ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهای جذاب در باره صداقت

شعرهای جذاب در باره صداقت

 

شعر در مورد صداقت,شعر در مورد صداقت و راستی,شعر در مورد صداقت و امانت داری,شعر در مورد صداقت و درستی,شعر در مورد صداقت کودکانه,شعر در مورد صداقت داشتن,شعر در مورد صداقت برای بچه ها,شعر در مورد صداقت وراستگویی,شعر در مورد صداقت و پاکی,شعر در مورد صداقت و دوستی,شعری در مورد صداقت و راستی,شعر در مورد صداقت و راستگویی,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی,شعر درباره صداقت و راستگویی,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی,شعری کودکانه در مورد صداقت,شعر درباره صداقت وراستگویی,شعر درباره صداقت و پاکی,شعر در وصف صداقت,شعری در وصف صداقت,شعر صداقت,شعر صداقت سهراب,شعر صداقت و راستی,شعر صداقت و راستگویی,شعر صداقت و پاکی,شعر صداقت در عشق,شعر صداقت کودکانه,شعر صداقت دوستی

 

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

 

نرسیده به درخت

کوچه باغی ست که از خواب خدا سبزتر است

و در آن؛ عشق به اندازه پرهای صداقت آبی ست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می‌آورد

دلم برای کسی تنگ است

که همچو کودک معصومی

دلش برای دلم می‌سوخت

و مهربانی را نثار من می‌کرد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستی

در زمانی که وفا

قصه ی برف به تابستان است

و صداقت گل نایابی ست

به چه کس باید گفت….

با تو انسانم و خوشبخت ترین

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و امانت داری

خانه‌یی آرام و

اشتیاقِ پُرصداقتِ تو

تا نخستین خواننده‌ی هر سرودِ تازه باشی

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و درستی

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت کودکانه

آزادانه صداقتم را می نویسم

در برابر دشنه های قبیله

و می دانم که با قلمم گورم را حفر می کنم

اما من ادامه می دهم

زیرا تمامی نویسندگان آزادی

با تیشه قلم ، گور خود را حفر می کنند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت داشتن

صداقت برایتان دوستان

 زیادی پیدا نمی کند

ولی دوستان درستی پیدا می کند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت برای بچه ها

دلت آفتابی کز او صدق زاید

که جز صادق ابن الذکائی نیاب

به صورت دو حرف کژ آمد دل، اما

ز دل راستگوتر گوائی نیابی

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت وراستگویی

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش

کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و پاکی

صادقی، هر چه جز خداست

بباز از بد و نیک با خدا پرداز

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و دوستی

چه تفاوتی دارد که در شهر بزرگی زندگی کنی یا در شهری کوچک؛

زندگی راستین در درون ماست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری در مورد صداقت و راستی

قلبت را دنبال کن…قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است.

تقدیر هر کاری که انجام می دهی

با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستگویی

دعا سخن روح است

که حقیقت را به درستی بازگو می کند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

به آدمها اعتماد کن

تا با تو صادق باشند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و راستگویی

سخن را زیوری

جز راستی نیست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی

ممکن است دروغ یک سال بدود،

راستی در یک روز از او جلو می افتد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری کودکانه در مورد صداقت

بهترین سیاست،

راستی است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت وراستگویی

قهرمان راستین کسی است

که باعث خوشی دیگران می شود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و پاکی

نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم

که آشکارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در وصف صداقت

ابزارهای شناخت راستی

همان قدر ساده است که سخت می نماید

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری در وصف صداقت

سفر راستین برای کشف کردن،

رفتن به مکان‌های تازه نیست،

بلکه یافتن نگاهی تازه است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت

در آنچه به راستی درک می‌کنیم،

درنگ می‌کنیم، ولی کم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت سهراب

رَد راستی

رَد خویشتن است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و راستی

یا درست حرف بزن

یا عاقلانه سکوت کن

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و راستگویی

بدبخت کسی است

که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و پاکی

برای نوشیدن شهد بهشت،

همواره نگاهت به راستی و درستی باشد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت در عشق

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند،

مگر آنکه به راستی در نظر او حقیقت باشد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت کودکانه

بزرگترین درس زندگی این است

که گاهی احمقها هم درست می گویند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت دوستی

راستی

یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقتنا

مجازات دروغگو این است که حتی زمانی هم که حرف راست می زند،

کسی باور نمی کند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقتی

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست.

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد،

دوری کنید

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستی

بالاتر از همه چیز این است

که با خودمان صادق باشیم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و راستگویی

افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند،

ولی درستکاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری در مورد صداقت و راستی

اگر دروغ می رهاند،

راستی همیشه رهاننده است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی

همه می میرند،

اما به راستی همه زندگی نمی کنند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستگویی

اعتبار، درست مثل شهرت است؛

سخت و دیر به دست می آید،

آسان و زود از دست می رود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی،

چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره ی صداقت و راستگویی

داشتن ذهن خوب ومنظم کافی نیست،

مهم استفاده درست از آن است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی

دلم برای کسی تنگ است

 که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

و گیسوان بلندش را به بادها می داد

و دستهای سپیدش را به آب می بخشید

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و پاکی

ای آفتاب پاک صداقت

 در من غروب کن

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و پاکی

شب مثل شب شریر و سیاه است و پر ز درد

 در شب شرارتی است که من گریه می کنم

و صبح بر صداقت من رشک می برد

 با خوابهای خاطره خوش

بودم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت در عشق

به چشمهای نجیبش که آفتاب صداقت

و دستهای سپیدش

 که بازتاب رفاقت

 و نرمخند لبانش نگاه می کردم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت عشق

صداقت یعنی از مرز افقها

به قصد دیدن رویت گذشتن

میان کوچه های سبز احساس

به دنبال قدمه های تو گشتن

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و عشق

یادش به خیر دسته گلی از صداقتش

در لابلای شهر وجودم نشسته بود

دست مرا به رسم وفا سبز می فشرد

دستش اگر چه از غم یک عمر خسته بود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت کودکانه

کاش در دهکده عشق فراوانی بود

توی بازار صداقت کمی ارزانی یود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت در دوستی

چشمای خیس و ابریشون همپای رود کارونه

این روزا دوستا هم دیگه با هم صداقت ندارن

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و دوستی

ای که قصدت ز سفر یار صداقت کیش است

آه ازین راه درازی که ترا در پیش است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر هل تقبلین صداقتی

زان ز حرف راست لب بستم که غیر از آه سرد

در بساط سینه صبح صداقت کیش نیست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت

از صفای دل نباشد حاصلی درویش را

نان به خون تر می شود صبح صداقت کیش را

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستی

روزگاری است که تصدیق نمی باید کرد

اگر از صبح کسی حرف صداقت شنود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و امانت داری

صوفی شدی، صداقت و صدق و صفات کو؟

صافی شدی، کدورت و حقد و حسد چراست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و درستی

تا صداقت زنده گردد از دمش

غیر حق سوزد ز برق پیهمش

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت کودکانه

با توانائی صداقت توأم است

گر خود آگاهی همین جام جم است

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت داشتن

 خطی ز صداقت ایشان ده

توفیق رفاقت ایشان ده

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت برای بچه ها

گویم به زبان راستگویی

صد بار که او تو و تو اویی

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت وراستگویی

عالمی از راستگویی دشمن ما گشته اند

ما چه می کردیم چون آیینه لوح پاک را

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و پاکی

اینجا بمان و فاصله ها را به هم بزن

هرچند با صداقت تو جنگ می شود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و دوستی

لبانت به طعم خوش صداقت آغشته است

و گرمای مهربان دستت

مرد را مرد می‌کند

و من

ایستاده ام

و به نیمه‌ی کهکشان می‌نگرم

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری در مورد صداقت و راستی

گفته خــدای مهربون

خالـق هفت تا آسمـــــون

باید با هم صادق باشید

رو کجـــــیها خط بـکشید

همه با هم مهربونید

هر جاکه باشه حرف راست

اینو بایدخوب بدونید

دروغگو دشمن خداست

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در مورد صداقت و راستگویی

آی بچه ها راست بگید

هر چی خدا خواست بگید

راست بگید میرید بالا

اون بالاهـا پیش خـــــــدا

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

آدمی که راست میگه

جاش  میون بهشته

مامان گفته عزیزم،

کودک خوب و دلبند

راست بگوچون دروغگو،

دشمنه با خداوند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و راستگویی

دلی که به راستی عاشق شده باشد

هیچگاه عشق را فراموش نمی‌کند

بلکه عشق را تا پایان عمر ادامه می‌دهد

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی

قبلاَ فکر می‌کردم

اگه دو نفر همیشه به هم راست بگن

یعنی عینِ حقیقت رو بگن

باید خیلی صمیمی باشن

ولی الان دیدم که برای حفظ صمیمیت

انگار مجبوری بعضی جاها دروغ هم بگی!

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری کودکانه در مورد صداقت

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت وراستگویی

حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل

چون صوفیان صومعه دار از صفا رود

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر درباره صداقت و پاکی

 ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا

ولی چه سود یکی کارگر نمی آید

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر در وصف صداقت

 حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعری در وصف صداقت

 طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت

 حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر

که دعایی ز سر صدق جز آن جا نکنی

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت سهراب

 همیشه باد جهانش به کام وز سر صدق

کمر به بندگی اش بسته چرخ مینایی

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و راستی

 ز صدق، صبح نفس زد به آفتاب رسید

به صدق دل، نفسی از جگر برآر اینجا

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و راستگویی

 از آتش هات در فروغند

فارغ از صدق وز دروغند

1515956367 jazzaab net شعرهای جذاب در باره صداقت

شعر صداقت و پاکی

 صادق نفسان گواه حالند

در صدق چو صبح بلکه افزا

جسارت

 پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی