ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهای جالب در مورد تعهد

شعرهای جالب در مورد تعهد

 

شعر در مورد تعهد ,شعر درباره تعهد,شعری در مورد تعهد,شعری درباره تعهد,شعر تعهد,شعر تعهد به عشق,شعر درباره تعهد,شعر در مورد تعهد,شعر نو تعهد,شعری درباره تعهد,شعری در مورد تعهد

 

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

 

زنده مانداز تعهد چو منی

نام او بالعشی و الابکار

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

چنان شدم که به جایم نیاری، ار بینی

هنوز شرط تعهد به جا نمی آری

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی

بدولت تو گنه میکند بانبازی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

هم مرهم از رعایت مجروح شد ملول

هم صحت از تعهد بیمار باز ماند

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

ندارم به روی تو چشم تعهد

که روی تو خود چشم بیمار دارد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تعهد کرد بسیاری شب و روز

که تا با حال خود شد آن دلفروز

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از تو بودی همه تعهد من

گاه محنت به حصن های حصین

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گاهی آدم ها برداشتشان

از عشق و تعهد

هر لحظه کنار معشوق بودن است

در حالی که این درست نیست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

اگر شما دو تا پرنده را

به یکدیگر ببندید

آن ها در مجموع

چهار بال خواهند داشت

اما هرگز

موفق به پرواز نخواهند شد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تعداد کمی می فهمند که عشق یعنی

تعهد و مسئولیت

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

سوی مسجد رفته ام هربار،مقصودم تویی

من تعهّـد با تو در این خانه امضـــا کرده ام

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عهد بستی و شکستی و ز ما بگسستی

عهد کردم که دگر عهد تو باور نکنم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

می فرمائی که عهد و سوگند تو کو

بی عهد مرا نه عهد و سوگند تو کرد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

چرا بر عهد و سوگند رسول خویش نشتابی

به سوی عهد فرزندش گر اهل عهد و سوگندی؟

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

زان فراموش عهد دشنامی

کاشکی یادگار داشتمی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عهد شکسته ست و به هنگام صبر

آن صنم عهد شکن می رود

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

دلبر بیوفای عهد شکن

چون نه بر عهد ماست، چتوان کرد؟

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تو پری رویی و دیوانه مکن خسرو را

عهد شه را چو فلک عهد سلیمانی کرد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

بریدن حیفم آید بعد از آن عهد

چنین رویی نشاید آن چنان عهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گرفتم عهد ازین بهتر نداری

به زودی تازه کن باری همان عهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گر همی خواهی که باشی پیر عهد دیگری

خاطر پیران عهد خود مکن ریش، ای جوان

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عهد الست من همه با عشق شاه بود

و از شاهراه عمر بدین عهد بگذرم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار

عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از دوستان عهد بسی آزموده ام

کس را بگاه عهد وفایی نیافتم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

چون من از عهد هیچ نندیشم

از بدی عهد چون غمین باشم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از سر عجب هر زمان با خود

عهد بندی که عهد ما شکنی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

بگذشت عهد ماتم و عهد بقا رسید

بر کاینات یکسره فرمان نو نشست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

خانه خدای مسیح یعنی سلطان چرخ

بر در سلطان عهد تاج زر انداخته

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گاهی که کنی عهد و وفا با یاران

زنهار وفای عهد خود واجب دان

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

مگو که خواجو چه عهد بستی

بگو که عهد تو کی شکستم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

کس اندر عهد ما مانند وی نیست

ولی ترسم به عهد ما نپاید

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شکست عهد مودت نگار دلبندم

برید مهر و وفا یار سست پیوندم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی

هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

جهانی عشقبازانند در عهد سر زلفت

رها کن راه بدعهدی و اندر عهد ایشان آی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

جز عهد و وفای تو که محلول نگردد

هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

در عهد تو ای نگار دلبند

بس عهد که بشکنند و سوگند

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

از وصل تو هجر خیزد از عز تو دل

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم

گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی

چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عمریست که من در آرزوی آنم

کان عهد به یادآوری ای عهد شکن

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

جهد کن ار عهد تو را بشکنند

تا تو مگر عهد کسی نشکنی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

به عهد ایزدی چون من وفا کردم

ندارم باک اگر تو عهد بشکستی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

کدام عهد نکویان عهد ما بستند

به عاشقان جفاکش که زود نشکستند

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عهد کردی که وفا پیشه کنی، جهد بکن

تا بدانم که درین عهد وفایی بودست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

سالها عهد وفا بست، ولی آخر کار

عهد بشکست و جفاگار شد، افسوس افسوس!

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

کرده ای عهد وفا، من خورده ام سوگند

مهر بشکند عهد تو، اما نشکند سوگند من

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

در عهد تو، وانگهی صبوری

ای دوست، کرا مجال باشد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

در هوای مجلس جمشید عهد

غلغل اندر طارم اعلا زدند

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شبانگه آفتاب آوردی از رخ

مرا عهد سلیمان تازه کردی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

گرچه بگسسته ئی دل از خواجو

بدرستی که عهد نشکستست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

در هوای مجلس جمشید عهد

غلغل اندر طارم اعلی زدند

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

هر زمان آهنگ بیزاریش بین

عهد و پیمان وفاداریش بین

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

ای سخت کمان سست پیمان

این بود وفای عهد اصحاب

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

بار مذلت بتوانم کشید

عهد محبت نتوانم شکست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تو را گر دوستی با ما همین بود

وفای ما و عهد ما همانست

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

دگربار از پری رویان جماش

نمی باید وفای عهد جستن

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

بسیار خلاف عهد کردی

آخر به غلط یکی وفا کن

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

ای دل نه هزار عهد کردی

کاندر طلب هوا نگردی؟

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

تو عهد وفای خود شکستی

وز جانب ما هنوز محکم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد به عشق

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

این قاعده نیازمندی

در عهد تو بی نیازم آورد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از رشک زمین ندارد آرام

در عهد خرامت آسمان ها

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

در گل به گلاب صلح کردند

در عهد رخ تو باغبان ها

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر نو تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عاقلان چون عهد دیوانگان

جمله در بند وسلاسل ناپدید

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

دنبال هوای نفس رفتی

سررشته عهد را گسستی

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از قندهار کرد جهانگیری ابتدا

صاحبقران عهد به تأیید کردگار

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

مادر به التماس دهد شیر طفل را

در عهد او ز بس که گرفتن شده است عار

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

از خلق کریم تو ندیدم

یک عهد چو استوار، رفتم

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری در مورد تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

عشق تو حریف سخت پیمان

عهد تو بنای سست بنیاد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعری درباره تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شمس تبریز عیسی عهدی

هست در عهد تو چنین بیمار

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

شعر تعهد

1516812802 jazzaab net شعرهای جالب در مورد تعهد

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

از مهر تو کین خیزد و از قهر تو ذل

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی