ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهای خاص در مورد پشیمانی

 

شعرهای خاص در مورد پشیمانی

 

شعر در مورد پشیمانی از گناه،شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد،شعر در مورد پشیمانی از اشتباه،شعری در مورد پشیمانی،شعر در مورد پشیمانی،شعر کوتاه در مورد پشیمانی،شعری در مورد پشیمانی،شعر در مورد پشیمان شدن،شعر نو در مورد پشیمانی،شعر درباره پشیمونی،شعری درباره پشیمونی ،شعری در مورد پشیمونی،شعر نو درباره پشیمونی،شعر درباره ی پشیمونی،شعر نو در مورد پشیمونی،شعر کوتاه در مورد پشیمونی،شعر درمورد پشیمونی،شعر پشیمانی،شعر پشیمانی از اشتباه،شعر پشیمانی چه سود،شعر پشیمانی از عشق،شعر پشیمانی از گناه،شعر پشیمانی سودی ندارد،شعر پشیمانی از گذشته،شعر پشیمانی از رفتن،شعر پشیمانی و ندامت،شعر پشیمانی عاشقانه،شعر در مورد پشیمانی از اشتباه،اشعار پشیمانی از عشق،اشعار پشیمانی از گناه،شعر در مورد پشیمانی از گناه،شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد،اشعار عاشقانه پشیمانی،شعر کوتاه عاشقانه پشیمانی

 

1516813428 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی

 

دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود؟

کـــــان پشیـــمان سوز ِ مهرافزا گـذشت

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اگر من ترک ارباب وفا کردم پشیمانم

اگر اینگونه بـا ساقی جفـا کردم پشیمانم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

می روم از خانه ات امّا پشیمان نیستم

بعد از این دیگر اسیر بند و زندان نیستم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی

ازین آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گر پشیمانی برو عیبی کند

آتش اول در پشیمانی زند

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

خود پشیمانی نروید از عدم

چون ببیند گرمی صاحب قدم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چون قضا آورد حکم خود پدید

چشم وا شد تا پشیمانی رسید

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

این پشیمانی قضای دیگرست

این پشیمانی بهل حق را پرست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

ور کنی عادت پشیمان خور شوی

زین پشیمانی پشیمان تر شوی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمان شدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

نیم عمرت در پریشانی رود

نیم دیگر در پشیمانی رود

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چون بدی عاجز پشیمانی ز چیست

عاجزی را باز جو کز جذب کیست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

در شبی که فکر تو در من غوغا می کرد

به گمانم انگار

راز چشم های تو را فهمیدم

بی پناه از سیل غم

به پشیمانی خود خندیدم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

من از عمـری کـه بـا زاهــد فنــا کردم

من از جوری که در راه خدا کردم پشیمانم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گر چه می دانم جدایی اشتباه دیگری ست

می روم از خانه ات اما پشیمان نیستم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بود بدتر ز هر زهری مزیدن

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درباره ی پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گر پشیمانی بر او عیبی کند

اول آتش در پشیمانی زند

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن

که بدعهد از پشیمانی پشیمان زود می گردد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چرا عاقل کند کاری که باید

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درمورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

زود بر رخصت خود کلک پشیمانی راند

شاه غیرت که دل از وی خط ترخانی داشت

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

ندانستم که مه رویان بعهد خود نمیپایند

از آن عهد و از آن پیمان پشیمانی پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

نخست اندیشه میکن تا نیاید

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی چه سود

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

عهد بستیم و نیستی راضی

دل بدادیم و هم پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از عشق

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

زمانی که موجِ پشیمانی، دلت را لرزاند

از آشفتگی تو، ابرِسنگینِ دلم

باریدن گرفت

وتمامِ خاطراتِ با تو بودن را

همچون قطره های باران

از چشمانم، جاری ساخت.

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بجز بحر گنه لایق نباشد

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

کنون پشیمانی و حسرت ندارد سود

که این بلا ز خودم بود و پندارم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از گذشته

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

من می دانم…

خدا هم از آفریدن من پشیمان شده است…

رویش نمی شود اظهار پشیمانی کند!

مرا به حال خود گذاشته تا خودم را ویران کنم…

و من چه خوب به این کار آشنایم…

دیگر به خدا هم زحمت نمی دهم!!!…

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از رفتن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

برای معصیت باشد عقوبت

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی و ندامت

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

در چارچوب آن همه قضاوت ناعادلانه ات

دهان نیمه بازِ دَر

شاهد رفتن من شد

حالا …

بیهوده ،این همه پله های پشیمانی را

برای دیدار دوباره ی من ،پایین نیا

من چشمهایم را شسته ام

آن هم با اَسید…

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی عاشقانه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چرا باید گنه کردن پس آنگه

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بنگر که این باد چگونه دست مرا رها کرد در بی کسی هایم

و بی خداحافظی ویران کرد خاطره هایم!

اما…

آن هنگام که با پشیمانی برگردد

سودی نخواهد داشت بردل شکسته ای که بند خورده است با اشک

آری …

همیشه خیلی زود دیر می شود !!!

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار پشیمانی از عشق

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بنازم طاعت حق کان ندارد

سرانگشت پشیمانی گزیدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چو نیست کار جهان جز غم و پریشانی

ز هر چه غیر جنون کرده ام پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

دل مردم بسوزم تا توانم

ولی هرگز پشیمانی ندانم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

لیکن اندیشهای لقمانی

داد از آن نخوتش پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار عاشقانه پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

تو بجای آر آنچه بتوانی

تا نباشد ترا پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه عاشقانه پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گر بهشتی، چراش می مانی؟

کودکی باشد این پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

نکند مست طافح کینش

جرعه از دردی پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

آگهی رنج پشیمانی داشت

عیش ها در خور غفلت کردم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

به دل آمد پشیمانی که غم در سینه افتاده ست

عجب خوردن نمی باید! جهان در کینه افتاده ست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بسیچید و اندر عماری نشست

پشیمانی و درد بودش بدست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

پشیمانی آنگه نداردش سود

که برخیزد از بوم آباد دود

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شتاب و بدی کار آهرمنست

پشیمانی جان و رنج تنست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بفرمای بند و تو تندی مکن

که تندی پشیمانی آرد به بن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بخوبی بیارای و فردا مگوی

که کژی پشیمانی آرد بروی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمان شدن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

دیدنشان کفاره دارد

ندیدنشان پشیمانی

چشمانت

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو در مورد پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

روزی که از دست دادن مرا باور کنی

روزی که پشیمانی سودی به حالت نخواهد داشت

روزی که گریه هایت راهی به جایی نخواهد برد

روزی که اشک هایت سنگ قبر من را بشوید

در گور خواهم خندید….

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

وقتی سهم من از کوچ پرستوها

فقط پریشانی است

وقتی سهم من از شراب احساسش

فقط بی اعتنایی است

وقتی سهم من از هجرتش

فقط پشیمانی است

پس به چه کار آید عشق

که سهم این دل غم و تنهایی است…

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

تعبیر خوابم را تو می دانی

تو که رفتی پشیمانی پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعری در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

تو ای ظالم چرا رفتی

چه سودت این پشیمانی

نگو بی من پریشانی

نگو دردم تو می دانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو درباره پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

پشیمانی های تو، پریشانی های من

ببخشید های تو، شکستگی های من

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درباره ی پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بگفتم ز اینکه با من یاری در دلت پشیمانی؟

بگفتا تو را با من یار نیست پشیمانی از آن من نیست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر نو در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

جان به قربان پشیمانی چه شد

آن طرف فرزند قربانی چه شد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه در مورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

مادرم می گفت:

عاشقی

یک شب است و

پشیمانی

هزارشب

حالا

هزارشب پشیمانم

که چرا؟!

یک شب عاشق نبودم.

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر درمورد پشیمونی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

ندامت یا پشیمانی

وجودش رفته زیر خاک

چه سرمای شعوری شد

که خشکید غنچه ادراک

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چقدر عوض شده ای مگر پشیمانی؟

هنوز که پیش توام چرا پریشانی؟

به فال قهوه من مگر چه آمد ه بود؟

که مانده خیره نگاهت میان فنجانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

تا هوای دلم زمستانی است

حاصلم خرمنی پشیمانی است

در حصار صبور خاطره ها

قاب عکسم هماره زندانی است

چشم من شهرکی غریب آباد

آسمانش هیشه بارانیست

یار من را شکسته میخواهد

سهم من هم شکست و حیرانی است

آن سیاهی که میخزد در خود

سایه روح شاعر آیا نیست

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی چه سود

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اندر این کوچه پریشانی بس است

گریه آهسته.. پشیمانی بس است

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از عشق

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بگفت عالمی ، در ره رفته

برگشت و پشیمانی نبود راهم

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بدان!

آن چه کاشتی

بسانِ

خاکستری شد

در تندبادِ

یک روز طوفانی

در قلبت

بجا ماند

حسرت و پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اگر داغ است به پیشانی مباد از من پشیمانی

که آخر داغ پنهانی شود اسباب ویرانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از گذشته

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

دقیقه های سرد

پشیمانی و درد

و آوازی بر جان دل

که ریزش بی گاه

باران های نخواسته است…

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی از رفتن

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

ندیدم که بودی، نماندی و من

همه کارم اینجا پشیمانی است

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی و ندامت

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

بیخ بی مشورت که بنشانی

بر نیارد بجز پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر پشیمانی عاشقانه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

گرپشیمانی بر او عیبی کند

آتش اول در پشیمانی زند

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از اشتباه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

سبزه بیگانه بستانسرای عالمیم

جز پشیمانی ندارد حاصلی ایجاد ما

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار پشیمانی از عشق

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

خموشی را امانت دار لب کن

پشیمانی ندارد بی زبانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

هرگز از باده پشیمانی

نشود تلخ کام خاموشی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی از گناه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

ازین غفلت چو فردا گردی آگاه

پشیمانی ندارد سودت آنگاه

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر در مورد پشیمانی سودی ندارد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

چون من رفتم گرفتاریت باشد

پشیمانی و خونخواریت باشد

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

اشعار عاشقانه پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

دلش در غم پریشانی فزوده

زکار خود پشیمانی نموده

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

شعر کوتاه عاشقانه پشیمانی

1516813429 jazzaab net شعرهای خاص در مورد پشیمانی

لاجرم امروز حیران مانده ایم

در پشیمانی بزندان مانده ایم

جسارت

 

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی