ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

 

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی , تعبیرخواب الماس امام صادق , تعبیرخواب الماس ابن سیرین , تعبیرخواب الماس سفید , تعبیرخواب دزدیدن الماس , تعبیرخواب الماس ابی , تعبیر خواب الماس آنلی بیتون , تعبیرخواب الماس آنلی بیتون , تعبیر خواب الماس لیلا برایت , تعبیرخواب الماس لیلا برایت , دیدن الماس در خواب, تعبیر خواب الماس, خواب الماس, تعبیر خواب جدید الماس, تعبیر خواب فارسی الماس, تعبیر الماس, معنی الماس در خواب, مشاهده الماس در خواب, الماس در خواب , تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن دختر از نامزدش , تعبیر خواب گم کردن الماس , تعبیر خواب الماس دیدن بازرگان , تعبیر خواب صاحب الماس شدن

 

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

 

همانطور که می دانید الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌. مشاهده‌ الماس‌ در خواب‌ می‌تواند معانی‌ متفاوتی داشته‌ باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عشق‌، ثروت‌ و همچنین‌ حقایق‌ دنیوی‌ و آگاهی‌ و هوشیاری‌ معنوی‌باشد. از آنجایی‌ که‌ الماس‌ شی‌ مطلوب‌ و ارزنده‌است‌، می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ برای‌ ما ارزشمندتر از چیزهای‌ دیگر است‌. ما همگی‌ دائما در جستجوی‌ چیزهایی‌ هستیم‌ که‌ به‌ آنها دست‌ نیافته‌ایم‌ ولی‌ نیازمند شان‌ هستیم‌ و وجودشان‌ لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید تا احساس‌ کامل‌ بودن‌ پیدا نماییم‌. چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ شما کمک‌ کنندتا دریابید که‌ چه‌ چیزی‌ در زندگی‌ برایتان‌ با ارزش‌تراست‌ و بعد کلیدهایی‌ به‌ شما دهند تا بفهمید آن‌ راباید کجا پیدا نمایید.

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن دختر از نامزدش ازدواجی همذاه با سربلندی و افتخار خواهد بود

تعبیر خواب گم کردن الماس ، رسوایی و مرگ است

تعبیر خواب الماس دیدن زن ورزشکار سعادت و موفقیت است

تعبیر خواب الماس دیدن بازرگان معاملات پر سود است

تعبیر خواب دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است

اگر ببنید از روی جسد کسی الماس ربوده شود تعبیر خواب این است که دوستانش او را به بی وفایی متهم می کنند

تعبیر خواب صاحب الماس شدن این است که مورد لطف و احترام مقامات قرار می گیرید

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

1509704161 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس از دید لیلا برایت

دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادى الماس دارید، یعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب الماس را علامت ناکامی در زندگی شخصی شما می داند

اگر ببنید در خواب شما الماس دارید تعبیر خواب این است که کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت .

اگر در خواب ببینید الماس گم می کنید تعبیر خواب ناتوانی مالی و نا خوشی است

اگر در خواب ببینید الماس پیدا می کنید تعبیر خواب این است که  یک نفر واقعاً عاشق شماست.

اگر در خواب ببینید که شما مقدار زیادی الماس دارید تعبیر خواب موفقیت و احترام است

اگر در خواب ببینید که دیگران الماس دارند تعبیر خواب منفعت بزرگی نصیبتان میشود

اگر در خواب ببینید که الماس می خرید تعبیر خواب غم است

اگر در خواب ببینید که الماس می فروشید تعبیر خواب یک مصیبت در پیش است

اگر در خواب ببینید که الماس می دزدید تعبیر خواب ضررهای بزرگ است

اگر در خواب ببینید که  الماسهای بدلی دارید مرگ یک دشمن تعبیر این خواب است

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

1509704163 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

 اگر دختریخواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

گم کردن الماس در خواب ، نشانه رسوایی و مرگ است .

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

1509704164 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

4ـ اگر زن ورزشکاریخواب الماس ببیند ، نشانه آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایاییبا شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانه معاملات سود آور است .

دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده میشود ، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی

متهم میکنند .

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب الماس بهمراه جواب

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب هدیه گرفتن الماس از نامزدم چیست؟

ازدواج خوب و موفقی را خواهید داشت

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب گم کردن الماس چیست؟

تعبیر این خواب مرگ و رسوایی می باشد

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

اگر بازرگان و تاجری در خواب الماس ببیند تعبیر این خواب چه چیزی است؟

تعبیر این خواب منفعت و معاملات پر سود است

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس به طور کلی چیست؟

الماس در خواب نشانه موفقیت است و روزهایی خوبی را در پیش رو خواهید داشت

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس هدیه گرفتن چیست؟

شما مورد لطف و احترام قرار خواهید گرفت

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

من در خواب دیدم مقدار بسیار زیادی الماس دارم تعبیر این خواب چیست؟

داشتن الماس بسیار زیاد در خواب سعادت و خوشبختی است که در پیش روی زندگی شماست

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

من در خواب دیدم که الماس پیدا کرده ام تعبیر این خواب چیست؟

این خواب به شما می گوید که شانس و اقبال و همچنین سعادت پیش روی شماست

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب خریدن الماس چیست؟

رونق در زندگی

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

من خواب دیدم با مادرم‌از توی دریا یه الماس سیاه بزرگ خیلی زیبا که تبدیل شده بود به یک گردنبند با زنجیر طلا پیدا کردیم. و مادرم اون رو اهدا کرده بود به دولت یا

موزه. تعبیرش چی میشه. الماس بزرگ و سیاه بود

شما به موفقیت بزرگی می رسید که مورد تقدیر سران مملکت قرار می گیرید

1509704160 jazzaab net تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

تعبیر خواب الماس | دیدن الماس در خواب

 

 

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی