ads
adsads


مروری بر گذشته

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعرهایی در مورد تگرگ

شعرهایی در مورد تگرگ

 

شعر درباره تگرگ،شعر تگرگ،شعر تگرگ اخوان،شعر درباره تگرگ،شعر در مورد تگرگ،تگرگ شعر نو،شعر بارش تگرگ،شعر گل تگرگ،شعر گل و تگرگ،شعر باران و تگرگ،شعر قصه گل و تگرگ،متن شعر قصه گل و تگرگ،متن شعر گل و تگرگ،شعر تگرگ از سعدی،شعر تگرگ از حافظ،شعر تگرگ از مولوی،شعر تگرگ از مثنوی،شعر تگرگ از مولانا،شعر تگرگ از عطار

 

 

1516818756 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ

 

بر آستانه در گرد مرگ می بارید

از آسمان شب زده در شب

تگرگ می بارید

و از تمام درختان بید

با وزش باد

برگ می بارید

که آن تناور تاریخ

تا بهاران رفت

به جاودان پیوست

و بازوان بلندش

که نام نامی او راهمیشه با خود داشت

به جان پیوست

به بیکران پیوست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ﺑﺰﻥ ﺩﻧﯿﺎ، ﺑﺰﻥ ﺭﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﺳﺰﺍﯼ ﺩﻝ ﺑہ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﺑﺰﻥ ڪہ ﺷﺎﺥ ﻭﺑﺮﮔﻢ ﺯﺭﺩ ﺯﺭﺩ ﺍﺳﺖ

ﺧﺰﺍﻧﻢ ﻣﻦ ، بہاﺭ ﻣﻦ ﺗﮕﺮﮒ ﺍﺳﺖ

ﺑﺰﻥ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺯﯾﺮﺍ ﺣﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ

ﺑﺰﻥ ﻧﺎﻣﺮﺩ، ﺍﯾﻦ حڪم ﺯﻣﯿﻦ اﺳﺖ

ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺑﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ

ﺑﺰﻥ ﺗﺎ پیڪﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ

ﺑﺰﻥ ﺷﺎﯾﺪڪہﻓﺮﺩﺍ ﺷﺎﺩ ﺑﺎشم

ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﺳﯿﺮﺧﺎڪ ﺑﺎﺷﻢ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

درفصل تگرگ عاشقت می مانم

با ریزش برگ عاشقت می مانم

هرچند تبر به ریشه ام می کوبی!

تا لحظه ی مرگ عاشقت می مانم

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تو بهار همان سالی هستی که

شکوفه های آلبالو را تگرگ زد

من عطر تورا دوست دارم

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ اخوان

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

دوشیزه‏ گان تگرگ

در کناره

در کار گرد آوردن نمک ‏اند.

آنان، از آن سان خمیده ‏پشت

قادر به رؤیت دریا نیستند.

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

از شب مبهمم دوباره سکوت

از نگاهم تگرگ می بارد

سیزده بار با دلم گفتم

مطمئنم که دوستم دارد

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ آمدی امسال برسان مرگ

مرا مگر بهتر بدی از تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ شعر نو

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

برو تیرباران کند چون تگرگ

بسر بر بدوزدش پولاد ترگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر بارش تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ببارید بر شیده اشکش تگرگ

فراز آوریدش بنزدیک مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بکردند یک تیرباران نخست

بسان تگرگ بهاران درست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بفرمود تا تیرباران کنند

هوا چون تگرگ بهاران کنند

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر باران و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

به بستان تیرباران تگرگ است

برای غنچه و گل روز مرگ است

درخت از جور طوفان ناله دارد

بلور اشک بر مژگان برگ است

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

در اوج شادمانی

در قله غرور

در بهترین دقایق این عمر نابپای

در لذت نوازش برگ و نسیم صبح

در لحظه نهایت نسیان رنجها

در لحظه ای که ذهن وی از

یاد برده است

خوف تگرگ را

کز شاخسار باغ جدا کرده برگ را

ناگاه

غرنده تر ز رعد و شتابنده تر ز برق

احساس می کند

چون پتک جانگدازی این پیک مرگ را

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

زمستان فصل برف

فصل زیبای تگرگ

فصل بازی،کودکانه

شعرهای شاعرانه

فصل یخبندانِ سرد؛

بانفس های نسیم

آن به پایان میرسد…

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ستیزنده روسی ز آلان و ارگ

شبیخون درآورد همچون تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از سعدی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ساختی از برف حکمت ساز و برگ

از سحاب فکر تو بارد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از حافظ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بارها را نگاهداشت به برگ

ز ابر و باران و برف و باد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

فصل سردش تگرگ و برف کند

روز گرمش به آب صرف کند

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مثنوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شاخک عمر من، از برق و تگرگ

سر نیفراشته، بشکست و خمید

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولانا

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بربام دلم همیشه می باره تگرگ

پاییزم ونیست درکفم سکه برگ

حالاکه گرفته ابرغم دوروبرم

ای کاش بباره برسرم رحمت مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از عطار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ای زندگان خوب پس

از مرگ

خونینه جامه های پریشان برگ برگ

در بارش تگرگ

آنان که جان تان را

از نور و

شور و

پویش و

رویش سرشته اند

تاریخ سرافراز شمایان

به هر بهار

در گردش طبیعت

تکرار می شود

زیرا که سرگذشت شما را

به کوه و دشت

بر برگ گل

به خون شقایق

نوشته اند

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

طفل فقیر را، هوس و آرزو خطاست / شاخی که از تگرگ نگون گشت، بر نداشت

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

طفل فقیر را، هوس و آرزو خطاست

شاخی که از تگرگ نگون گشت، بر نداشت

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

برآمد یکی میغ بارش تگرگ

تگرگی که بردارد از ابر مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ اخوان

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی گرز بارید همچون تگرگ

همی چاک چاک آمد از خود و ترگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی گرز بارید همچون تگرگ

ابر جوشن و تیر و بر خود و ترگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی تیر بارید همچون تگرگ

بران اسپر کرگ و بر ترک و ترگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ شعر نو

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

چو از پیش زین اندر آویخت ترگ

برو تیر بارید همچون تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر بارش تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی گرز بارید همچون تگرگ

زمین پر ز ترگ و هوا پر ز مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ترسی از جنس تگرگ ؛ سرد و یخ ؛ پیوسته می کوبد به

بام جانم و می شکند پنجره ی حالم را…

وچه حالم ترشد…

قطراتی شور می چکد بر گونه به هر گونه

گهی آرام… گهی هم تند وپیوسته….

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

آن سبزی نو برگ بیدبن

بین

آن سوی جنون می کشد نگه را

می خواهم ازین راه بگذرم لیک

زیبایی گل هاگرفته ره را

نیماب تگرگی ست بر به سبزه

یا هاله گرفته ست گرد مه را ؟

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر باران و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

چو ابری بدی تند و بارش تگرگ

ترا گفتم ایمن شدستی ز مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی تیر بارید همچون تگرگ

برین همنشان تا غمین گشت کرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

همی تیر بارید همچون تگرگ

بیک چوبه با سر همی دوخت ترگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ز باریدن تیر همچو تگرگ

به هر گوشه برخاست طوفان مرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از سعدی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ژاله از نرگس فروبارید و گل را آب داد

وز تگرگ روح پرور مالش عناب داد

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از حافظ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تا لحظه مرگ زندگی باید کرد

تا ریزش برگ زندگی باید کرد

همراه شکوفه های خوشرنگ بهار

تا فصل تگرگ زندگی باید کرد

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟

بیداری شکفته پس از شوکران مرگ

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟

زیر درفش صاعقه و تیشه ی

تگرگ

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟

عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مثنوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

صبر باید کرد سالی راست تا گل بردمد

وز تگرگ سرشکن بر سر کنندش سنگسار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولانا

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

چون تگرگ از سنگ می نشناخت باز

کرد بیهوده زبان خود دراز

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از عطار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

باز دانست او تگرگ اینجا ز سنگ

دل شدش از دادن دشنام تنگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ و سنگ کردی بر تنم بار

شدی تو نیز با این کودکان یار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

چو دندان زیبا و شاقان بزمش

شب و روز باران تگرگ از سحایب

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

در خزان گر شاخه بی بال و برگ آموخته

در بهاران رستخیز از خواب مرگ آموخته

در شگفتم در زمستان نیز سبز سبز بود

در خیابان برگ گلهای تگرگ آموخته

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ اخوان

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

به بستان تیرباران تگرگ است

برای غنچه و گل روز مرگ است

درخت از جور طوفان ناله دارد

بلور اشک بر مژگان برگ است

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

این گفت و از تگرگ بپوشید لاله برگ

وز نرگسش چکید به گل دانهای نار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

رفته فلک با زمین به خشم که گویی

بر بدنش از تگرگ بارد پیکان

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ شعر نو

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

یکی ژاله پاشید بر لاله برگ

یکی خسته عناب را از تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر بارش تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بهار عمر تو را بود وقت نشو و نما

تگرگ مرگ برآورد از آن دمار دریغ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

اشگی که همه تگرگ راند بارم

عمری که همی به مرگ ماند دارم

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ می بارید!

پناهگاهی نبود

و آغوشِ تو گرم…

به رگبارم نگیر

اگر روزی

از آغوشِ خاموشِ تو

سوی چشم هایِ روشنی

روانه شدم!

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر باران و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

وقتی تگرگ می شکند جام لاله را

از داغ او به گریه فتد باغبان گل

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ آمده ز ابر بی آب مرگ

نه در باغشان شاخ مانده نه برگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر قصه گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

یار بر این باغ ز انجم تگرگ

در هم و بر هم شکنش شاخ و برگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

متن شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

ژاله از نرگس فرو بارید و گل را آب داد

وز تگرگ روح پرور مالش عناب داد

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از سعدی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

دوباره قصه ی سرما…تگرگ…یک کابوس

که می کشد به شکستن، تمام باور را

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از حافظ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

چو غنچه ریخت به خاک چمن ز تیر تگرگ

سرشک خون شد و از چشم باغبان افتاد

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بهار سالی هر ساله خشک سالی شد

تگرگ، می زند از پشتِ باغ ؛ خنجر را!

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مثنوی

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

وقتی دزد مزرعه از زمین بود

شنیدم کلاغ ها سنگ روسیاهی شان را می خورند

و گرگ ها چوب بد نامی شان را

آن زمان که چوپان

با سگ های گرسنه به طبخ گوسفندان نشست

تگرگ که می بارید

کشاورزها فهمیدند

چه ساده دل به ابرها بسته اند

و من به تاوان عشقت

چه تلخ تازیانه های غرورت را می چشم

بیچاره من

هرگز نتوانستم باور کنم

حتی آسمان هم دو روست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از مولانا

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

وقتی دزد مزرعه از زمین بود

شنیدم کلاغ ها سنگ روسیاهی شان را می خورند

و گرگ ها چوب بد نامی شان را

آن زمان که چوپان

با سگ های گرسنه به طبخ گوسفندان نشست

تگرگ که می بارید

کشاورزها فهمیدند

چه ساده دل به ابرها بسته اند

و من به تاوان عشقت

چه تلخ تازیانه های غرورت را می چشم

بیچاره من

هرگز نتوانستم باور کنم

حتی آسمان هم دو روست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ از عطار

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

خطوط زندگی بر صورتم

خطوط مرگ بر دستم

شب از خطوط باران شکسته بود

ابرها شاکی نمی سازند

رودها بی موج

و انسان بی سایه

خوابها هستند

ابرها هستند

رودها هستند

و من هستم

رویا را به رگبار بسته اند

و نا در زیر این همه تگرگ

تنها بقا یافتیم

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ

خدا دلتنگ دلتنگ است

نمی بینی که میبارد ز چشمانش غم مرده !

تگرگی آسمان بر دوش

بر این پهناور سنگی

بر این آدم نماهای پر از چرک و دو رنگی …

سرش را باز بالا میکند معبود

و با خود غرشی خسته …

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

با توام ، با تو که دستت

دست دنیا ساز رنجه

با توام با تو که بغضت

معنی آواز رنجه

اگه یخ باد ستمگر

پی قتل

عام برگه

اگه این باغ برهنه

باغ تاراج تگرگه

اگه بی پناهی گل

رنگ بی پناهی ماست

دستتو بذار تو دستم وقت پیوند درختاست

رو تن سخت درختا

بنویس و دوباره بنویس

که شکست یک شقایق

مرگ باغ ، مرگ باهار نیست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

دهانت غنچه درآغوشِ برگ است

دلِ سنگینِ تو دیوارارگ است

دوچشمت مثل هاله در مَهِ نو

به باغ گل شبیخونِ تگرگ است

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر تگرگ اخوان

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

صدای تو

پر وسوسه مثل شبخونی تگرگه

صدای تو آهنگ شکستن

بغض یه دنیا حرفه

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر درباره تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ و مرگ میبارد

براین تنهای دیوانه

چراغی روشن وپرنور میتابد

بر ایوان همان خانه

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر در مورد تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تولد تگرگ و ترانه های ترس

مدار نقطه چین تا نهایت دنیا

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ شعر نو

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

بوی دندان تگرگ

بوی طوفان سیاه

بوی مردار زمین در پس جشن باران

بوی زندان نفس

بوی مطبوع هوس

همگی سلسله ای بودند بر جنبش این ثانیه ها

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر بارش تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

دیگه من حتی یه لحظه

عشقتو باور ندارم

مثه ابرای زمستون

باید از غصه ببارم

مثه یه تگرگ زخمی

روی شعله ها اسیرم

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

زیر رگبار تگرگه

با تو دریای غرورم ‚ اما بی تو دریا تشنه س

بی تو سینه ی سکوتم تشنه ی تیغه ی دشنه س

هم طلوع و هم غروبی

بدی اما خیلی خوبی

واسه این زانو شکسته

یه طلسم نقره کوبی

وقتی میرسم به آخر ‚ توی دالون یه بن بست

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

شعر گل و تگرگ

1516818757 jazzaab net شعرهایی در مورد تگرگ

تگرگ و باد و باران خوانده می‌رفت

تب و لرز بیابان خوانده می‌رفت

به سبک”ساربان” در ذهن شاعر

یکی “ملا مَمَد جان ” خوانده می‌رفتپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی