترکی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

تا کی روی آخر ز پی حج به زیارت

از طوس سوی مکه، وز مکه سوی طوس؟

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل

ز خری به حج نرفتی نه از آنک خر نداری

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

بازآمده ز حج و دل آن جا شده مقیم

جان حلقه را گرفته و تن گشته مبتلا

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حج رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

ما کاهلانیم و تویی صد حج و صد پیکار ما

ما خفتگانیم و تویی صد دولت بیدار ما

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد زائر مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

حج پیاده را به نظر می توان خرید

گاهی به زیر پای خود ای بی وفا ببین

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حادثه مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

بی بلا نیست مرادی که نه حج پیش در است

که به ره زحمت دریا و بیابان نبود

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر حافظ در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد

که جان زنده دلان سوخت در بیابانش

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

خوش گفت عزیزی که در این راه سفر کرد

کای مردم حج رفته، کجایید؟ کجایید؟

در بادیه سرگشته چرایید؟ چرایید؟

 معشوقه هم اینجاست بیایید! بیایید!

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

عاشق سرمست را با دین و دنیا کار نیست

کعبه صاحب‌دلان جز خانه خمار نیست

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

میان کعبه و ما گرچه صد بیابان است

دریچه‌ای ز حرم در سراچه جان است

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

خدایی که او مکّه و شام کرد

تو را حاجی از بهر آن نام کرد

که هر صبح و شامی کنی بی گزاف

به پیراهن کعبه دل طواف

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

هوس کعبه و آن منزل و آن جاست مرا

آرزوی حرم و مکّه و بطحاست مرا

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر جدید کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

سلام کعبه! سلام آستان سبز سجودم

سلام قبله من! هستی ام! تمام وجودم

سلام عشق نجیبی که صاف و ساده و پاکی

فدای نیم نگاهت تمام بود و نبودم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

برخیز، هان! می خواند این خانه تو را، برخیز

برخیز در پاس حرم، احرام برداریم

در انتظار ما نشسته خانه ی توحید

او را بیا چشم انتظار خویش نگذاریم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

ای به مکه رفته و برگشته باز

تو شدی محمود و ما ماندیم ایاز

ای که راجی رفته و حاجی آمدی

گو که ناجی هم شدی از کبر و ناز

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج عمره

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

سرکش نشوم نه عکه ام من

قانع بزیم که مکه ام من

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره ی مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

به سوی عکه روی تا به مکه پیوندی

برو محال مجو کت همین همان نرسد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

از سیم طراری مشو به مکه

مامیز چنین زهر و شهد برهم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

ره مکه همی خواهی بریدن

که با زادی و با مال و جهازی

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

رفتن به سوی خانه مکه است آرزوت

ز اندیشه دراز نشسته به ماتمی

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعری در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

ناف عالم را به نام او بریده است آسمان

مکه را تسخیر خواهد کرد آن عالم مدار

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دل مصر می رود که به کشتیش وهم نیست

دل مکه می رود که نجوید مهاره را

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

بحر با موج ها بین گرد کشتی خاکین

کعبه و مکه ها بین در تک چاه زمزم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز ترکی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

چون بشنوی که مکه گرفته است فاطمی

بر دلت ذل بیارد و بر تنت تاب و تب

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر ترکی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

چون نیست ز کان علت مقصود، پس ای دوست

چه مکه و چه کعبه و چه طوس و چه طرطوس

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

پریشان سنبلان پرتاب مکه

خمارین نرگسان پرخواب مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

گر خط شمال خسف گیرد

زی مکه روم امان ببینم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حج رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

به سوی مکه زود بفرستاد

در تواضع محل او بنهاد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد زائر مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

گفت ای رعنا عروس سرفراز

در میان مکه بنشسته بناز

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حادثه مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

یکشبی در مکه بودم معتکف

آمد آوازی بگوشم کی خرف

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر حافظ در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

مکه می خواهی و کعبه ها مدینه پیش توست

مکه تمکین و در وی کعبه جان آمده

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

وانکه دیشب به مکه برد نماز

وینکه تا شام رفت و آمد باز

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دیو چندان علم زند که نبی

مکه بی سایه عمر دارد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

آسمان ار طفل بودی بلخ کردی دایگیش

مکه داند کرد معمور جهان را مادری

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

احمد مرسل ز خاک مکه چون هجرت گزید

مدتی آن خطه بود انگشت نومیدی گزان

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

نذونی ای فلک که مستمندم

وامو پر بد مکه که دردمندم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر جدید کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

بوره ای دل بوره باری بشیمان

مکه کاری کز آن گردی پشیمان

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

مران جای را داشتندی چنان

که مر مکه را تازیان این زمان

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

آمده در مکه و چون قدسیان بر گرد عرض

عرش را بر گرد کعبه طوف و جولان دیده اند

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج عمره

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

پارم به مکه دیدی آسوده دل چو کعبه

رطب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرین گر

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره ی مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

گفتم روم به مکه و جویم در آن حرم

گنجی که سر به حصن محصن درآورم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دارم دل عراق و سر مکه و پی حج

درخورتر از اجازت تو درخوری ندارم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

چون کبوتر به مکه یابد امن

از عراقش سوی حجاز فرست

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد مکه رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

جناب موصل ازو مکه مبارک باد

که جملگی ممالک به کام او زیبد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعری در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

ای قبله مقبلان در تو

حاجت نه به مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

حاجی به شعاع او به شب در

تا مکه ببیند از مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

وز مکان آمدند قدها خم

مکه و یثرب و حری و حرم

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر طنز ترکی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

نه پیامبر که رخ به یثرب داد

لشکر آورد و مکه را بگشاد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر ترکی درمورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

سفر کعبه اگر از طرف شام کنند

در ره مکه یکی منزل حجاج علیست

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

برو از شام سوی مکه ببین شهر ثمود

در بنا کردن خانه صفت عاد مگیر

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره مکه و مدینه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

چون حرم قدس عشق ماست مقامت

زمزم مکه است تشنه آبخورت را

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حج رفتن

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

در مکه گر قریش ترا قصد کرده اند

یک شهر چون مدینه پرانصار از آن تست

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد زائر مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

در دیدن این مدینه زمزم آب

از مکه اگر سعی کنی هست صواب

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر در مورد حادثه مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

عاقلان گر به پا به مکه روند

خوش روانند عاشقان بر سر

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر حافظ در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

که دو سه ترکمان بی سر و پا

این چنین راه مکه دربندند

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

هوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا

آرزوی حرم مکه و بطحاست مرا

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دلشان سخت و سیه چون حجراسود بود

مردم مکه، که در مهر تو کین آوردند

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی مراغه ای در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

نگر به احمد مرسل که مکه را بگذاشت

کشید لشکر و بر مکه گشت او والا

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

لطف تو به مکه حقیقت

از بادیه حجازم آورد

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

دانلود شعر کریمی در مورد مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

بادیه بحر است و بختی کشتی و اعراب موج

واقصه سرحد بحر و مکه پایان داده اند

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر جدید کریمی درباره مکه

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

گر زاده ره مکه تحقه است به هر شهری

تو زاد مدائن بر سبحه ز گل سلمان

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

شعر درباره حج

1516723053 jazzaab net شعر های زیبا در مورد مکه

تو قحط مکه برده و نامت به شرق و غرب

تا حد قندهار و خط قیروان شده

 

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی