ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

 

شعر در مورد تسلیت مرگ پدر،شعر تسلیت درباره پدر،شعر تسلیت در مورد پدر،شعر تسلیت پدر،شعر تسلیت پدر بزرگ،شعر تسلیت پدربزرگ،شعر تسلیت پدر و مادر،شعر تسلیت پدر دوست،شعر برای تسلیت پدر،شعر تسلیت فوت پدر،شعر تسلیت مرگ پدر،شعر پیام تسلیت پدر،شعر تسلیت فوت پدربزرگ،شعر تسلیت برای پدربزرگ،شعر تسلیت فوت پدر بزرگ ،شعر تسلیت پدربزرگ،شعر برای تسلیت پدر بزرگ،شعری برای تسلیت پدر،شعر برای تسلیت فوت پدر،شعر زیبا برای تسلیت پدر،شعر برای تسلیت درگذشت پدر،شعر پیام تسلیت برای پدر،شعر تسلیت درگذشت پدر،شعر تسلیت برای فوت پدر،شعر تسلیت سالگرد فوت پدر،متن شعر تسلیت فوت پدر،شعر برای پیام تسلیت فوت پدر،شعر تسلیت فوت پدر،شعر تسلیت برای مرگ پدر

 

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

 

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا کردن هنر نیست

رفیقان قلب انسانند خدایا

بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت مرگ پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم

امیدوارم غم آخرتان باشد

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت درباره پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقت به سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت در مورد پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم

برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر بزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدری رفت و پسر بر جایش

آفزین بر هنر زیبایش

گرچه او نیست ولیکن پسرش

نیست همچون پدرش همتایش

کار عشق است که اینگونه شده

نور عشق آمده در سیمایش

نیک گفتند گل از شاخه بود

گرچه دیگر نبود بابایش

تسلیت باد بر این یاد پدر

هست در پیش پیمبر جایش

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

ز هجران تو پرپر می زند دل

ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل

به دیوار قفس سرمیزند دل

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر و مادر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

درگذشت پدر گرامی تان را

به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر دوست

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدرم بارش باران خدا بود
پدرم حاکم پیمان وفا بودپدرم جلوه ایمان و رضا بود
پدرم بر سر ما مرغ هما بود
پدرم در همه حال کارگشا بود

پدرم آیت آینده ما بود

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت مرگ پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم  نام بلندش سند معتبرم بود

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر پیام تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند

و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار  متعال خواهانیم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت برای پدربزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت فوت پدر بزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدربزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

درگذشت پدر گرامی تان را

به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت پدر بزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعری برای تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

خبردرگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر زیبا برای تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

انا لله و انا الیه راجعون

در  اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز

و دیگر  بستگان  تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم

و  صبر جزیل برای بستگان وی از  درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

روحش شاد و یادش گرامی باد

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

خواهید که مرا سوی نگارم ببرید

پیوسته به زیر این شعارم ببرید

با مهر حسین آمده ام من به جهان

با یاد حسین از این دیارم ببرید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر پیام تسلیت برای پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا پیوست

آرزو می کنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت درگذشت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت برای فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

موضوعات مرتبط: سوگ پدر

چه خوش باشد در این دنیای فانی

به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ

نماند جز نکونامی نشانی

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت سالگرد فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد

که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

متن شعر تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای پیام تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

صفا از خانه و روح از بدن رفت

پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم

که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت برای مرگ پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

درگذشت پدرتان  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدر خوب است و مادر نازنین است

برادر میوه روی زمین است

رفیقان قدر یک دیگر بدانید

که جای همگی زیرزمین است

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت مرگ پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور نماید

و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت درباره پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

تحمل سوگ فقدان پدر

صبری الهی را می طلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت در مورد پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم

امیدوارم غم آخرتان باشد

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده

واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدر پشتم شکست از رفتن تو

پدر شادی تموم شد تو غم تو

پدر اون همه حرفات کجا رفت

همه رفتن بعد از رفتن تو

بعد رفتنت پدر زندگی مرد

نور قلب من به خاموشی سپرد

بعد رفتنت پدر هستی من

سر به جاده های بی کسی سپرد

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدربزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ،

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر و مادر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

آن گنج نهان در دل خانه پدرم

هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود

هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند

آوازه نامش سند معتبرم بود

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدر دوست

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را

خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیر سفر کرده علو درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود

محبوب همه یار همه تاج سرم بود

هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند

اوازه همه نامش سند معتبرم بود

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود

ان کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت مرگ پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

باورم نیست پدر رفتی وخاموش شدی

ترک ما کردی وبا خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر پیام تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

در کمال تأسف باخبر شدیم پدر گرامی تان دار فانی را وداع گفت

این ضایعه بزرگ  را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می  نماییم

و از خداوند متعال برای  ایشان  طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر مسئلت می  نماییم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر در مورد تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

بگو فایز که دشتی تیرو تارِن

بیو مفتون که دلها سوگوارِن

خداوندا بکن یاری، زبس غم پر شرارِن

که ای دل سی سوز شروه هم بی قرارِن

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت برای پدربزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده

واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  و غفران

و برای شما طول عمر مسئلت دارم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت فوت پدر بزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد

که در سکونی  آغازی بی پایان را می سراید

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر تسلیت پدربزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

در کمال تأسف باخبر شدیم پدر گرامی تان دار فانی را وداع گفت

این ضایعه بزرگ  را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می  نماییم

و از خداوند متعال برای  ایشان  طلب مغفرت کرده

و برای خانواده محترمشان صبر مسئلت می  نماییم

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت پدر بزرگ

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما مگر ان روز که درخاک شود منزل ما

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعری برای تسلیت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان  را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح  پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور  نماید

و به بازماندگان صبر جزیل عنایت  فرماید

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

شعر برای تسلیت فوت پدر

1516723876 jazzaab net شعرهای سوزناک در مورد تسلیت پدر

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی