ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زیباترین شعرها در باره ی ایثار

 

شعر در مورد ایثار و فداکاری ,شعری در مورد ایثار و فداکاری,شعر درباره ایثار و فداکاری,شعر در مورد ایثار,شعر در مورد ایثار و شهادت,شعر در مورد ایثار و گذشت,شعر در مورد ایثارگران,شعر در مورد ایثارگری,شعری در مورد ایثار,شعر درباره ایثارگران,شعر درباره ایثار و شهادت,شعر درباره ی ایثار و شهادت,شعر درباره ایثار و گذشت,شعری درباره ایثار,شعر ایثار,شعر ایثار و فداکاری ,شعر ایثار و شهادت,شعر ایثار و مقاومت,شعر ایثار و تلاش,شعر ایثارگری,شعر ایثار شادمهر,شعر ایثار,شعر در مورد ایثار,شعر درباره ایثار و شهادت,شعر در مورد ایثار و فداکاری,شعری در مورد ایثار و فداکاری,شعر درباره ایثار و فداکاری,شعر در مورد ایثار و شهادت,شعر درباره ی ایثار و شهادت,شعر فرهنگ ایثار و شهادت,شعر در مورد ایثارگری,متن شعر ایثار شادمهر,شعر ایثار سالم,شعر عن ایثار,شعر عن ایثار الاباء,شعر باسم ایثار

 

 

1516730956 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار

 

بر امید داد و ایثار بهار

مهرها می کار و در ایثار باش

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

هم ایثار کردی هم ایثار گفتی

که از جور دوری و با لطف جفتی

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چو اول دیدمش جانیم بخشید

بدانستم که در ایثار چونست

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

تفکر از برای برد باشد

تو سرتاسر همه ایثار گشتی

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

دامن کشان شبی به سر کوی من برآی

تادل به زیر پای تو ایثار جان دهد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

در خورد دوست نیست نثار سر و ترا

خسرو سری که دارد ایثار می کند

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و گذشت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

هر که پیش تو جان نکرد ایثار

از وجودش اثر پدید نشد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زین دو چون بگذری ز کوتی هست

که دل و جان درو کنند ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

بسکه مردم جنس ایثار از نظر پوشیده اند

نخل بادامم سراپا چشم حیران زیر پوست

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زر و سیمی که کنی جمع و بدرویش دهی

طبع گر ننگ فضولی نکشد ایثار است

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

تا بقبولی رسی دامن ایثار گیر

شامه آفاق را صیت کرم عنبر است

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

سودای خضر راست نیاید به تیغ عشق

ایثار نقد کیسه عمر دراز نیست

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ی ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ستمی نیست چو ایثار به بنیاد خسیس

می درد پوست چو ماهی زدرم میگذرد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و گذشت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زین توهم کده سامان دگر نتوان یافت

جز دمی چند که ایثار تعب باید کرد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری درباره ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

هر چه دارد عالم اخلاق بی ایثار نیست

دست بسیار است اگر از آستین بیرون کنید

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

آسمان گر بی حسد میبود در ایثار فیض

دیدهای اخترش میداشت تاب صبحدم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

فیض ایثار اگر عرض تمتع ندهد

مار از گنج چه اندوده و ماهی زدرم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

بر هر که مدد کرده ئی از عالم ایثار

نامش بزبان گر ببری باز ستانی

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و مقاومت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چیزی از ایثار میخواهم نیاز دوستان

تا مبادا این سلام خشک تر گرداندم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و تلاش

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

خاقانی جان افشان بر خاک در جانان

کز عاشق صوفی جان ایثار چنین خوش تر

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثارگری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

از زکات سر قدح گاهی

جرعه ای کن به خاکیان ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار شادمهر

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

یا از مسام کوه است آب خوی خجالت

کاندر خور ملک نیست ایثار گنج و مالش

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ای میزبان میکده ایثار کن به ما

بیغوله ای که از پی غولان رمیده ایم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

تا درین میخانه باشی بر حریفان خوشگوار

صاف را ایثار کن رندانه دردی خواره شو

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چون می شود زیاده ز ایثار، سیم و زر

بستن در سؤال به سایل چه فایده؟

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

گل خوی کرده را کنی گر یاد کند

ایثار بر تو مرجان را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

آن دم که جام باده نگونسار کرده اند

بر خاک تیره جرعه ای ایثار کرده اند

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

دل و کفش گه ایثار در موافقت اند

دو قلزم متلاطم به یکدیگر منضم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

قصد ایثار ذخایر چکند در یک دم

بحر ذخار برآرد ز کف او زنهار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ی ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

که اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست

چرا باید حیلت پی لقمه بری ها

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر فرهنگ ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

مجلس ایثار و عقل سخت گیر

صرفه اندر عاشقی باشد وبا

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

این قضا را دوستان خدمت کنند

جان کنند از صدق ایثار قضا

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

متن شعر ایثار شادمهر

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

اشکوفه برگ ساخته نهر نثار شاه

کاندر بهار شاه به ایثار می رود

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار سالم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ای مفلسان باغ خزان راهتان بزد

سلطان نوبهار به ایثار می رسد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر عن ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زهی سخاوت و ایثار شمس تبریزی

که شمس گنبد خضرا از او عطا خواهد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر عن ایثار الاباء

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

غم و اندیشه را گردن بریدند

که آمد دور وصل و لطف و ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر باسم ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چون کمالات فانی هستشان این امانی

که به هر دم نمایند لطف و ایثار دیگر

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر فی ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چو دریاییست او پرکار و بی کار

از او گیرند و او ز ایثار فارغ

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر على اسم ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چون دهد جام صفا بر همه ایثار کنیم

ور زند سیخ بلا همچو خران نسکیزیم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و گذشت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

سنت نیکو است این چارق با پوستین

قبله کنش بهر شکر باقی از ایثار بین

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

بدن تنهاخور آمد روح مؤثر

که جان هدیه کند ایثار از این سو

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

وز بهر دیت دادن هر زنده که او کشت

همیان زر آورده به ایثار رسیده

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

همچون بهار سوی درختان خشک ما

آن نوبهار حسن به ایثار آمده

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شاهان کشند بنده بد را به انتقام

تو جانب کرامت و ایثار می کشی

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

عشق خداوند شمس دین که به تبریز

جان کند ایثار همچنانک تو دیدی

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

گه حاتم وقت اندر ایثار

گه عباسی به طوف و زنبیل

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

گه حاتم وقت اندر ایثار

گه عباسی به طوف و زنبیل

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ما دلی ایثار او کردیم و جانی یافتیم

گوهری در پایش افکندیم و کانی یافتیم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و گذشت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

جانست و از محبت جانان دریغ نیست

اینم که دست می دهد ایثار می کنم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

پای بلندی که زد پای طلب در رهش

از پی ایثار او عقد ثریا طلب

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثارگری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

اله اله چو یکی مظهر آثار دوکن کش

متاع دو جهان ریزش یک ایثار است

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

همه ایثار نام قاسم بیگ

پس شوم عذر خواه قاسم بیگ

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثارگران

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

آنروز که ایثار شجاعت نگذارد

بی بهره زتیغت مگرآهوی حرم را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ممکن هنرش چیست ز یک در طلبیدن

عیبش چه بهر در شدن ایثار نعم را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ی ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

جلوه کن در روضه تا حوران بدست انفعال

از فروغ چهره بر پایت کنند ایثار گل

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و گذشت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ور گهرش هست سزاوار گنج

لطف تو میداند و ایثار گنج

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری درباره ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

چون دید گل رویش در صحن چمن، زان گل

ایثار قدومش کرد از شرم زر خود را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

ای ابر نیسانی، مزن لاف از در غلتان خود

کز بهر ایثار رهش در دیده دارم بیش از این

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

اوحدی پیش تو صد نامه فرستاد از شوق

که نه آثار وفا دید و نه ایثار جواب

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

بگشای دست و جان و دلت را به یاد دوست

ایثار کن روان، که درین راه پست نیست

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و مقاومت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

تا از گلت جز ایثار رنگی دگر نخندد

سر تا قدم چو خورشید دست کرم برون آ

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار و تلاش

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

زمین تا آسمان ایثار عام آنگاه نومیدی

برو بیم از در باز کرم این گرد تهمت را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثارگری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

گر دل از شرم کرم آب شود ایثار است

ورنه گوهر همه جا عقده امسال خود است

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار شادمهر

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

هر چه از خود میدهی بر باد بی ایثار نیست

خاک اگر گردی همان بر آستان جود باش

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

مایه ایثار مرد بر کف دست است و بس

کیسه ممسک نه ئی چند درم در بغل

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

هلا یاران که بخت آمد گه ایثار رخت آمد

سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد

خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

طالب جان صفا جامه چرا می خواهد

و آنک برده ست تن و جامه به ایثار دهید

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعری در مورد ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

همی گویم دلا بس کن دلم گوید جواب من

که من در کان زر غرقم چرا ز ایثار بگریزم

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر درباره ایثار و فداکاری

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

خود را و دوستان را ایثار بخش از آنک

بالادو است حرص تو بی پای چون کدو

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

شعر در مورد ایثار و شهادت

1516730957 jazzaab net زیباترین شعرها در باره ی ایثار

تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی

تو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی