ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر جذاب در مورد پند و اندرز

 

شعر درباره پند و اندرز،شعر درباره پند اندرز،شعر پند و اندرز،شعر پند و اندرزی،شعر پند و اندرز سعدی،شعر پند و اندرز از سعدی،اشعار پند و اندرز،شعر درباره پند و اندرز،شعر های پند و اندرز،شعر در مورد پند و اندرز،اشعار پند اندرز،پند و اندرز در شعر،اشعار پند و اندرزی،شعر های پند و اندرزی،اشعار سعدی پند و اندرز،شعر درباره پند اندرز،شعر های پند اندرز،شعر های کوتاه پند اندرز،شعر پند اندرز،پند و اندرز در قالب شعر،پند و اندرز شعر

 

1516818194 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز

 

 

بس بگردید و بگردد روزگار

دل به دنیا در نبندد هوشیار

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر بعد ازگندیدن

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر دروغ رنگ داشت؛

هر روز شاید،

ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست،

و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

روزگار تو دگر گردد و کار تو دگر

که ز روز بد تو بر تو شدم یاد آور

ای تو در دیده ی من ابهی من نور بصر

همه اعضایت تغییر کند پا تا سر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شــادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ

زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پیام ترا دیدم سیر خندیدم

از ظلم بیداد زمانه دلگیر رنجیدم

پند اندرز ترا من نکردم گوش

چون درس عشق ترا دیر فهمیدم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز از سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت؛

عاشقان، سکوت شب را ویران میکردند.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

 نه دگر مدح کند کس لب لعلت به شکر

نه دگر ماند قد تو به سرو کشمر

چشمت آن چشمست اما نبود چون عبهر

سینه ات سینه ی قلبست ولی کو مرمر ؟

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

در غربت مرگ بیم تنهایی نیست

یــــارانِ عزیز، آن طـــرف بیــشترند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز پدر درس حقیقت طلبی

تو نما دفتر جانت و اجابت که مجال

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

هر کسی جای خویش میداند

پند و اندرز دیگران بیجاست

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

بشاهی برو آفرین گسترید

وزین پند و اندرز من مگذرید

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر به راستی، خواستن، توانستن بود؛

محال نبود وصال!

و عاشقان که همیشه خواهانند،

همیشه می توانستند تنها نباشند.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

 خار آهن نکند دفع هجوم از سنگر

نه دگر کس به هوای تو ستد در معبر

که تو باز ایی و برخیزد و گیردت به بر

خادم و حاجب او عذر تو خواهد بر در

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تـــا توانی رفع غم از خـــــاطـــری غمنــــاک کـن

در جهـان گریاندن آسان است، اشکـی پاک کن

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار سعدی پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تو شنو از مهدیا اندرز و پند

تا که گوید نکته هایی بر تو چند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

بسی پند و اندرز بشنید و گفت

کزین پس نباشد مرا جنگ جفت

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

مگر بشنوی پند و اندرز من

بدانی سر مایه و ارز من

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های کوتاه پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

بگفت این و گویا زبان برگشاد

همه پند و اندرز او کرد یاد

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر گناه وزن داشت؛

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،

و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در قالب شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

گره واکن ز پیشانی مرنجان طاق ابرو را / صبوری پیشه کن امروز گره ها وا شود فردا

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر غرور نبود؛

چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند،

و ما کلام محبت را در میان نگاه‌های گهگاهمان،

جستجو نمی کردیم.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

دل به دنیای دون مَنِه هرگز

بشنو: کــُلُّ مَن علیها فــان

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر دیوار نبود، نزدیک تر بودیم؛

با اولین خمیازه به خواب می رفتیم،

و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان،

حبس نمی کردیم.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

ذره ذره هــر چه بـــود از من گرفت

دیـر دانستم که گیتی رهزن است

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر خواب حقیقت داشت؛

همیشه خواب بودیم.

هیچ رنجی، بدون گنج نبود؛

ولی گنج ها شاید،

بدون رنج بودند.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

لـازمه ی عاشقیست رفتن و دیــدن ز دور

ور نـــه ز نزدیک هم رخصــت دیدار هست

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر همه ثروت داشتند؛

دل ها، سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند.

و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید؛

تا دیگران از سر جوانمردی،

بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند.

اما بی گمان، صفا و سادگی می مرد،

اگر همه ثروت داشتند.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز از سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

سرگشته چو پرگـار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر مرگ نبود؛

همه کافر بودند،

و زندگی، بی ارزشترین کالا بود.

ترس نبود؛ زیبایی نبود؛ و خوبی هم شاید.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

دلا بســـوز که سوزِ تو کارها بکند

نماز نیمه شبی دفعِ صد بلا بکند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر عشق نبود؛

به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟

کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟

آریبی گمان، پیش از اینها مرده بودیم

اگر عشق نبود؛

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

از ازل تا به ابد پرسشِ آدم این است

دست بر میوه ی حَـــوّا بزنم یا نزنم؟!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر غرور نبود؛

چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند،

و ما کلام محبت را در میان نگاه‌های گهگاهمان،

جستجو نمی کردیم.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

یک نقطه بیش، فرقِ رحیم و رجیم نیست!

از نقطــه ای بتــرس که شیطـانی ات کنند!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر خواب حقیقت داشت؛

همیشه خواب بودیم.

هیچ رنجی، بدون گنج نبود؛

ولی گنج ها شاید،

بدون رنج بودند.

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

من ندانم کیستی یا از کجایی، چیستی؟!

اخم اگر کردی یقین دانم که از ما نیستی!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار سعدی پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

زحمت چه می کشی پیِ درمانِ ما طبیب؟!

مـا بِـــِه نمی شویم و تو بـــدنام مـی شوی!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

نه شهرو دیدن و نه خویش و پیوند

نه اندرز نکو نه راستی پند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

سپهدار پس گستهم را بخواند

بسی پند و اندرز با او براند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های کوتاه پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پذیرفته ام پند و اندرز او

نیابد گذر پای از مرز او

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پذیرفتم این پند و اندرز تو

فزون زین نباشم برین مرز تو

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در قالب شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تبه گردد این پند و اندرز من

به ویرانی آرد رخ این مرز من

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

ز لشکر جهاندیدگان را بخواند

بسی پند و اندرز نیکو براند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

ز لیکن مرا شاه ایران قباد

بسی اندرین پند و اندرز داد

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

چو اندرز بنوشت فرخ دبیر

بیاورد و بنهاد پیش وزیر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

قضا بر من برفت و بودنی بود

از این اندرز و زین گفتار چه سود

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

همه اندرز من به تو این است

که تو طفلی و خانه رنگین است

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

ز حق اندرز حق گویم همیشه

ز حق دانم همه اسرار و پیشه

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

گفت با قاضی و پس اندرز کرد

بعد از آن جام شراب مرگ خورد

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز از سعدی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اگر از کسی رسیده است به ما بدی بماند

به کسی مبــاد از ما که بـدی رسیده باشد

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

آن چه را عقــل به یک عمـر بدست آورده

دل به یک لحظه ی کوتاه به هم می ریزد

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

از سوزِ محبّـــت چه خبــر اهـلِ هـــوس را؟!

این آتشِ عشق است نسوزد همه کس را!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

چون من به نفسِ خویشتن این کار می کنم

بر فِعــــلِ دیگــــران به چـــه انکــــار می کنم؟!

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

خنده می بینی ولی از گریه ی دل غافلی

خانه ی ما اندرون ابــر است و بیرون آفتاب

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

مهربانی صفت بارز عُشّاقِ خداست

یادمان باشد از این کار اِبـایی نکنیم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

روزی سراغ وقت من آیـی که نیستم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

دست و پایی می توان زد بند اگر بر دست و پاست

وای بر جــــان گــرفتـــــاری که بنـــدش در دل اسـت

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند و اندرزی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوم

وین ره نه قاصد می روم کز کف عنانم می رود

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

اشعار سعدی پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

فرض است نیازموده را پند

و آگاه نمودنش ز اسرار

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

زاهدی دوش دعوتم می کرد

بعد پند و نصیحت بسیار

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

چون کتابی است صورت عالم

کاندرویست بند و پند بهم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر های کوتاه پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

صورتش بر تن لئیمان بند

صفتش در دل حکیمان پند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

چنین گفتند پیران خردمند

که آموزند ازیشان دانش و پند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز در قالب شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پندش دادند و پند نشیند

گفتند فسانه چند نشیند

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

پند و اندرز شعر

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

این پند من از نقش ازل هیچ جدا نیست

زین نقش بدان نقش ازل فرق ندانیم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر در مورد پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

گفتی چه دهی پند و زین پند چه سود است

کان نقش که نقاش ازل کرد همانیم

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریـــــشان حــــالی و درمـــــانــدگی

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر درباره پند اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

زاد فردای خود امــــروز از اینجـــا بـــــــــردار

این نه راهیست که هر روز توان آمد و رفت

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

شعر پند و اندرز

1516818195 jazzaab net شعر جذاب در مورد پند و اندرز

تکیه بر پیوند جسم و جان مکن “صائب” که چرخ

این چنین پیونـــــــدها کرده است بسیاری جـــداپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی