ads
adsads
+

مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

سلامت

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

سخنان بزرگان در مورد راستگویی و صداقت

سخنان بزرگان در مورد راستگویی و صداقت

سخنان بزرگان در مورد راستگویی و صداقت

 

چه تفاوتی دارد که در شهر بزرگی زندگی کنی یا در شهری کوچک؛ زندگی راستین در درون ماست.((جبران خلیل جبران))
*
*
قلبت را دنبال کن…قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است. تقدیر هر کاری که انجام می دهی با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود.((جبران خلیل جبران))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روحهایتان امتداد می یابد. هنگامی که جانهایتان یکی می شوند، آنگاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید. دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد. پیوند مقدس همین است؛ شور و شیفتگی، وجد و شادمانی راستین هم این است.((باربارا دی آنجلیس))
*
*
خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می نویسد.((برزیلی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
دعا سخن روح است که حقیقت را به درستی بازگو می کند.((پی.جی.بلی))
*
*
به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون))
*
*

متن و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
یک جنگجوی راستین، پیش از جنگ پیروز است.((مارک فیشر))
*
*
هنگامی که به راستی، خودمان را همان گونه که هستیم، دوست می داریم و می پذیریم و تایید می کنیم، همه چیزمان با کامیابی همراه است.((لوئیز هِی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
سخن را زیوری جز راستی نیست.((جامی))
*
*
ممکن است دروغ یک سال بدود، راستی در یک روز از او جلو می افتد.((مثل افریقائی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
بهترین سیاست، راستی است.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))
*
*
و کدامین ثروت است که نگاه دارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست، یک روز به دیگری سپرده شود. پس امروز به دست خویش بخشش کنید، باشد که شهد گوارای سخاوت، نصیب شما گردد، نه مرده ریگی وارثانتان.((جبران خلیل جبران))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد…((باربارا دی آنجلیس))
*
*
نفرت به همان اندازه ی دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می تواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.((جبران خلیل جبران))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یکدیگر شود.((ارد بزرگ))
*
*
قهرمان راستین کسی است که باعث خوشی دیگران می شود.((مونترلان))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
خرد، توانایی بهره‌گیری درست از زمان و دانش است.((توماس ج. واتسون))
*
*
نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم که آشکارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
ابزارهای شناخت راستی همان قدر ساده است که سخت می نماید.((گاندی))
*
*
سفر راستین برای کشف کردن، رفتن به مکان‌های تازه نیست، بلکه یافتن نگاهی تازه است.((مارسل پروست))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
در آنچه به راستی درک می‌کنیم، درنگ می‌کنیم، ولی کم.((ویلیام هزلیت))
*
*
فرد خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد.((برانچ کامل))
*
*

متن زیبا در مورد صداقت

سخنان در مورد صداقت

*
*
سرعت و تندی [ انجام ] کار را مجوی، بلکه بر خوبی و درستی آن سعی کن. زیرا مردم از تو نپرسند که در چه مدت کار را انجام داده ای، بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.((افلاطون))
*
*
اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند کلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.((چستر فیلد))
*
*
جمعی در انتظارند که پیشوایی ظهور کند و آنان را به راه راست هدایت نماید. حال آنکه پیشوایی مهمتر از عقل و خرد نیست؛ خوب است همه از او پیروی کنیم.((ابولعلاءمُعری))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
رَد راستی، رَد خویشتن است.((اُرد بزرگ))
*
*
یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.((ژرژهربرت))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
کسانی که با دیگران رو راست نیستند با خود نیز بدین گونه اند.((اُرد بزرگ))
*
*
بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند.((اُرد بزرگ))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
برای نوشیدن شهد بهشت، همواره نگاهت به راستی و درستی باشد.((اُرد بزرگ))
*
*
از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نکنید، مگر آنکه درستی و صحت آن بر خودتان آشکار شده باشد.((دکارت))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند، مگر آنکه به راستی در نظر او حقیقت باشد.((دکارت))
*
*
بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.((وینستون چرچیل))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
افراد بد کردار معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستکاران بر معایب خود واقف و بدان معترفند.((لاروشفوکو))
*
*
راستی یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد.((مثل چینی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجوی آن بپردازد. ابزار شناخت راستی همان قدر ساده است که سخت به نظر می رسد.((گاندی))
*
*
مجازات دروغگو این است که حتی زمانی هم که حرف راست می زند، کسی باور نمی کند.((؟))
*
*

سخنان بزرگان در مورد راستگویی و صداقت

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.((سقراط))
*
*
سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((کنفوسیوس))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
دوستی با اشخاصی که درستکار، وفادار و دانا هستند، سودمند است و دوستی با اشخاصی که خوش ظاهر و چاپلوس و چرب زبانند، زیان آور است.((کنفوسیس))
*
*
انسان صادق کسی است که حامی دوران نادانی خود نباشد.((نادر ابراهیمی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم.((ویلیام شکسپیر))
*
*
افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستکاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند.((لاوشفوکولد))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟))
*
*
راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجویش بپردازد.((گاندی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.((ارسطو))
*
*
شورشهای آدمیان با امواج پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد.((اُرد بزرگ))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد، بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاری است، او زاده می شود و باز هم.((اُرد بزرگ))
*
*
همه می میرند، اما به راستی همه زندگی نمی کنند.((بربر هارت))
*
*

متن صداقت

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
اعتبار، درست مثل شهرت است؛ سخت و دیر به دست می آید، آسان و زود از دست می رود.((بودا))
*
*
حتی اگر در مسیر درستی هم باشی، چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت.((ویل رلجرز))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
وقتی به ریشه کلمه ” نظم ” می رسید، می بینید که تنها معنای آن، خوب و درست انجام دادن است.((نیکول))
*
*
داشتن ذهن خوب ومنظم کافی نیست، مهم استفاده درست از آن است.((دسکارتن))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
کیفیت، کار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است.((پیتر دراکر))
*
*
اگر برای قطع یک درخت هشت ساعت به من فرصت می دادند، شش ساعت آن را به تیز کردن تبرم اختصاص می دادم؛ کیفیت وابسته به انجام کار درست در اولین فرصت است.((وجی میترا))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است.((پارتو))
*
*
صداقت، تنها آزمونی است که نمی توان در آن تقلب کرد.((؟))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
اگر می خواهید کاری درست انجام گیرد آن را به کسی بدهید که سرش شلوغ است، زیرا افراد بیکار وقت انجام آن را ندارند.((هوبارد))
*
*
هرگز کاری که امروز می توانید آن را درست انجام دهید، به فردا نسپارید.((مارک تواین))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.((غزالی طوسی))
*
*
هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مکن.((اشو))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
… اگر تیر ما به خال هدف نمی خورد، نباید گناه را به گردن هدف بیندازیم، بلکه باید در درستی کار خود بکوشیم.((آرلاند))
*
*
حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.((کرایسلر))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند، این است : کسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.((آرتور شوپنهاور))
*
*
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.((ناپلئون بناپارت))
*
*

جملات و متن سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی، معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری.((آنتوان دوسنت اگزوپری))
*
*
مشکل را زمانی می توان برطرف کرد که آن را به درستی شناخته باشیم.((جان ماکسول))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
هیچ عاملی نمی تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند.((توماس جفرسون))
*
*
مسلم بدانید که باورهای انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتی اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماکسول))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
چنانچه شما بخواهید نگران گذشته شوید و در مورد آنچه که از بین رفته، ناراحت و غمگین باشید درست مثل این است که بخواهید خاک اره را دوباره اره کنید.((فرد فولرشید))
*
*
اصلی ترین مشکل ما انتخاب افکار صحیح و درست است.((دیل کارنگی))
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

*
*
وقتی براستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت))
*
*

اگر بازده کار من خوب بود که دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان کاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند که عملکرد من درست و صحیح بوده باز هم کسی باور نمی کرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینکلن))


پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی