ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

 

شعر در مورد پشتکار،شعر درباره پشتکار،شعر درباره تلاش و پشتکار،شعر پشتکار،شعر درباره پشتکار،شعر برای پشتکار،شعر در مورد پشتکار،شعر تلاش و پشتکار،شعر درباره تلاش و پشتکار،شعر در مورد تلاش و پشتکار،شعری در وصف پشتکار،شعر پشتکار از سعدی،شعر پشتکار از حافظ ،شعر پشتکار از مولوی،شعر پشتکار از مثنوی،شعر پشتکار از مولانا،شعر پشتکار از عطار،شعر پشتکار از صائب تبریزی،شعر پشتکار از پروین اعتصامی

 

1516730209 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار

 

من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

ز کوشش ، به هر چیز خواهی رسید

به هر چیز خواهی کماهی رسید

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

بازدارنده ترین کلمه ” ترس” است … با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه ” کار ” است … به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه ” طمع” است … آن را بکش

سازنده ترین کلمه “صبر” است … برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه ” امید” است… به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه ” حسرت” است … آن را نخور.

تواناترین کلمه ” دانش ” است …. آن را فراگیر

محکم ترین کلمه “پشتکار” است … آن را داشته باش.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند.

فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتکار است

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

هیچ چیز نمی تواند جای پشتکار را بگیرد

حتی استعداد نیز جای آن را پر نمی کند

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارم

پشتکار مرا بین که در جهد تو آرم

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

یار باوفا

وصال معشوق

دلشکستن

بعدی

آنقدر خوشتیپ و پولدار هستم که هر روز با یکنفر باشم

خدا؟ خدا کجا بود؟

همه اینها حاصل درایت و پشتکار خودم بوده

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر برای پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

اگر من موفق بدیدار یار

مرا او دهد یاری و پشتکار

به عدل و به انصاف او پر امید

ز حق لطف و رحمت همیشه دمید

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

کره زمین

مال اشخاص پشتکار دار است

نمی گویم دستخوش هیجان نشو

آما خودت را با آتش هیجان ها نسو زان

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

در اذان و پشتکار ودر نماز

هر زمان مهماندار ودر نیاز

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

بی کوشش،انتظار ، ندارد ثمر ،بلی

این باغ گردد از اثر پشتکار ،سبز

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

پشتکار:

همت بلند دار که مردان روزگار

با سرسپردگی همه جانها سپرده اند

جانها همه در پی ات عزم ارادتند

با سرسپردگی کمر همت ببسته اند

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعری در وصف پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

چرا پشتکار و تلاش را نهیم ،

که وقت بگذرد بربگردیم لئیم؟

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از سعدی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

مگر پشتکاران در این بوم و بر

بمردند و گشتند روزی شرر؟

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از حافظ

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

توصیه کردم که کند پشتکار

رها کند هرچیز جز کردگار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مولوی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

تاکه مشتت صخره ها راخرد کرد

از تو درس پشتکار و همّ گرفت

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مثنوی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

استارت میزنم

ایمان ، ماشینم را روشن می کند

هدف ، مقصدم را نشان می دهد

می فشرد گاز را ، انگیزه

پشت هر پیچ ، پشتکار به من می خندد

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مولانا

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

فضایی بین پندار است….

آنجا که انتظار معجزه داری!

با چوب خط کشیدن بر روح…..

بیهوده ترین پشتکار دنیاست !…..

اصل حرکت است……!

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از عطار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

برآمد آفتاب تابشی استوار

پر زاستقامت و کاوش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از صائب تبریزی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

لیـــــک روبه با تـــــلاش و پشتــــکار

دام را کردی رها و دور گشتـــی با قرار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از پروین اعتصامی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

با تفحص ، جدّیت ، با پشتکار

سرخوش و پرشوروحال

سالها درخویش «ذهن مُرده» را.

بی توقف لحظه لحظه ، گاه روزو هفته ها.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

چون از دست داده ها همان پس داده ها هستند

و پشتکار همان شانس است ؛

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

ازسرگذشت مردم با پشتکار

سازه های دانش انگیزاهرام مصر

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

آدمی را با جان و دل باید ستود

پشتکار و همت والایش را تا بیکران باید ستود

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

با ذوق و طبع و پشتکار تحصیل و علم حاصل

با بینشی به فردا اما کشان کشان نه

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

کنجِ مطبخ، دست به کار

روز و شب با پشتِکار

آشِ خود را بار کردیم

هم زدیم و هم زدیم

تا که بعد از خستگیِ فراوان

آشِمان آماده شد

با هزارن ذوق و شوق

بعدِ سالها انتظار

ما چشیدیم

زندگی آشِ دهن سوزی نبود

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

با تلاش و پشتکار آمد به دستم کیمیا

یا زِ فرش آمد، و یا از عرش، آن، از کبریا

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر برای پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

لیـــــک روبه با تـــــلاش و پشتــــکار

دام را کردی رها و دور گشتـــی با قرار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

آمد نصیحتم کند

که بگوید ارزشش را ندارد

تو نمی توانی !

این همه آدم هست

بین آنها یکی می شود…

هیچی نگفتم !

منتظر بودم حرفش تمام شود.

وفقط حرف خودم را بگویم :

تموم شد ؟!

گفتی ؟!

تمام تمام است ؟

ولی من پشتکار دارم ومی دانم خدایی هست …

و به قول سهراب هر کجا هستم ، باشم ، آسمان مال من است…

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار

گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

در ستم گردیده ایم آزاده و پُر پشتکار

هر چه میخواهیم ما از بهر مان باشد حلال

لیک بهر دیگران باشد حرام

با سلامی و السلام

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شیر و گرگ و روبهی، هرسه به قصد یک شکار

رو به جنگل می نهند اما قوی با پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعری در وصف پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

گاه بَهرگشودن گرهی

پُشتکار و توان کارشکی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از سعدی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

برو کارگر باش و امیدوار

که از یأس ، جز مرگ ناید به بار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از حافظ

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

نبوغ هم نمی تواند چای پشتکار را بگیرد.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مولوی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

پشتکار و سماجت خودشان قادر مطلق هستند و به تنهایی برای موفقیت می توانند کافی باشند.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مثنوی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

پشتکار یعنی مواجه شدن با ترس ها بدون اینکه تسلیم شوید.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از مولانا

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

اغلب انسانها قبل از اینکه به موفقیت برسند دست از تلاش بر می دارند

همچنین در دقایق پایانی، بازی را رها می کنند

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از عطار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

چیزی را داشته باشید که بقیه ندارند، پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از صائب تبریزی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

نداشتن پشتکار دزد رویاهایتان است.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار از پروین اعتصامی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

پشتکار همان دلیلی است که باعث می شود لاک پشت، خرگوش را شکست دهد.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

موفقیت چیزی است که با حدود ۱۰۰۰۰ ساعت متمرکز به دست می آید.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

همت من پشت پا بر عالم باقی زده است

چیست دنیا تا به چشم اعتبار آید مرا

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

تلاش او کنی جز خود نه بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود:

مناسبات

تدارکات

نگرش

رهبری

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر برای پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

کارایی اساس بقا است، اما لازمه موفقیت ثمربخش بودن است.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

مهم ترین عنصر فرمول موفقیت عبارت است از شیوه کنارآمدن با مردم.

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر درباره تلاش و پشتکار

1516730210 jazzaab net شعر در مورد تلاش و پشتکار

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.

جسارت

 

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی