ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعر هایی در باره تکرار

 

شعر هایی در باره تکرار

 

 

شعر در مورد تکرار اشتباه،شعر در مورد تکرار زندگی،شعر در مورد تکراری،شعر درباره تکرار،شعر درباره تکرار زندگی،شعری در مورد تکرار،شعر در مورد زندگی تکراری،شعر در مورد روزهای تکراری،شعر کوتاه در مورد تکرار،شعر درباره روزهای تکراری،شعری درباره تکرار،شعر درباره زندگی تکراری،شعری درمورد زندگی تکراری،شعر تکرار،شعر تکرار زندگی،شعر تکراری شدن،شعر تکرار از مولانا،شعر تکرار روزها،شعر تکرار تاریخ،شعر تکرار فروغ فرخزاد،شعر تکرار اشتباه،شعر زندگی تکرار فرداهای ماست،شعر درباره تکرار زندگی،شعر در مورد تکرار زندگی،شعر کاش میشد زندگی تکرار داشت،شعر تاریخ تکرار می شود،شعر در مورد تکرار اشتباه

 

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

 

از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

به تکرار زیستن

و تا نهایت خواستن

افسردن

و تا نهایت شدن

سر خوردن

و هنوز راه به جایی نبردن

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

زندگانی را سر تکرار نیست

فطرت او خوگر تکرار نیست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

زان سان که همی علم به تکرار فزاید

فر تو ز تکرار و اعادت شود افزون

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

در شعر ز تکرار سخن باک نباشد

زیرا که خوش آید سخن نغز به تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

گرچه تکرار ذکر گرمش کرد

نتوانست شیخ نرمش کرد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

دم پیری زخود مشو غافل

صبح را نیست در نفس تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

این حدیث نبی کند تلقین

وان علوم رضی کند تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

وانکه هستند در سخن منحول

گاه تکرار در مقوله فضول

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر کوتاه در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

در مدرسه هوای او کس

عالم نشود ببحث و تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

نعمت الله می کند تکرار

وحده لا اله الا هو

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

کز غیر صدا جواب ناید

هرچند کنی سؤال تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

آدما تکراری نمیشن عوض میشن و

اونقد دور میشن

ازت که دیگه احساس آشنایی نداری باهاشون:|

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درمورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

بازهم تکرار واژه ها

مرا از خود بیزار میکند

بازهم شکایت سطور

خطوط را آواره میکند

بس است دیگر

تا کجا تکرار

تا کجا بودن

باید حرفی زد

چیزی گفت ولی با کدام واژه

واژه تکرار میشود اما هیچ کلامی نو نیست

من هم تکرار م

من هم واژه ام تنها

بس است دیگر کسی نمیداند چرا ؟

نمی خواند چرا ؟

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

هر بار که مى‌خواهم به سمتت بیایم، یادم مى‌افتد “دلتنگى” هرگز بهانه خوبى براى تکرار یک “اشتباه” نیست…!

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

زخمی به روی زخم

دردی کنار درد

سوزی به روی دل

تکرارو تکرار

تکرار تلخ

تکرار گذشته خاکستری

کی می شوم رها خدایا

از سوز این درد

شاید که مرگ من

سرد کند

سوز دل مرا

تنهای تنها

می آرمی در آغوش مرگ

باشد مبارک بر تو

این مرگ

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکراری شدن

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

اگر مرد رهی تکرار میکن

دمادم گوش با عطار میکن

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار از مولانا

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

از این شیوه چرا تکرار کردی

نمود خویشتن ایثار کردی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار روزها

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

در اینجا دیده دیدار جانان

دمادم می کنی تکرار جانان

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار تاریخ

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

ز دنیا درگذشت و گفت اسرار

دمادم کرد در یکنوع تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار فروغ فرخزاد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

ولیکن چون نمود عشق تکرار

همی آرد دمادم سر گفتار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

خراباتی شو و اسرار بشنو

دمادم در یکی تکرار بشنو

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر زندگی تکرار فرداهای ماست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

ترا بخشایش و اسرار آنجاست

حقیقت در یکی تکرار آنجاست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

همه اسرارها کردیم تکرار

اگر خوانی یقین یابی ز گفتار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

میان عاقلان تکرار باشد

میان عاشقان اسرار باشد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر کاش میشد زندگی تکرار داشت

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

نیم چون قابل بزم وصالت

ببو خرسندم و تکرار نامت

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تاریخ تکرار می شود

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

کز غیر صدا جواب ناید

هر چند کنی سؤال تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

هیچ کس چون من ،

ز شوقِ رویِ تو بیدار نیست …

هر شبِ تنهایی ام را ،

غیر از این، تکرار نیست …!

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

باز بوی تند سیگار

تکرار و تکرار

باز خاکستر پاییز و رنگ سکوت

خط ممتد روی دیوار

کوچه ای تنگ و باریک

صدای ناله برگ زیر گامی

باز تکرار و تکرار

اینبار

طعم تلخ خدانگهدار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد ، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

بدطور گرفتار قانون تکرار شده ام

پرستو هم گرفتار قانون کوچ بود

پرستو یک روز با اجبار زندگی جنگید

قلب پرستو اینک در زیر انبوه یخ هنوز میتپد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی رابرای ماتکرار میکند؛

نکندفقطبه گل آلودی کفشهایمان بیاندیشیم!!

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

بی عدد زان سبب شدست عدد

که یکی آن همی کنی تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

اولا گشت ز تکرار عکوس

مرتبه مرتبه ارواح نفوس

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

فطرتش زحمت کش تکرار نیست

جاده ی او حلقه ی پرگار نیست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

زندگانی نیست تکرار نفس

اصل او از حی و قیوم است و بس

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

از من بپرس راز محبت، که روز و شب

این قصه می نویسم و تکرار میکنم

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر کوتاه در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

راه و شاه و سپاه هر سه یکیست

وین سه گفتن تعدد و تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

همه اثبات نفی و اثباتست

این که گوینده می کند تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

«لا» و «هو» چیست چیست، میدانی؟

در شهادت که می کنی تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

کار هر یک پدید و مدت کار

وین سخن باز می کنم تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درمورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

اگه طرفتون برخورد زشتی با آدم گذشته ی زندگیش کرد…

خوشحال نباشین که ارتباط احساسیش با گذشته قطعه…!!

منتظر باشین همون رفتار با شما تکرار شه…!!!

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

ما تکراریم

تکرار همیشه ها

شب ‍، روز

و باز

خالی دستهامان

بلند بر اسمان نیاز

و باز تکرار

شکفتن و رسیدن و خزان و انجماد

و در هجوم این فصول

زمان را به قهر

بر گرده می کشیم

و این حضور

تا انتها راهیست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

رها شدن از هرچیزی

یعنی

من اینجا

دلم جای دیگر

و جسمی که هر شبانه روز برایش تکراری شده؛

یعنی

این جسم تنهاست

تنها در میانِ اینهمه حس های نقاب زده؛

آدمی بدون احساس خود

رها که هیچ

خودش را به دست هربادی میسپارد تا اورا ببرد به شهری بی نام

که نه جسمش کسی را بشناسد

نه کسی این جسم بی روح را…!♡

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکراری شدن

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

پیش دست او هنوز اندر دبیرستان جود

بر زبان رعد او تکرار ابجد می رود

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار از مولانا

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

پیشتر رفتم و با خواجه به یکبار به شرح

قصه عشق کنیزک همه کردم تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار روزها

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

رای تو از ورای ورقهای آسمان

تکرار کرده دفتر اسرار روزگار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار تاریخ

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

کرده زان پس مکرران صدات

هم بر آن پرده سالها تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار فروغ فرخزاد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

منگر بلفظ و معنیم از کم بضاعتی

تنگی برای قافیه تکرار بستن است

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

عرض نیرنگ طپش های مرا تکرار نیست

اشک هر مژگان زدنها رنگ دیگر بسمل است

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر زندگی تکرار فرداهای ماست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

رنگ ها بال فشان می رود و می آید

این چمن عالم تجدید کهن تکرار است

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

عجز تجدید هوسها را نفس آئینه است

یک ورق عمریست میگردانم و تکرار نیست

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

در خروش بیدماغان جنون تکرار نیست

دل سپندی بود در محفل صدائی کرد و رفت

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر کاش میشد زندگی تکرار داشت

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

تکرار نفس شد سبب مبحث اضداد

امروز تو و ماست کزین پیش منی بود

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر تاریخ تکرار می شود

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

من باز هم اشتباه کرده ام…

کات

این سکانس دوباره تکرار میشود

(ای کاش اشتباهات را تکرار نمیکردیم)

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

از گذشته ها خسته ام

از قرینگی روزها

از تکرار فصلها

و ورق خوردن تقویم

بر دیوار اطاقم

قرنهاست که خورشید

در قطلگاه غروب

میمیرد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

پشت سر پل ها ویران,روبه رو دیوار

لحظه ها را بی تو بودن,خستگی,تکرار

پرسه می زنم در کوچه های آشنایی های دور

با خیال با تو بودن,تا سحر بیدار

دسته دسته خاطراتت از کوچه پر می کشند

تنها یاد تو می ماند و این روزهای تار

کاش روزی دست هامان می رسیدند به هم

یک نگاه,یک تبسم,یک نوازش, دیدار

حیف,می دانم تو تا همیشه رفته ای

قصه های شهر زاد در کوچه تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

از این تکرارساعتها

ازاین بیهوده بودن ها

ازاین بی تاب ماندنها

از این تردیدها

نیرنگها

شکها

خیانتها

از این رنگین کمان سرد آدمها

از این مرگ باورها و رویاها

پریشانم

دلم پرواز میخواهد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

نفی در تکرار نفی اثبات پیدا میکند

لفظ هستی مستی ئی دارد اگر مهمل کنید

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

آن معنی تحقیق که تکرار ندارد

بر صفحه زنند آتش و یکبار نویسند

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

تکرار مبندید بر اوراق تجدد

تقویم نفس را خط پارینه نباشد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

گرداندن اوراق نفس درس محال است

موج آئینه پردازی تکرار ندارد

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

دم پیری زخود مشو غافل

صبح را نیست در نفس تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر در مورد روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

زندگی محروم تکرار است و بس

چون شرر این جلوه یکبار است و بس

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر کوتاه در مورد تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

عالمی گم کرده ام در گرد تکرار نفس

نسخها بر باد داد این یکورق گردانیم

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره روزهای تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

خط زناری که من چون سبحه املا میکنم

مایل تکرار تا گردم چلیپا میکنم

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درباره تکرار

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

قانون انتظار میگه

منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن :

من از فردا

منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم …

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعر درباره زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

ای کاش دوباره تکرار میشد تاریخ!

که می آمدی از دور

و من

بودم .

که میدیدمت

در صفحات بی تکرار!!

افسوس که تکرار نمیشود

تقویم!!

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

شعری درمورد زندگی تکراری

1516723473 jazzaab net شعر هایی در باره تکرار

فصل های تکرار…

سال های تکرار…

قرن های تکرار…

تکرار شقاوت…

و تکرار،

همچون سمباده ای بر روح

و روح ، افگار…

تکرار تلخی،

تلخی تکرار…

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی