ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهایی در مورد جایگاه زن

شعرهایی در مورد جایگاه زن

 

شعر در مورد مقام زن,شعری در مورد مقام زن,شعر زیبا در مورد مقام زن,شعر کوتاه در مورد مقام زن,شعر درباره جایگاه زن,شعر در باره مقام زن,شعر زیبا درباره مقام زن,شعر نو درباره مقام زن,شعر زیبای در باره مقام زن,شعر نو درمورد مقام زن,شعری درباره مقام زن,شعر درباره مقام زن,شعر درباره ی مقام زن

 

1524212020 jazzaab net شعرهایی در مورد جایگاه زن

شعر زن

 

 

زن کیست شاهکاری دلبند

از شاهکارهای خداوند

در کارگاه صنع بسی بست

این چیره دست چهره دلبند

شعر در مورد جایگاه زن

روزی که نقش زن به در آمد

بر کارگاه خود نظر افکند

دید اندر آن میان نتوان یافت

با زن یکی به جلوه همانند

شد در شگفت کاینهمه خوبی

بر تار و پودش از چه پراکند

وین آفریده را به چه علت

این گونه خوب کرد و خوشایند

شعر در مورد مقام زن

گلگونه رخ چو غنچه به اُردی

پاکیزه تن چو برق به اسفند

با گیسویی چو سنبل پیچان

با قامتی چو سرو برومند

از چشم او عیان هوس و عشق

در لعل او نهان شکر و قند

الهام بخش خاطر شاعر

نقش آفرین دست هنرمند

شعری در مورد مقام زن

نیروفزای جان به تکلم

روشن کن جهان به شکرخند

از تازگی چو صبح نشابور

وز خرمی چو دامن الوند …

چون نیک بنگریست به زن دید

خلقت ز نقش اوست کرامند

او را پسند کرد و بر او بست

دل را و مهر از دگران کند

شعر زیبا در مورد مقام زن

ای زن تو چون پسند خدایی

خود را به دام شیطان مپسند

سرمایه ساز صدق و صفا را

یکسو گذار جادو و ترفند

تو آبروی خلقت اویی

مگذار کآبروت بریزند

در دست مرد ملعبه بودن

باللّه که از تو نیست خوشایند

شعر کوتاه در مورد مقام زن

هشیار باش و خویش نگه دار

از مکر و ریو مردم پرفند

چون قدر خویش بندانی

خواهی چرا که قدر تو دانند

تو مقصدی ز خلقت و مقصود

از خلقت تو هست به پیوند

شعر درباره جایگاه زن

خرم زنی که هست به گیتی

تنها به شوی خود خوش و خرسند

زیباترین نگار جهان چیست؟

زن در کنار شوهر و فرزند

دارم امید آن که بگیری

از گفته درست یکی پند

شعر در باره مقام زن

یا رب چه تحمل است زن را

با این همه رنج و درد دیدن

نه ماه به صد تعب جنین را

هر لحظه به جانبی کشیدن

شعر زیبا درباره مقام زن

زادن به هزار درد و محنت

وانگاه به رنج پروریدن

از بهر غذای طفل دادن

تا صبح دمی نیارمیدن

اندر پی کار خانه هر روز

تا شام به هر طرف دویدن

وانگاه به شب ز شوهر خویش

صد یاوه و ناسزا شنیدن

شعر نو درباره مقام زن

کودک هر آنچه دارد

از آغوش مادر است

گر زشت خوی باشد

و گر نیک محضر است

شعر زیبای در باره مقام زن

خویی که از نخست

کسی را به سر نشست

او را هماره تا به دم مرگ

بر سر است

در دفتر معلم و آموزگار نیست

آن تربیت

که زاده آغوش مادر است

شعر نو درمورد مقام زن

خوشبخت آن که مادر دانا به روز و شب

چونان فرشته بر سر او سایه گستر است

چون کشوری است خانه که در وی هماره زن

فرمانروای مطلق و سالار و سرور است

شعری درباره مقام زن

خلقت زن بر نکوکاری بود

زندگانی اش فداکاری بود

مادری و مهربانیهای او

رنجها و جان فشانیهای او

هر یکی از دیگری بالاتر است

آن چو خورشید است آن گر اختر است

شعر درباره مقام زن

زن چون عفیف باشد و دانا و نیک خوی

در تیرگی جهل چو تابنده اختر است

فرزند خوب مادر نادان نپرورد

این نکته نزد مردم دانا مقرر است

در دست مادران خردمند باهنر

خوشبختی و سعادت ابنای کشور است

شعر درباره ی مقام زن

بهر مرد از پاک طینت همسری

روز حاجت نیست بهتر یاوری

زن اگر ز آزرم دل روشن بود

کوکب اقبال مرد آن زن بودپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی